Parenteel van Jan Vogelair (van der Meer)
 
laatste update:
30-09-2019


I.1
Jan Vogelair (van der Meer), geboren circa 1495.
Gehuwd met NN.
Uit dit huwelijk:
1.
Andries Jansz Vogelair, geboren circa 1520 te Zoetermeer (zie II.1).
3.
Neel Jansz Vogelair, pacht samen met z'n broer Andries Vogellair "de Vogelrie" van de ambachtsheer voor 20 gulden en ze betalen daar in 1553 2 gulden belasting over (10e penning = 10%).

II.1
Andries Jansz Vogelair, geboren circa 1520 te Zoetermeer, overleden 1556, gestorven aan de pest. In 1553 huurt hij huisje + erf in Zoetermeer Westeynde van Claesz Jac.Tommerman en pacht samen met z'n broer Neel Vogellair "de Vogelrie" van de ambachtsheer voor 20 gulden en ze betalen daar in 1553 2 gulden belasting over (10e penning = 10%).
Gehuwd met NN.
Uit dit huwelijk:
1.
Huijbrecht Andries Vogelair, geboren circa 1550 te Zegwaart (Ruckeveen) (zie III.1).

II.3
Anthonis (Thonis) Jansz Vogelair, turfsteker in 1543, in 1546 samen met zijn broer Neel Jansz Vogelaer.
Gehuwd met NN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirck Tonisz Vogelair, leeft in 1594 en woont in Bleiswijk.
2.
Leenert Vogelair, leeft in 1594 en woont in Zegwaart.
3.
Grietgen Anthonis dogter Vogelair. Bewezen middels akte van uitkoop uit 1594. Heeft dan 2 minderjarige kinderen. Is dan weduwe van Adriaen Vranckenz Cruijs.
Gehuwd met Adriaen Vranckenz Cruijs, overleden voor 1594.

III.1
Huijbrecht Andries Vogelair, geboren circa 1550 te Zegwaart (Ruckeveen), overleden voor 1623 te Zoetermeer, woont op 't naeste wechgen (weduwe) (bron: kohier Hoofdgeld Rijnland 1622) heeft de heerlijke rechten van de ambachtsheer van Zoetermeer voor de Vogelrie (vandaar de beroepsnaam VOGELAIR) in huur samen met Corn.Gerytze (Louwen?) in 1562 voor 22 gulden per jaar.
Gehuwd met Magdalena Simonsdr.
Uit dit huwelijk:
1.
Andries Huijbrechtsz. (Aris) Vogelaer, geboren 1575 (zie IV.1).
2.
Adriaen Huijbrechts Vogelaer, geboren circa 1581 te Zoetermeer (zie IV.3).
3.
Melchior Huijbrechtsz (Melten) Vogelair (van der Meer), geboren circa 1588 te Zoetermeer (zie IV.5).

IV.1
Andries Huijbrechtsz. (Aris) Vogelaer, geboren 1575, overleden 1646 te Zoetermeer.
Ondertrouwd op 16‑11‑1606, gehuwd op 20‑12‑1606 met Aaltje Reijmersdr, geboren te Bleiswijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltgen Vogelaer, gedoopt op 10‑10‑1610 te Zoetermeer (getuige(n): Leendert Willemsz Kunst, Geertge Jaepen, Leendert Willems, Geerte Jans), overleden na 27-11-1657.
Ondertrouwd op 19‑11‑1634 te Zoetermeer, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑12‑1634 te Zoetermeer (getuige(n): Cornelis Corneliss (Berckelaer), vader; Aris Huijbrechss (Vogelaer), vader) met Louwris Corneliis Berckelaer.
2.
Dieuwertie Aris Vogelaer, gedoopt op 09‑12‑1612 te Zoetermeer (getuige(n): Melt Hubrechts, Grietje Adriaans), overleden voor 1649.
Ondertrouwd op 18‑09‑1639 te Zoetermeer, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑10‑1639 te Zoetermeer (getuige(n): Jan Sijmenss, stiefvader; Aris Hijbrechs (Vogelaer), vader) met Jan Joosten Schoemaecker, geboren te Zegwaart. Hij hertrouwt met Jannitje Jacobs.
3.
Lenaert Ariss Vogelaer, geboren circa 1616 te Zoetermeer.
Ondertrouwd op 13‑01‑1641 te Zoetermeer, gehuwd op 03‑02‑1641 te Wilsveen (getuige(n): Aris Huijbrechss (Vogelaer), vader; Henderick Claess (Breugom), oom) met Willempje Corn. Cruyningh.
4.
Pieter Arijenss Vogelaer, geboren circa 1616 te Zoetermeer.
Ondertrouwd op 29‑12‑1641 te Zoetermeer, gehuwd op 19‑01‑1642 te Zoetermeer (getuige(n): Aris Huijbrechss (Vogelaer), vader; Dirrick Corn. de Groot, vader) met Neeltie Dirrickx de Groot, geboren te Zegwaart.
5.
Huijbert Andriesz. Vogelair, geboren 1616.
6.
Jasper Andriesz. Vogelair, gedoopt op 29‑11‑1620 te Zoetermeer (zie V.10).
7.
Neeltgen Andriesdr. Vogelair, gedoopt op 19‑06‑1622 te Zoetermeer (getuige(n): Claes Pieterss, Neeltie Jaspers, Neeltie Jans), overleden voor 1642.
8.
Magdaleentie Andriesdr Vogelaer, geboren circa 1624 te Zoetermeer, overleden na 1657.
Ondertrouwd (1) op 31‑12‑1650 te Soeterwoude, gehuwd op 21‑01‑1651 te Soeterwoude met Cornelis Corneliss Cruijningh of Breugom, geboren te Zoetermeer, overleden voor 27-11-1657.
Ondertrouwd (2) op 14‑03‑1657, gehuwd op 23‑03‑1657 met Claes Arentsz Craan.
9.
Pieter Andriesz. Vogelair.
10.
Lenaert Andriesz. Vogelair.
11.
Maritgen Andriesdr. Vogelair.
Ondertrouwd op 04‑10‑1643 te Zoetermeer, gehuwd op 18‑10‑1643 te Zoetermeer (getuige(n): Leendert Gerritss Stompwick (oom), Aris Huijbrechts Vogelaer (vader)) met Aris Jansse Speer.

IV.3
Adriaen Huijbrechts Vogelaer, geboren circa 1581 te Zoetermeer, overleden 1640.
Ondertrouwd op 03‑12‑1606 te Zoetermeer, gehuwd op 20‑12‑1606 te Zoetermeer (getuige(n): Hubert Andriess (Vogelair), vader; Neeltgen Japen, moeder) met Trijntgen Hillebrants, geboren circa 1586 te Zoetermeer, overleden circa 1657, dochter van Hillebrant Adrijaens Hillebrants en Neeltgen Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.
Hillebrant Arijensz Vogelaer, gedoopt op 14‑09‑1608 te Zoetermeer (zie V.20).
2.
Maritgen Vogelaer, gedoopt op 10‑10‑1610 te Zoetermeer (getuige(n): Leendert Willemsz Kunst, Geertge Jaepen, Leendert Willems, Geerte Jans), overleden voor 27-11-1641.
3.
Geertgen (Geertien) Vogelaer, gedoopt op 17‑09‑1612 te Zoetermeer (getuige(n): Jaepge Adriaens, Melt Hubrechtss,), overleden na 27-11-1657.
Ondertrouwd op 05‑04‑1637 te Zoetermeer, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑04‑1637 te Zoetermeer (getuige(n): Willem Corneliss (Flooren), vader; Arijen Huijbrechts (Vogelaer), vader) met Adriaen Willems Holstricht, overleden na 06-02-1641 en voor 27-11-1657.
4.
Maerten Vogelaer, gedoopt op 09‑09‑1617 te Zoetermeer (zie V.25).
5.
Jannetgen Vogelaer, geboren voor 1622 te Zoetermeer, overleden na 1657.
Gehuwd circa 1650 met Aris Pieterss Visscher.
6.
Magdaleentgen Adriaensdr Vogelaer.
Ondertrouwd op 31‑12‑1650 te Soeterwoude, gehuwd op 21‑01‑1651 te Soeterwoude met Cornelis Leendertsz Rietdecker.

