Submenu Overdevest

De geschiedenis van de familienaam Overdevest

Alhoewel de "Overdevesten" aantoonbaar vanaf de 17de eeuw in Zoeterwoude woonden en in een aantal geschriften Dirk Hendriksz Overdevest de stamvader zou zijn, liggen de wortels van de familie Overdevest in Voorschoten en zelfs mogelijk in Delft.
Namelijk bij het overlijden van Hendrick Cornelisz van Overvest in 1687 worden als de erven van deze Hendrick Cornelisz genoemd: Dirck Hendricksz Overdevest, Maertgen Hendricks Overdevest en Niesgen Hendricksz Overdevest.
Hendrick Cornelisz gehuwd met Annetge Cornelisdr. van Adegeest en woonachtig in Voorschoten zijn dus de ouders van Dirk Hendriksz.Overdevest. Dirk Hendriksz Overdevest huwde op 11-05-1687 te Voorschoten met Maertge Gerrits Hoogendorp.
De stamvader die tot nu is terug gevonden (met dank aan Frans Angevaare) is Louris Pietersz van Overvest, geboren circa 1530.

Volgens de overlevering hebben de "Overdevesten" door de eeuwen een boerderij bewoond die stond aan het 't Watertje nr. 30 in Zoeterwoude. Deze boerderij is in 1974 afgebroken. (zie krantenartikel en foto's) Stenen van deze boerderij zijn naar het Openluchtmuseum in Arnhem gegaan om daar boerderijen mee te restaureren.
Lees ook het ''Overdevest vers'' een ode aan de boerderij aan 't Watertje en zijn bewoners Cornelis Overdevest en Cornelia Maria van Leeuwen bij de geboorte van hun 100ste kleinkind.

De schrijfwijze komt op verschillende wijze voor nl. Overdevest, Overvest, van Overvest en Over de Vest.

Verder is er een familiewapen dat toebehoorde aan Symon Dammasz. van Overvest. Hij behoorde tot de Veertigraad van Delft. (zie hier onder) In hoeverre deze Symon verwant is aan Louris Pietersz van Overvest is mij nog niet bekend.

Maria Johanna Overdevest (XII.15) (mijn schoonmoeder) gehuwd met Cornelis Hermanus Kompier stamt af van Louris Pietersz van Overvest.


Klik hier voor het parenteel Louris Pietersz van Overvest


Gelet op de geringe hoeveelheid naamdragers Overdevest kan gesteld worden (het Meertens Instituut vermeld dat er in 1947 297 naamdragers en in 2007 661 naamdragers waren) dat alle naamdragers Overdevest afstammen van Louris Pietersz van Overvest.

Bekende Zuidhollanders zoals Frans Overdevest, ploegleider van de Klerk's schaatsploeg, Cors Overdevest de kaasboer uit Sassenheim en Johan Overdevest de TV-presentator moeten ook afstammen van Louris Pietersz van Overvest, maar hoe dat is mij nog onbekend.

Aanvullingen op het parenteel van Louris Pietersz van Overvest gaarne per e-mail, zie ook de rubriek"Gezocht"Zoals ik hierboven al heb beschreven komt de schrijfwijze op verschillende wijze voor. Zo heb ik twee families gevonden die de naam als "Overvest" schrijven.

Klik hier voor het parenteel van Maarten Cornelisz. Overvest en Adriaantje Arentsdr.

Klik hier voor het parenteel van Abraham Janze Overvest en Hendrijn Janze van der Klift.Heraldische gegevens


Het wapen van Symon Dammasz. van Overvest, Veertigraad van Delft, overleden in 1479. (zie het parenteel Gerrit Gerritsz van der Meer in het menu “Fragment parentelen”)Het wapen is in groen drie staande zilveren schapen

Bron:
Heraldische Databank Centraal Bureau voor Genealogie.
1. CBG, GHS 50A22, Naamen en Wapens der Edel en Agtbare Heeren Veertig Raaden der stad Delft (1477-1772)


NB.
Er is tot op heden nog geen enkel verwantschap bewezen met deze Symon Dammasz. van Overvest en het tot nu toe uitgezochte parenteel van Louris Pietersz van Overvest. Het is daarom niet toegestaan om op enige wijze dit wapen te gebruiken. Misbruik van dit wapen staat gelijk met valsheid in geschrifte.Het wapen van Marcel Overdevest

Verklaring van het wapen

Vlucht: Open (antieke) vlucht in rood , groen en zilver
Wrong: In groen, zilver en rood
Helm: Steekhelm in zilver
Mantel: In groen, dekkleden in rood, groen en zilver
Wapenschild: In schildhoofd (zilver) een griffioen in rood. Onderschild 3 lammeren, verhouding 2:1 uitgevoerd in zilver. Twee lammeren aanziend en één naar links op groen uitgevoerd.

Verklaring wapen/schildtekens

Griffioen/vogelmonster, behoort tot de meest wonderlijke producten van de menselijk fantasie. Het zijn heraldische fabeldieren; deels ontleend aan de menselijke fantasie, deels ontleend aan de Oosterse tapijtnijverheid. Op wapenschilden bedoeld tot afschrikking van de vijand. Worden in de heraldiek niet veel aangetroffen. Verkondigt heerschappij, scherpzinnigheid en overleg, gepaard met omzichtigheid en verstand. Teken Apollo, zeer oud teken al vanaf 700 v.Chr. beschreven door Aristeas, een griekse dichter. Komt voor in Noord-Oost Duitsland, Polen en Mecklenburg.

Het lam is het symbool van bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Vertegenwoordiging van het vrederecht.

Verklaring der kleuren

Zilver: de planeet is de Maan, als edelsteen: de parel, de symboliek: reinheid, wijsheid en onschuld.
Rood: de planeet is Mars, als edelsteen: robijn, de symboliek: moed en begeerte.
Groen: de planeet is Venus, als edelsteen: smaragd, de symboliek: schoonheid, hoop, gezondheid.

Het wapen is vervaardigd door A.A.Scheers te Alphen a/d/ Rijn in opdracht van Marcel Overdevest.
Er is voor vooralsnog geen verwantschap bewezen met het wapen van Sijmons Dammasz. van Overvest.
Het wapen is als zodanig een nieuw wapen en staat niet geregistreerd. Uitsluitend Marcel Overdevest en zijn nakomelingen zijn gerechtigd dit wapen te voeren.