IV.5
Melchior Huijbrechtsz (Melten) Vogelair (van der Meer), geboren circa 1588 te Zoetermeer, overleden 1647 te Zoetermeer.
Ondertrouwd op 06‑12‑1609 te Zoetermeer, gehuwd op 26‑12‑1609 te Zoetermeer (getuige(n): Jasper Hubertss (Vogelair), komt in de plaats van de vader Jacop Dirickss (Bovenwater)) met Geertje Jacobsdr. Bovenwater, geboren te Segwaart (op den Wallen).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltge (Neeltie) Melten Vogelair, gedoopt op 11‑07‑1610 te Zoetermeer (getuige(n): Leendert Huberts, Tryn Hillebrants, Pleuntge Jacops), overleden voor 1644.
Ondertrouwd op 07‑10‑1635 te Zoetermeer, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28‑10‑1635 te Wilsveen (getuige(n): Maerten Dirrickxz, zwager; Melt Huijbrechss (Vogelaer), vader) met Dirrick Arijenss, geboren te Zoetermeer. Hij hertrouwt met Pietertge Bastiaens.
2.
Leendert Vogelair, gedoopt op 17‑09‑1612 te Zoetermeer (getuige(n): Adriaan Hubrechtss, Dirick Jacopss, Barbel Engels), overleden voor 1622.
3.
Liedewij Melten Vogelair, gedoopt op 14‑09‑1613 te Zoetermeer (getuige(n): Heyndric Jacopss, Aeltge Reymen, Mirritge Jacops).
Ondertrouwd (1) op 11‑01‑1637 te Zoetermeer, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑02‑1637 te Waddinxveen (getuige(n): Corn.Jochemms, oom; Melt Huijbrechss (Vogelair), vader) met Cornelis Pieterss, geboren te Zegwaart.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 21‑08‑1669 met Dirck Crijnen Glimmerveen.
4.
Andries Melts Arris Vogelair, gedoopt op 01‑02‑1615 te Zoetermeer (getuige(n): Leenaerdt Jacobs, Neeltge Leenaerts).
Ondertrouwd op 24‑10‑1638 te Wilsveen, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21‑11‑1638 te Wilsveen met Geertien Aryens, geboren te Zevenhuizen.
5.
Lenardt Vogelair, gedoopt op 06‑11‑1616 te Zoetermeer (getuige(n): Arijen Huybrechts, Dirck Jacobss, Barber Engels), overleden voor 1622.
6.
Geertje Vogelair, gedoopt op 06‑05‑1618 te Zoetermeer (getuige(n): Arij Jacobs, Neeltje Jacobs), sterft jong.
7.
Geertie Vogelair, gedoopt op 08‑09‑1619 te Zoetermeer (getuige(n): Aris Hubertss, Maertie Jans, Neeltie Jacobs).
Ondertrouwd op 24‑03‑1647 te Zoetermeer (getuige(n): Frans Leenderts, Melten Huberts (vogelair)) met Pieter Franse, geboren te Zoeterwoude.
8.
Huijbert Melten (Hubrecht) van der Meer, gedoopt op 12‑06‑1622 te Zoetermeer (zie V.43).
9.
Leendert Melchiorsz. (Lenert) van der Meer, gedoopt op 31‑03‑1624 te Zoetermeer (zie V.46).
10.
Pleuntie Vogelair, gedoopt op 31‑03‑1624 te Zoetermeer (getuige(n): Jan Boven Water, Wijve Cornelis).
Gehuwd (1) 1652 met NN.
Gehuwd (2) 1677 met NN.
11.
Magdaleentje Vogelair, gedoopt op 20‑06‑1627 te Zoetermeer (getuige(n): Jan Jacobs, Wijve Cornelis, Neeltie Jaspers), begraven op 19‑06‑1703 te Zoetermeer op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10‑03‑1652 met Cornelis Francken.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 11‑09‑1677 met Leendert Pieters.

IV.7
Jasper Huijbrechts Vogelaer, overleden voor 1620 te Zoetermeer.
Gehuwd (1) circa 1604 met Maertgen (Marritgen) Hillebrants, geboren circa 1585 te Zoetermeer, overleden circa 1609, dochter van Hillebrant Adrijaens Hillebrants en Neeltgen Jacobs.
Ondertrouwd (2) op 05‑12‑1610 te Zoetermeer, gehuwd op 22‑12‑1610 te Zoetermeer (getuige(n): Frans Corstiaens, vanwege de vader Leendert Clays Jeuniss) met Neeltgen Leenderts, geboren te Zoetermeer, dochter van Lenert Claes Teuniss.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltgen Jaspersdr. Vogelaer, gedoopt op 18‑09‑1605 te Zoetermeer (getuige(n): Andries Hubertss, Maritgen Hillebrants, Beatricx Jans), overleden na 1637. Op 03-06-1610 hebben schout en schepenen van Zoetermeer een regeling voor de voogdij en opvoeding vastgesteld voor Neeltgen Jaspersdochter, oud omtrent vijf jaren, nagelaten dochtertje van Maertgen Hillebrantsdochter, overleden huisvrouw van Jasper Huijbrechts. In de zitting waarin de regeling werd vastgelegd, waren vader Jasper Huijbrechts Vogelaer, wonende aan de Groeneweg, diens broer Adriaen Huijbrechts, Maerten Hillebrants, wonende te Delft, oom en Neeltgen Jacobsdr. bestemoeder (grootmoeder) aanwezig; verder ook Adriaen Willems Laeckencooper, weesmeester in Zegwaard, die optrad als vervanger van Lenaert Dirck Jannes, weesmeester te Zoetermeer als oppervoogd van 't voorstaande weeskind.
2.
Hillebrant Vogelaer, gedoopt op 19‑08‑1607 te Zoetermeer (getuige(n): Melt Hubertss, Adriaen Leendertss, Trynken Hillebrants), overleden voor 03-06-1610.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Maertgen (Maritgen) Jaspersdr Vogelaer, gedoopt op 06‑11‑1611 te Zoetermeer (zie V.57).
4.
Geertgen Jaspersdr Vogelaer, gedoopt op 26‑05‑1613 te Zoetermeer (getuige(n): Aeltge Reyniers, Geleynke Jans, Marten Leendertss).
Ondertrouwd op 05‑04‑1637 te Zoetermeer, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑05‑1637 te Zoetermeer (getuige(n): Claes Lenertss, vader; Arijen Huijbrechss (Vogelair), oom) met Arij Claess Claess (uijtte Crom).
5.
Lenaert Vogelaer, geboren circa 1614 te Zoetermeer.

IV.10
Leendert Huibrechtsz Vogelaer, overleden 1611.
Gehuwd voor 1611 met Barbera Engelsdr, dochter van Engel Tijsz Engelsdr. Zij hertrouwt met Lauwereys Ariaenss (Louris Adriaensz) Neeff.
Uit dit huwelijk:
1.
Marritge Vogelaer, gedoopt op 20‑04‑1609 te Zoetermeer (getuige(n): Andries Hubertss, Janneke Engelsdr, Jan Pier Symoens, Aeltge Remmen).
2.
Neeltgen Vogelaer, gedoopt op 20‑04‑1609 te Zoetermeer (getuige(n): Andries Hubertss, Janneke Engelsdr, Jan Pier Symoens, Aeltge Remmen).
3.
Andries Vogelaer, gedoopt op 05‑09‑1610 te Zoetermeer (getuige(n): Claeys, Geertge Jacobs).

V.10
Jasper Andriesz. Vogelair, gedoopt op 29‑11‑1620 te Zoetermeer (getuige(n): Cornelis Corneliss, Fijtie Dirckxz), overleden 1682.
Ondertrouwd op 28‑04‑1649 te Zoetermeer, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23‑05‑1649 te Zoetermeer met Maertje Leendertsdr Roelen, geboren te Segwert, begraven op 13‑02‑1716. Zij is eerder getrouwd geweest met Willem Cornelisse Cluit.
Uit dit huwelijk:
1.
Aris Jaspersz. Vogelair, geboren 1650 (zie VI.1).
2.
Huijbert Jaspersz Vogelaer, geboren circa 1667 (zie VI.3).
3.
Aeltje Jaspersdr. Vogelair.

V.20
Hillebrant Arijensz Vogelaer, gedoopt op 14‑09‑1608 te Zoetermeer (getuige(n): Mearten Hillebrants, Leendert Hubertss, Marritgen Hillebrants), overleden voor 1636.
Ondertrouwd op 24‑11‑1630 te Zoetermeer, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15‑12‑1630 te Zoeterwoude (getuige(n): Arijen Huijbrechss (Vogelaer), vader; Abrahan Crijn, cosijn) met Ariaentgen Jasperdr. Zij hertrouwt met Willem Jacobss (Jonge Jaep).
Uit dit huwelijk:
1.
Machdeleentgen Vogelaer.

V.25
Maerten Vogelaer, gedoopt op 09‑09‑1617 te Zoetermeer (getuige(n): Cornelis Maartssoon, Arijaentje Maertens), overleden na 02-02-1649 en voor 27-11-1657.
Gehuwd met NN.
Uit dit huwelijk:
1.
kind Vogelaer.
2.
kind Vogelaer.

V.43
Huijbert Melten (Hubrecht) van der Meer, gedoopt op 12‑06‑1622 te Zoetermeer (getuige(n): Arij Hubrechtss, Maertie Jans, Neeltie Cornelis), overleden voor 12-12-1681. Hij was in 1649 bij het huwelijk van zijn broer Leendert.
Ondertrouwd (1) op 10‑02‑1647 te Zoetermeer, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑02‑1647 te Zoetermeer (getuige(n): Melten Huibertse (Vogelair), vader; Cornelis Leendertse (Jonge Jaep), vader) met Maertje Leenderts, geboren te Zegwaart.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 03‑12‑1666 te Zoetermeer met Neeltgen Pieters Meyster, geboren te Zegwaert, weduwe.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Neeltje Huyberts van der Meer, geboren circa 1667. Zij verkoopt met Neeltje Pieters Meyster, weduwe van Huybert Melten van der Meer, een huis, erf, schuur, poting en planting aan de Leytsewalle te Zoetermeer, RA ZOM 55/114 d.d. 12-12-1681.
Relatie met Claes Hendricksz. Breugom.

V.46
Leendert Melchiorsz. (Lenert) van der Meer, gedoopt op 31‑03‑1624 te Zoetermeer (getuige(n): Aris Hubertss, Barber Engels), overleden 1661.
Ondertrouwd op 17‑01‑1649 te Zoetermeer, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑02‑1649 te Zoetermeer met Maertje Burgersdr. Geboren circa 1625 te Zoetermeer, stiefvader Jan Pouwelsz, dochter van Borger Aelbrechts en Maertie Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1.
Melchior Leendertsz. (Meldert) van der Meer, geboren circa 1655 te Wilsveen (zie VI.12).
2.
Burgardis Leendertsz. (Burger of Borger) van der Meer, geboren circa 1660 te Wilsveen (zie VI.14).

V.57
Maertgen (Maritgen) Jaspersdr Vogelaer, gedoopt op 06‑11‑1611 te Zoetermeer (getuige(n): Melt Huybertss, Maertie Aryens, Grietje Aryens).
Ondertrouwd (1) op 01‑04‑1635 te Zoetermeer, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑04‑1635 te Zoeterwoude (getuige(n): Arijen Hubrechss (Vogelair), voogd) met Corn. Pieterss Schouten.
Gehuwd (2) na 1636 met Barent Janss van Vreden.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Andries van Vreden, gedoopt op 15‑04‑1646 (getuige(n): Egbert Jacobse, Pieter Andriess, Maertje Jacobs).

VI.1
Aris Jaspersz. Vogelair, geboren 1650.
Gehuwd op 03‑03‑1675 met Grietje Tonisdr Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1.
Jasper Arisz. Vogelaer, geboren 1685 (zie VII.1).
2.
Sara Arisdr. Vogelaar, geboren 1695, overleden 1754.
3.
Cornelis Arisz. Vogelaar, overleden 1757 te Zegwaard.
4.
Maria Arisdr. Vogelaar, overleden 1762 te Zegwaard.

VI.3
Huijbert Jaspersz Vogelaer, geboren circa 1667.
Gehuwd (1) voor 1692 met Annitien Ariensz, overleden.
Ondertrouwd (2) op 11‑04‑1692 te Zoetermeer, gehuwd op 27‑04‑1692 te Zoetermeer (getuige(n): Pieter Jansz van Adrichem, voogd bruid) met Maertje Jansz van der Wind.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Annetje Vogelaer, gedoopt op 19‑11‑1694 te Zoetermeer.
2.
Jasper Vogelaer, gedoopt op 13‑10‑1697 te Zoetermeer.
3.
Roeland Vogelaer, gedoopt op 21‑11‑1700 te Zoetermeer.
4.
Maartje Vogelaer, gedoopt op 18‑12‑1701 te Zoetermeer.
5.
Maertje Vogelaer, gedoopt op 25‑10‑1705 te Zoetermeer.
6.
Janitje Vogelaer, gedoopt op 02‑09‑1708 te Zoetermeer.

VI.12
Melchior Leendertsz. (Meldert) van der Meer, geboren circa 1655 te Wilsveen, overleden op 21‑07‑1724 te Pijnacker, begraven op 21‑07‑1724. Noemt zich Melt Leenderts van der Meer. Melt is de eerste generatie die akten met de naam "van der Meer" ondertekent (1679).
Ondertrouwd op 05‑08‑1678 te Stompwijk, gehuwd op 21‑08‑1678 te Stompwijk met Leentje Dircks van Worcum, geboren circa 1655 te Wilsveen, overleden op 20‑06‑1729, dochter van Dirk Ary Wijbensz van Worcum en Jobje Bouwensdr Schout.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirck Melsz (Theodorus) van der Meer, geboren circa 1680 te Wilsveen, overleden voor 1687.
2.
Maria Melse (Maritje) van der Meer, geboren 1685 te Wilsveen (zie VII.14).
3.
Leendert Melse van der Meer (Melchiorsz), geboren circa 1685 te Wilsveen (zie VII.15).
4.
Dirck Melsz (Theodorus) (Dirk) van der Meer, geboren op 26‑10‑1687 te Wilsveen (zie VII.18).
5.
Helena van der Meer, gedoopt op 25‑11‑1691 te Zoetermeer (getuige(n): Neeltie Leenderts), begraven op 17‑06‑1736 te Eikenduinen op 44-jarige leeftijd, pro deo.

VI.14
Burgardis Leendertsz. (Burger of Borger) van der Meer, geboren circa 1660 te Wilsveen.
Gehuwd circa 1680 met Helena Cornelisdr. van Veen, overleden op 17‑11‑1727 te Nootdorp, als uxor Burgardis van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1.
Leonardus Burgersz. van der Meer, gedoopt op 16‑11‑1682 (getuige(n): Melt Leenderts, Neeltje Leenderts), legaat van zuster Maria koopt een woning te Stompwijk op 21-8-1733.
2.
Claes Burgersz. van der Meer, geboren circa 1687, voor 1/3 erfgenaam van zuster Maria.
3.
Maria Burgers van der Meer, geboren 1689 te Stompwijk, overleden op 22‑02‑1773 te Berkel.
Ondertrouwd op 16‑09‑1723 te Berkel, gehuwd op 04‑10‑1723 te Berkel met Claes Cornelisz. Schout, overleden op 18‑10‑1735 te Berkel, weduwnaar van Lysbet Ariens Boerman.
4.
Alida Burgers van der Meer, geboren circa 1691, voor 1/3 erfgename van zuster Maria.
Relatie met Cornelis Bastiaansz. Noordermeer.
5.
Adriana Burgers van der Meer, geboren circa 1693 (zie VII.29).
6.
Beatrix Burgers van der Meer, geboren circa 1695.
Relatie met Cornelis Claess Vlas.
7.
Cornelis Burgersz. van der Meer, geboren circa 1697 te Stompwijk.
Ondertrouwd op 12‑02‑1718 te Stompwijk, gehuwd op 27‑02‑1718 te Stompwijk met Bargie Ariensdr. Soetvis, geboren te Stompwijk.

VII.1
Jasper Arisz. Vogelaer, geboren 1685, overleden op 13‑02‑1716.
Gehuwd op 20‑01‑1712 met Maartje Cornelisse van der Beek.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieterje Vogelaar, geboren 1712 te Zoetermeer.
2.
Andries Jaspersz. Vogelaar, geboren 1714 te Zegwaard (zie VIII.2).
3.
Pietje Vogelaar, geboren 1715 te Zoetermeer.
4.
Jasper Vogelaar, geboren 1716 te Zoetermeer.

VII.14
Maria Melse (Maritje) van der Meer, geboren 1685 te Wilsveen, gedoopt op 11‑11‑1685 te Zoetermeer (getuige(n): Cornelissen, Jobie Bouwens).
Ondertrouwd op 28‑03‑1706 te 's-Gravenhage, gehuwd op 11‑04‑1706 te 's-Gravenhage met Jan (Johannes) Hendrickz Schravemade (Sgravemade), voerman, stalhouder, geboren te Wilsveen, overleden op 16‑02‑1751 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Joba Schravemade, gedoopt (RK) op 14‑02‑1707 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus van der Meer, Helena van Worcum). Nobelstraat.
2.
Johannes Schravemade, gedoopt (RK) op 11‑11‑1708 te 's-Gravenhage (getuige(n): Leonardus van der Meer, Magdalena van Workum (dezelfde als Leentje Dircks (van Worcum))).
3.
Henricus Schravemade (Sgravemade), gedoopt (RK) op 20‑04‑1710 te 's-Gravenhage (getuige(n): Nicolaas Henrici Gravemade, pro quibus suscepit Magdalena Theodori van der Meer).
4.
Nicolaas Schravemade, gedoopt op 04‑08‑1717 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrian van der Werve, Hestere Sluhaesje Hendriks). Oude Molstraat.

VII.15
Leendert Melse van der Meer (Melchiorsz), geboren circa 1685 te Wilsveen.
Ondertrouwd (1) op 18‑10‑1711 te 's-Gravenhage, gehuwd op 18‑10‑1711 te 's-Gravenhage met Emerentia Arensdr. (Meyntje) Hoogeveen, geboren circa 1685 te Loosduinen.
Ondertrouwd (2) op 06‑01‑1732 te 's-Gravenhage, gehuwd op 19‑01‑1732 te 's-Gravenhage (RK) met Johanna van Schade, geboren circa 1690 te 's-Gravenhage, weduwe van Johan Visser.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adriaen van der Meer, gedoopt (RK) op 29‑07‑1712 te 's-Gravenhage (getuige(n): Dirck van der Meer en Anna van Wetten), gedoopt Assendelftstraat.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑10‑1742 te 's-Gravenhage (getuige(n): Leonardus van der Meer) met Catharina Stolt.
2.
Adrianus Cornelius van der Meer, gedoopt op 29‑10‑1715 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrianus Cornelius Hoogeveen en Cornelia Arens).
3.
Johanna van der Meer, gedoopt op 22‑09‑1721 te 's-Gravenhage (getuige(n): Josephus Bodegraven en Dorothea Hasevelt), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 13‑01‑1812 te 's-Gravenhage op 90-jarige leeftijd.
4.
Adrianus van der Meer, gedoopt op 17‑02‑1724 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Hogeveen en Cornelia Hogeveen), gedoopt Oude Molstraat.
5.
Melchior van der Meer, gedoopt op 08‑08‑1726 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus van der Meer en Helena Dircks), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 23‑08‑1738 te 's-Gravenhage op 12-jarige leeftijd.
6.
Anna van der Meer, gedoopt op 26‑01‑1729 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus van der Meer en Maria Hogeveen), gedoopt Casuaristraat.

VII.18
Dirck Melsz (Theodorus) (Dirk) van der Meer, gaarder, geboren op 26‑10‑1687 te Wilsveen (getuige(n): Jobie Bouwens), overleden op 27‑04‑1736 te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd, begraven op 29‑07‑1736. Eikenduinen.
Ondertrouwd (1) op 16‑01‑1712 te Voorburg, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑01‑1712 te 's-Gravenhage met Anna Catharina van Wetten, geboren voor 1695 te Voorburg, begraven op 29‑12‑1724 te 's-Gravenhage, pro deo begraven.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 05‑02‑1730 te 's-Gravenhage met Claasje Queeckenbosch, overleden op 18‑09‑1754 te 's-Gravenhage, pro deo. Zij is weduwe van Pieter Wurmer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Melchior van der Meer, gedoopt (RK) op 28‑02‑1713 te 's-Gravenhage, gedoopt Casuariestraat Overleden op 15‑06‑1785 op 72-jarige leeftijd. Overleden aan een beroerte, kinderloos overleden. Boedel wordt gedeeld tussen Jopge (Joba) en Roeland, impost begraven fl. 15, 2e klasse.
Ondertrouwd op 24‑10‑1734, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑11‑1734 met Elisabeth (Elsje) van Duijve, overleden op 07‑03‑1785 te 's-Gravenhage. Eikenduinen.
2.
Joba van der Meer, geboren op 29‑10‑1715 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) 1715 te 's-Gravenhage (getuige(n): Helena van der Meer), gedoopt Casuariestraat, overleden op 04‑01‑1791 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-01-1791 door Roeland van der Meer, broer van overledene.
3.
Roelandes van der Meer, geboren op 18‑05‑1721 te 's-Gravenhage (zie VIII.20).
4.
Petrus van der Meer, geboren op 03‑01‑1724 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) 1724 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johs (Johannes) Schravenmaede, Wilhelmina van Veen), gedoopt Casuariestraat, voor 15-06-1785, begraven op 21‑01‑1724 te 's-Gravenhage, 18 dagen oud, pro deo begraven als Pieter van der Meer.

VII.29
Adriana Burgers van der Meer, geboren circa 1693, overleden op 30‑11‑1739 te Nootdorp, voor 1/3 erfgename van zuster Maria.
Gehuwd op 02‑07‑1733 te Stompwijk met Cornelis Fredericxz. Groenewegen, viskoper.
Uit dit huwelijk:

VIII.2
Andries Jaspersz. Vogelaar, geboren 1714 te Zegwaard.
Gehuwd op 12‑12‑1738 met Jaapje Claasdr Slootweg.
Uit dit huwelijk:
1.
Marija Vogelaar, geboren 1739 te Pijnacker.
2.
Nicolaas (Klaas) Vogelaar, gedoopt op 11‑09‑1740 te Pijnacker (zie IX.2).
3.
Jasper Vogelaar, geboren 1742 te Pijnacker.
4.
Marijtje Vogelaar, geboren 1743 te Pijnacker, overleden op 24‑02‑1807 te Pijnacker.
5.
Sijmen Vogelaar, geboren 1748 te Pijnacker.
6.
Andries Vogelaar, geboren 1748.

VIII.20
Roelandes van der Meer, geboren op 18‑05‑1721 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) 1721 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus van Aarde, Maria van Wetten), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 26‑08‑1793 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 20‑04‑1748 te 's-Gravenhage, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑05‑1748 te 's-Gravenhage met Maria Vorst, 19 jaar oud, geboren op 18‑10‑1728 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) 1728 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de R.K. kerk, Casuariestraat te 's-Gravenhage, overleden op 04‑08‑1818 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-08-1818, dochter van Ronaldus (Arnoldus) Vorst en Maria Catharina van Hove.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus (Dirk) van der Meer, gedoopt (RK) op 28‑03‑1749 te 's-Gravenhage (zie IX.8).
2.
Arnoldus van der Meer, gedoopt (RK) op 13‑04‑1751 te 's-Gravenhage (zie IX.11).
3.
Antonia van der Meer, geboren op 07‑02‑1753 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 07‑02‑1753 te van der Meer (getuige(n): Melchior van der Meer en Elisabeth van Duijve), gedoopt Casuariestraat, overleden op 17‑07‑1753 te 's-Gravenhage, 160 dagen oud.
4.
Antonia van der Meer, geboren op 17‑07‑1754 te 's-Gravenhage (zie IX.15).
5.
Johannes van der Meer, gedoopt (RK) op 25‑05‑1756 te 's-Gravenhage (getuige(n): Angela Vorst), gedoopt Casuariestraat.
6.
Leonardus van der Meer, gedoopt (RK) op 02‑02‑1758 te 's-Gravenhage (getuige(n): Leonardus (Leendert) van der Meer et uxor ..ejus Cornelia), overleden op 14‑10‑1762 te 's-Gravenhage op 4-jarige leeftijd.
7.
Cornelis van der Meer, geboren op 24‑01‑1760 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 24‑01‑1760 te 's-Gravenhage (getuige(n): Lambertus Visscher, Bernardina Visscher), gedoopt Casuariestraat.
8.
Hubertus van der Meer, gedoopt (RK) op 17‑02‑1762 te 's-Gravenhage (zie IX.19).
9.
Catharina van der Meer, gedoopt (RK) op 14‑01‑1764 te 's-Gravenhage (zie IX.22).
10.
Engelberta (Engelina) van der Meer, gedoopt (RK) op 24‑04‑1766 te 's-Gravenhage (zie IX.24).
11.
Andreas van der Meer, gedoopt (RK) op 17‑03‑1768 te 's-Gravenhage (zie IX.25).
12.
Maria van der Meer, gedoopt (RK) op 23‑07‑1769 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joannes Wolkes, Maria van Leeven), gedoopt Assendelftstraat, overleden op 29‑12‑1846 om 06:30 uur te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-01-1847.

VIII.23
Claes Cornelisz. Groenewegen, overleden op 08‑07‑1822 te Veur.
Gehuwd op 13‑04‑1766 te Stompwijk met Adriana Sijmonsdr. Velthoven.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Claesdr. Groenewegen, overleden op 08‑02‑1841 te Veur.
Gehuwd op 01‑08‑1790 te Veur met Pieter Pietersz. Boonekamp, overleden op 28‑12‑1828 te Veur.
2.
Sijmon Claesz. Groenewegen, overleden op 19‑01‑1813 te Leidschendam.
Gehuwd op 30‑04‑1797 te Stompwijk met Aaltje Cornelisdr. van Alenburg, overleden op 20‑06‑1826 te Stompwijk.

IX.2
Nicolaas (Klaas) Vogelaar, gedoopt op 11‑09‑1740 te Pijnacker.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23‑01‑1774 met Trijntje Leendertsdr de Knegt.
Uit dit huwelijk:
1.
Andries Vogelaar, geboren 1774, overleden 1778.
2.
Adriaantje Vogelaar, geboren 1775 te Pijnacker.
3.
Jacob Vogelaar, geboren 1777 te Pijnacker (zie X.3).
4.
Leendert Vogelaar, geboren 1779 te Pijnacker, voor 06-12-1786.
5.
Sijmen (Simon) Vogelaar, geboren op 06‑05‑1781 te Sluipwijk (zie X.6).
6.
Leendert Vogelaar, geboren op 06‑12‑1786 te Pijnacker.

IX.8
Theodorus (Dirk) van der Meer, meester verver, schilder en vergulder, gedoopt (RK) op 28‑03‑1749 te 's-Gravenhage (getuige(n): Leonardus en Cornelia van der Meer), gedoopt Casuariestraat, overleden op 10‑10‑1806 te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd, begraven op 11‑10‑1806 te 's-Gravenhage. Eikenduinen in de kerk 6 gulden, is een meesterschilder op 18-10-1773 opgenomen in het St.Lucasgilde (schildesrgilde), had een verfwinkel in de Boeckhorststraat.
Ondertrouwd (1) op 03‑04‑1774 te 's-Gravenhage, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑04‑1774 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 16‑04‑1774 te 's-Gravenhage (RK). Oude Molstraat met Adriana Kokx (Koks), overleden op 16‑06‑1796 te 's-Gravenhage.
Ondertrouwd (2) op 17‑07‑1797 te 's-Gravenhage, gehuwd op 48-jarige leeftijd op 01‑10‑1797 te 's-Gravenhage, gescheiden op 26‑06‑1798 te 's-Gravenhage van Jeanne de Noble.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria van der Meer, gedoopt (RK) op 04‑01‑1775 te 's-Gravenhage (zie X.10).
2.
Appolonia van der Meer, gedoopt (RK) op 16‑08‑1776 te 's-Gravenhage (getuige(n): Wilhelmus Koks, Appolonia Koks), gedoopt Oude Molstraat.
3.
Lucia van der Meer, gedoopt (RK) op 25‑08‑1778 te 's-Gravenhage (zie X.13).
4.
Joanna van der Meer, gedoopt (RK) op 31‑10‑1780 te 's-Gravenhage (zie X.15).
5.
Gerardus Henricus van der Meer, geboren op 19‑01‑1783 te 's-Gravenhage (zie X.16).
6.
Adriana van der Meer, geboren op 20‑01‑1786 te 's-Gravenhage (zie X.19).
7.
Wilhelmus Johannes van der Meer, geboren op 30‑12‑1787 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 31‑12‑1787 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes van der Meer, Catharina van der Meer), gedoopt Oude Molstraat.
8.
Theodorus van der Meer, geboren op 11‑11‑1790 te 's-Gravenhage (zie X.21).

IX.11
Arnoldus van der Meer, gedoopt (RK) op 13‑04‑1751 te 's-Gravenhage (getuige(n): Catharina Vorst), gedoopt Casuariestraat, overleden op 28‑01‑1807 te 's-Gravenhage op 55-jarige leeftijd. Hij overleed aan uittering.
Ondertrouwd op 13‑04‑1777 te 's-Gravenhage, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑04‑1777 te 's-Gravenhage met Lucia van Blauwsonneveldt, overleden op 11‑12‑1807 te 's-Gravenhage, overleden aan uittering. Lucia kon trouwens zelf schrijven, niet heel goed en wat beverig, dochter van Johannis van Blauwsonneveldt en Elizabeth Kalker.
Uit dit huwelijk:
1.
Roeland Carolus van der Meer, gedoopt (RK) op 04‑11‑1779 te 's-Gravenhage (zie X.24).
2.
Elizabeth Lucia van der Meer, geboren op 13‑10‑1781 te 's-Gravenhage (zie X.27).
3.
Theodorus (Dirk) van der Meer, geboren op 23‑09‑1787 te 's-Gravenhage (zie X.28).
4.
Maria van der Meer, geboren op 14‑01‑1791 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 14‑01‑1791 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelof Brandt, Maria Brandt), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 14‑04‑1801 te 's-Gravenhage op 10-jarige leeftijd, galkoorts, begraven op 15‑04‑1801 te 's-Gravenhage. Eikenduinen klasse 3 gulden en gemeentelijke impost klasse 1-4, Maria is niet begraven aan de zuidzijde maar "in de kerk".
5.
Johannes van der Meer, geboren op 08‑11‑1793 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 08‑11‑1793 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joes (Johannes) van Blauwsonnevelt, Antonia van der Meer), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 22‑03‑1826 om 03:30 uur te 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-03-1826.
6.
Gerardus Carolus van der Meer, geboren op 01‑06‑1796 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 01‑06‑1796 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus van Blauwsonneveld, Catharina van der Meer), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 12‑11‑1796 te 's-Gravenhage, 164 dagen oud.

IX.15
Antonia van der Meer, turftonster, geboren op 17‑07‑1754 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 17‑07‑1754 te 's-Gravenhage (getuige(n): Melt van der Meer en Elsie van Duijve), gedoopt Casuariestraat, overleden op 01‑11‑1839 om 23:30 uur te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-11-1839.
Ondertrouwd op 10‑05‑1778 te 's-Gravenhage, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑05‑1778 te 's-Gravenhage, getrouwd voor Schepen Van Slingelandt en secretaris van der Goes, gehuwd voor de kerk op 23‑05‑1778 te 's-Gravenhage (RK), getrouwd in de Oude Molstraat met Gerardus Hendrikus Rietstap, geboren 1747, overleden op 27‑09‑1792 te 's-Gravenhage, overleden aan borstkwaal, begraven te 's-Gravenhage, begraafplaats Eikenduinen.
Uit dit huwelijk:
1.
Regnerus Rietstap, gedoopt (RK) op 27‑02‑1779 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joannes Baptista Rietstap, Elisabeth Bartels), gedoopt in de Oude Molstraat.
2.
Roeland Rietstap, gedoopt (RK) op 16‑12‑1780 te 's-Gravenhage (getuige(n): Rolandes van der Meer, Maria Vorst), gedoopt in de Oude Molstraat, overleden op 02‑07‑1782 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Kramp in de ingewanden.
3.
Cornelius Xaverius Rietstap, gedoopt (RK) op 04‑08‑1782 te 's-Gravenhage (zie X.35).
4.
Roelandes Rietstap, gedoopt (RK) op 21‑10‑1783 te 's-Gravenhage (getuige(n): Rolandes van der Meer, Maria Vorst), gedoopt in de Oude Molstraat.
5.
Theodorus Adrianus Rietstap, gedoopt (RK) op 12‑08‑1785 te 's-Gravenhage (zie X.38).
6.
Arnoldus Nicolaas Rietstap, gedoopt (RK) op 06‑12‑1786 te 's-Gravenhage (zie X.40).
7.
Gerardus Cornelis Rietstap, gedoopt (RK) op 05‑11‑1788 te 's-Gravenhage (zie X.42).
8.
Maria Catharina Rietstap, gedoopt (RK) op 11‑09‑1790 te 's-Gravenhage (zie X.45).
9.
Joannes Gerardus Rietstap, gedoopt (RK) op 01‑01‑1793 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Rietstap, Johanna van Kerkhof), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 21‑11‑1793 te 's-Gravenhage, 324 dagen oud, overleden aan een borstkwaal, begraven te 's-Gravenhage. Eikenduinen.

IX.19
Hubertus van der Meer, gedoopt (RK) op 17‑02‑1762 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hubertus Vorst, Maria van Engelen), gedoopt Casuariestraat, overleden op 21‑10‑1811 te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-10-1811, is overleden aan een bloedspuwing, begraven op 23‑10‑1811 te 's-Gravenhage. Eikenduinen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑08‑1785 te 's-Gravenhage met Maria Verheijden, 25 jaar oud, geboren op 26‑07‑1760 te Baronie van Boxtel, overleden op 06‑01‑1833 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-01-1833, dochter van Franciscus Verheijden en Helene Theodora Bedijckx.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelandes van der Meer, gedoopt (RK) op 29‑05‑1786 te 's-Gravenhage (zie X.47).
2.
Adrianus van der Meer, gedoopt (RK) op 26‑07‑1787 te 's-Gravenhage, gedoopt Assendelftstraat, overleden op 10‑08‑1787 te 's-Gravenhage, 15 dagen oud, overleden aan een stuip. Eikenduinen.
3.
Helena van der Meer, gedoopt (RK) op 22‑08‑1788 te 's-Gravenhage (zie X.51).
4.
Adriana van der Meer, gedoopt (RK) op 28‑10‑1790 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus en Adriana Koks), gedoopt Oude Molstraat.
5.
Lucia van der Meer, gedoopt (RK) op 04‑04‑1792 te 's-Gravenhage (zie X.54).
6.
Wilhelmus van der Meer, gedoopt (RK) op 20‑02‑1794 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Verbrugge, Adriana Verheijde), overleden op 15‑07‑1794 te 's-Gravenhage, 145 dagen oud.
7.
Wilhelmus van der Meer, geboren op 02‑08‑1795 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 02‑08‑1795 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Verbrugge, Adriana Verheijde), overleden op 30‑09‑1795 te 's-Gravenhage, 59 dagen oud.
8.
Wilhelmus van der Meer, geboren op 05‑04‑1797 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑10‑1797 te 's-Gravenhage, 194 dagen oud.
9.
Gerardus Anthonius van der Meer, gedoopt (RK) op 05‑11‑1798 te 's-Gravenhage (zie X.58).
10.
Maria Francisca van der Meer, geboren op 06‑02‑1805 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑12‑1807 te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage. Eikenduinen.

IX.22
Catharina van der Meer, gedoopt (RK) op 14‑01‑1764 te 's-Gravenhage (getuige(n): Andreas Vorst, Engelberta Vorst corum loco Catharina Vorst), gedoopt Casuariestraat, overleden op 02‑03‑1853 om 17:00 uur te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-03-1853.
Ondertrouwd op 20‑04‑1800 te 's-Gravenhage, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04‑05‑1800 te 's-Gravenhage, 4e klasse, impost 6 gulden, gehuwd voor de kerk op 04‑05‑1800 te 's-Gravenhage (RK) (getuige(n): Cornelius Rietstap, Maria van der Meer), huwelijk in de Parochie van de H.H. Antonius en Lodewijk met Arnoldus van Schendel, geboren 1763 te Maasland, overleden op 13‑05‑1809 te 's-Gravenhage, begraven te 's-Gravenhage. Eikenduinen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus van Schendel, kabinetwerker, gedoopt op 19‑07‑1801 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria Vorst).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14‑11‑1827 te 's-Gravenhage met Elisabeth Sibilla Verführt, geboren te Kleef, dochter van Jean Verführt, mandenmaker, en Bernardina Hegh.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 04‑06‑1834 te 's-Gravenhage met Johanna Christina Fundter de Beauchene, dochter van Franciscus Xaverius Fundter de Beauchene en Louisa Huschorn.
2.
Maria van Schendel, winkelierster, geboren op 23‑07‑1802 te 's-Gravenhage, gedoopt op 24‑07‑1802 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria van der Meer), overleden op 19‑06‑1856 te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑11‑1828 te 's-Gravenhage (getuige(n): Corsmas Bohemen, bediende; Jacobus van Schendel, winkelier; Pieter Rotteveel, tuinman; Jacobus Johannes Schellart, kleermaker) met Cornelius Bartholomeus Bohemen, dienende als loteling bij de negende Afdeeling Infanterie in garnizoen binnen de stad, schoenmaker, geboren circa 1804 te 's-Gravenhage, zoon van Engelbertus Bohemen en Maria Remmelswaan, werkster.
3.
Petronella van Schendel, gedoopt op 21‑03‑1804 te 's-Gravenhage (getuige(n): Wilhelm van Rest, Petronilla van Schendel), overleden op 01‑02‑1805 te 's-Gravenhage, 317 dagen oud, overleden aan pokken.
4.
Catharina Christina van Schendel, gedoopt op 10‑09‑1806 (getuige(n): Engelbertus Backer, Cornelia van Leeuwen), overleden op 16‑10‑1806 te 's-Gravenhage, 36 dagen oud, overleden aan uitteering, begraven op 18‑10‑1806 te 's-Gravenhage. Eikenduinen.

IX.24
Engelberta (Engelina) van der Meer, gedoopt (RK) op 24‑04‑1766 te 's-Gravenhage (getuige(n): Andreas Vorst, Engelberta Vorst), gedoopt Casuariestraat, overleden op 24‑10‑1829 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-10-1829.
Ondertrouwd op 23‑03‑1788 te 's-Gravenhage, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑04‑1788 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 05‑04‑1788 te 's-Gravenhage, in de Oude Molstraat met Petrus Rotteveel, bloemist, tuinman, geboren circa 1766, overleden op 22‑11‑1827 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-11-1827, zoon van Pieter Rotteveel en Willemina Nolet.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Rotteveel, gedoopt op 25‑01‑1789 te 's-Gravenhage (zie X.68).
2.
Maria Rotteveel, gedoopt op 12‑10‑1790 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roeland van der Meer, Maria Vorst), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 16‑06‑1820 te 's-Gravenhage op 29-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-06-1820.
3.
Willem George Rotteveel, gedoopt op 21‑02‑1794 te 's-Gravenhage (getuige(n): Petrus van der Beek, Martina Rotteveel), overleden op 22‑02‑1794 te 's-Gravenhage, 1 dag oud, overleden aan een stuip, begraven op 24‑02‑1794 te 's-Gravenhage. Eikenduinen.
4.
Lucia Rotteveel, gedoopt op 29‑03‑1795 te 's-Gravenhage (getuige(n): Arnoldus van der Meer, Lucia van Blauwsonneveld), overleden op 30‑03‑1795 te 's-Gravenhage, 1 dag oud.
5.
Catharina Rotteveel, gedoopt op 19‑08‑1796 te 's-Gravenhage (zie X.75).
6.
Antonia Rotteveel, geboren op 20‑06‑1799 te 's-Gravenhage (zie X.77).
7.
Johanna Maria Rotteveel, geboren op 09‑07‑1802 te 's-Gravenhage, gedoopt op 10‑07‑1802 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria van der Meer) (moeder geschreven als Angela van der Meer), overleden op 12‑06‑1805 te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd, overleden door verdrinking.
8.
Maria Johanna Rotteveel, gedoopt op 01‑01‑1806 te 's-Gravenhage (zie X.80).

IX.25
Andreas van der Meer, turfdrager, gedoopt (RK) op 17‑03‑1768 te 's-Gravenhage (getuige(n): Andreas Vorst, Elisabeth Oosterink), gedoopt Casuariestraat.
Gehuwd 1792 te 's-Gravenhage met Elizabeth Staets.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth van der Meer, geboren op 10‑04‑1793 te 's-Gravenhage (zie X.82).
2.
Andreas Roeland van der Meer, geboren op 14‑09‑1794 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 14‑09‑1794 te 's-Gravenhage (getuige(n): David Staes, Maria Vorst), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 24‑11‑1794 te 's-Gravenhage, 71 dagen oud.
3.
Alida Jacoba van der Meer, gedoopt (RK) op 14‑01‑1796 te 's-Gravenhage (zie X.85).
4.
David Andreas van der Meer, gedoopt (RK) op 15‑04‑1797 te 's-Gravenhage (getuige(n): David Staats, Antonia van der Meer), overleden op 19‑10‑1797 te 's-Gravenhage, 187 dagen oud.
5.
Catharina van der Meer, gedoopt (RK) op 04‑05‑1798 te 's-Gravenhage (getuige(n): Catharina van der Meer, Jacob Menning).
6.
Maria van der Meer, gedoopt op 04‑05‑1798 te 's-Gravenhage (zie X.89).
7.
Andreas van der Meer, gedoopt (RK) op 12‑03‑1800 te 's-Gravenhage (getuige(n): Andreas Houben, Jacob Staats), overleden op 03‑10‑1800 te 's-Gravenhage, 205 dagen oud, begraven op 03‑10‑1800 te 's-Gravenhage. Eikenduinen noordzijde.
8.
Jacobus van der Meer, gedoopt (RK) op 11‑07‑1801 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Staas).
9.
Franciscus Andreas van der Meer, gedoopt (RK) op 04‑10‑1804 te 's-Gravenhage (zie X.92).
10.
Johannes Jacobus van der Meer, turfdrager, geboren op 13‑01‑1808 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑12‑1832 om 23:30 uur te 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-12-1832.

X.3
Jacob Vogelaar, geboren 1777 te Pijnacker, overleden op 16‑10‑1841 te Woubrugge.
Gehuwd met Maria Huurman.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas Vogelaar, geboren circa 1809 te Sluipwijk (zie XI.1).
2.
Aart Vogelaar, geboren op 16‑09‑1813 te Sluipwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14‑07‑1833 te Woubrugge met Jaapje Rijnsburger, geboren circa 1808 te Leimuiden, dochter van Matthijs Rijnsburger en Grietje de Bruin.

X.6
Sijmen (Simon) Vogelaar, geboren op 06‑05‑1781 te Sluipwijk, overleden op 08‑12‑1834 te Woubrugge op 53-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-12-1934.
Gehuwd met Lena van Dam, geboren 1789 te Sluipwijk, overleden op 22‑03‑1838 te Woubrugge. Aangiftedatum: 23-03-1838, dochter van Willem van Dam en Pietje Broekhuizen.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje Vogelaar, geboren 1810 te Sluipwijk (zie XI.6).
2.
Pietertje Vogelaar, geboren op 10‑04‑1812 te Boskoop. Aangiftedatum: 12-04-1812, overleden op 08‑06‑1812 te Boskoop, 59 dagen oud. Aangiftedatum: 09-06-1812.
3.
Willem Vogelaar, geboren op 11‑09‑1813 te Boskoop. Aangiftedatum: 13-09-1813, overleden op 16‑04‑1837 te Woubrugge op 23-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-04-1837.
4.
Petronella (Pietertje) Vogelaar, geboren op 09‑02‑1817 te Boskoop (zie XI.10).
5.
Fijtje Vogelaar, geboren op 11‑08‑1819 te Middelburg (ZH) (zie XI.13).
6.
Nicolaas (Klaas) Vogelaar, geboren op 22‑09‑1822 te Woubrugge (zie XI.14).
7.
Kaatje Vogelaar, geboren 1825, overleden op 16‑10‑1827 te Woubrugge. Aangiftedatum: 17-10-1827.
8.
Andrias Vogelaar, geboren 1827, overleden op 27‑05‑1828 te Woubrugge. Aangiftedatum: 28-05-1828.

X.10
Maria van der Meer, gedoopt (RK) op 04‑01‑1775 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roeland van der Meer, Maria Vorst), gedoopt Oude Molstraat.
Gehuwd met Alexander Johannes Mook, kapper.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus Mook, kapper, geboren circa 1798 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑12‑1837 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 09-12-1837.
Gehuwd op 05‑07‑1826 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis van der Haagen, schilder; Johannes Hendrik Cuntz, behanger; Cornelis Willem Nieuwenhuijzen, geemployeerde; Henri Raesken, stroohoedenmaker) met Geertruida Angenieta Duermeijer, geboren circa 1804 te Rotterdam, dochter van Theodorus Wilhelmus Duermeijer, geemployeerde, en Hendrica Koller.
2.
Alexander Mook, geboren circa 1802 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑05‑1828 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-05-1828.
3.
Johanna Adriana Mook, geboren circa 1804 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑04‑1846 te Delft.
Gehuwd op 20‑04‑1836 te 's-Gravenhage met Karel Bettenhaussen, geboren circa 1802 te Delft, zoon van George Bettenhaussen en Leuntje de Goede.

X.13
Lucia van der Meer, naaister, gedoopt (RK) op 25‑08‑1778 te 's-Gravenhage (getuige(n): Arnoldus van der Meer, Lucia van Blauwsonneveld), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 09‑01‑1812 te 's-Gravenhage op 33-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-01-1812.
Relatie met Jacobus Richel.
Uit deze relatie:
1.
Jacobus van der Meer, geboren op 30‑07‑1809 te 's-Gravenhage.

X.15
Joanna van der Meer, gedoopt (RK) op 31‑10‑1780 te 's-Gravenhage (getuige(n): Nicolaus Koks, Joanna Lazer), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 21‑07‑1826 om 12:00 uur te 's-Gravenhage op 45-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-07-1826.
Gehuwd met Jacobus van der Valk.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Adriana van der Valk, geboren circa 1807 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑02‑1836 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-02-1836.

X.16
Gerardus Henricus van der Meer, geboren op 19‑01‑1783 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 19‑01‑1783 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus Hendricus Rietstap, Antonia van der Meer), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 08‑04‑1851 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-04-1851.
Gehuwd circa 1806 met Maria Alida Moed (Moet).
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes Antonius Willibrordus van der Meer, ambtenaar, gedoopt (RK) op 07‑11‑1807 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joannes Antonius Moed, Joanna van Tiele), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 03‑08‑1868 om 17:30 uur te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-08-1868.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 10‑07‑1839 te 's-Gravenhage met Hillegonda de Bruijn, geboren circa 1815 te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis de Bruijn en Anna Zon.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 02‑06‑1858 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jan van der Maden, commissaris van stoomboten, 33; Wilhelmus van der Maden, zonder beroep, 28; Gerardus Arnoldus Buijs, ambtenaar, 52; Joannes Mattheus Arnoldus Buijs, broodbakker, 49) met Willemina van der Maden, geboren circa 1822 te 's-Gravenhage, dochter van Frans van der Maden en Theresia van Loon.
2.
Marinus Adrianus Theodorus van der Meer, gedoopt (RK) op 15‑01‑1810 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria van der Meer), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 17‑01‑1810 te 's-Gravenhage, 2 dagen oud, overleden aan een stuip, begraven op 17‑01‑1810 te 's-Gravenhage. Eikenduinen.
3.
Wilhelmus Joannes van der Meer, gedoopt (RK) op 15‑12‑1810 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joannes Manders, Catharina Moed), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 03‑06‑1897 om 22:00 uur te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-06-1897.
4.
Catherine Jeanne Cornelia van der Meer, geboren op 22‑09‑1813 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-09-1813, overleden op 07‑05‑1818 om 09:00 uur te 's-Gravenhage op 4-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-05-1818, wordt in de overlijdensakte Catrina Cornelia genoemd.
5.
Louisa Magdalena van der Meer, geboren op 26‑08‑1816 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-08-1816, overleden op 22‑11‑1856 om 17:00 uur te 's-Gravenhage op 40-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-11-1856.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑05‑1844 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus Willem Augustinus Slangen, slijter, 51; Franciscus Cornelis Hase, winkelier, 33; Johannes Antonius Willebrordus van der Meer, geemployeerde, 36; Jean Fraskin , koopman, 40) met Theodorus (Dirk) Sonneville, hofmeester, geboren circa 1810 te Sint George d'Elmina, zoon van Petrus Sonneville en Abba Bedua.
6.
Catrina Johanna van der Meer, geboren op 01‑01‑1819 te 's-Gravenhage (zie XI.34).
7.
Magdalena Maria Joanna van der Meer, geboren circa 1821 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑12‑1849 om 00:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-12-1849.

X.19
Adriana van der Meer, geboren op 20‑01‑1786 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 20‑01‑1786 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roeland van der Meer, Maria Vorst), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 26‑12‑1858 te Oegstgeest op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-12-1858.
Gehuwd met Christiaan Mirande.
Uit dit huwelijk:
1.
Christianus Jacobus Mirande, geboren op 27‑11‑1805 te Leiden (zie XI.36).
2.
Theodorus Johannes Mirande, geboren op 19‑05‑1808 te Leiden (zie XI.38).
3.
Alexander Gerardus Mirande, geboren circa 1810 (zie XI.42).
4.
Marie Adriane Mirande, geboren circa 1811 te Kleef, overleden op 13‑11‑1870 om 07:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-11-1870.
Gehuwd op 14‑07‑1847 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendrik Petrus Rijken, bediende, 40; Arie Teunis Maurits de Haas, wagenmaker, 43; Willem Terlaak, kurkensnijder, 64; Wobbe Klaas de Vos, arbeider, 34) met Jean Baptiste Eeckhout, kleermaker, geboren circa 1811 te Antwerpen, zoon van Jacques Luc Eeckhout en Elisabeth Vercammon.
5.
Jean Louis Mirande, winkelier, geboren circa 1813 te Kleef, overleden op 11‑03‑1893 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-03-1893.
Gehuwd op 07‑07‑1841 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrianus Grootens, oppasser, 66; Alexander Steijger, kopergieter, 42; Christiaan Jacobus Mirande, tapper, 35; Johannes Pijpers, schoenmaker, 31) met Maria Anna Marta Steijger, dienstbode, geboren circa 1807 te 's-Gravenhage, dochter van Albert Steijger en Catharina Rasvelt.
6.
Johan Hendrik Anton Mirande, geboren circa 1817 te Kleef (zie XI.48).

X.21
Theodorus van der Meer, beambte bij de accijnzen te Rotterdam, geboren op 11‑11‑1790 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 11‑11‑1790 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roeland en Maria Vorst), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 03‑02‑1872 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-02-1872.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 17‑02‑1813 te 's-Gravenhage (getuige(n): Guillaume Koning, kleermaker, 39; Charles Berserik, kleermaker, 52; Reinier Graven, kleermaker, 54; Henri Rutten, gepensioneerd sergeant, 54) met Johanna de Zeeuw, dienstbode, geboren circa 1790 te 's-Gravenhage, dochter van Pieter de Zeeuw, kleermaker, en Johanna Mulder.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 07‑08‑1850 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Pijpers, schoenmaker, 39; Pieter Stade, behanger, 55; Johannes Theodorus van Dijck, verver, 50; Arie Buitenhek, particulier, 73) met Pietje Vergenet, dienstbode, geboren circa 1803, dochter van Jean Baptiste Vergenet en Janke Pieters. Zij is eerder getrouwd geweest met Harmen Jans van der Mark.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Theodorus van der Meer, geboren op 22‑06‑1814 te 's-Gravenhage (zie XI.50).

X.24
Roeland Carolus van der Meer, kabinetmaker, gedoopt (RK) op 04‑11‑1779 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandes van der Meer, Maria Voorst), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 14‑08‑1833 om 14:00 uur te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-08-1833, overleden in het Burger Gasthuis.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11‑12‑1808 te 's-Gravenhage. In de trouwinschrijving staat Willemina Heskes met Elizabeth Heskes, 24 jaar oud, gedoopt op 22‑08‑1784 te 's-Gravenhage, overleden op 22‑08‑1833 te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-08-1833, dochter van Willem Heskes en Johanna Kelder.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Carolus van der Meer, gedoopt (RK) op 21‑01‑1809 te 's-Gravenhage (zie XI.53).
2.
Wilhelmus Roeland van der Meer, geboren op 27‑04‑1810 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 29‑04‑1810 te 's-Gravenhage.
3.
Gerardus Roelandus van der Meer, geboren op 18‑10‑1812 te 's-Gravenhage (zie XI.56).
4.
Theodorus van der Meer, geboren op 17‑04‑1815 te 's-Gravenhage (zie XI.58).
5.
Anna Elisabeth van der Meer, geboren op 07‑05‑1817 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-05-1817, overleden op 12‑10‑1894 om 12:30 uur te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-10-1894.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑08‑1841 te 's-Gravenhage (getuige(n): Arnoldus Carolus van der Meer, kabinetwerker, 32; Cornelis Hendrik Spekking, bediende, 35; Dirk Leenderd Meulman, hoedenmaker, 23; Gerardus Jacobus Pontier, onderwijzer, 25) met Fredrik Laurens Golterman, ambtenaar bij 's Rijks middelen, geboren circa 1817 te 's-Gravenhage, zoon van Frederik Laurens Golterman en Cornelia Permentier.
6.
Elisabeth van der Meer, geboren op 25‑02‑1820 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-02-1820, overleden op 19‑12‑1893 om 14:30 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-12-1893.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑08‑1843 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Grootens, boekdrukker, 38; Adrianus Franciscus Jacobus Siegenaar, schoenmaker, 24; Franciscus Johannes Marcus, smid, 26; Johannes Franciscus Badoux, boekdrukker, 38) met Johan Laurens Wildt, letterzetter, geboren circa 1817 te 's-Gravenhage, zoon van Johan Adam Wildt en Geertrui Zwartenkot. Hij is eerder getrouwd geweest met Anna Wilhelmina Calame.
7.
Apolonia Maria van der Meer, geboren op 10‑12‑1822 te 's-Gravenhage (zie XI.66).
8.
Maria van der Meer, geboren op 20‑04‑1825 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-04-1825, overleden op 16‑08‑1833 om 15:30 uur te 's-Gravenhage op 8-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-08-1833, overleden in het Burger Gasthuis.

X.27
Elizabeth Lucia van der Meer, geboren op 13‑10‑1781 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 13‑10‑1781 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joannes van Blauwsonnevelt, Lucia Wiegmans), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 14‑01‑1856 om 12:00 uur te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-01-1856.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑05‑1805 te 's-Gravenhage met Josephus Johannes Jacobus Butsen, overleden op 25‑09‑1830 te Rotterdam Charlois, zoon van Wilhelmus Butsen en Hendrika van Ooijen.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Henricus Petrus (Willem) Butsen, gedoopt op 19‑04‑1806 te 's-Gravenhage (getuige(n): Wilhelmus Butzen, Hendrika van Ooijen). Fransche kapel in de Casuariestraat.

X.28
Theodorus (Dirk) van der Meer, smid, geboren op 23‑09‑1787 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 23‑09‑1787 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus en Adriana Koks), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 03‑07‑1865 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-07-1865.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑07‑1814 te 's-Gravenhage (getuige(n): Arie Haring, slotenmaker, 55; Lodewijk Stift, smid, 27; Johannes Mans, kleermaker, 28; Teunis van Epenhuizen, slotenmaker, 28) met Anna Sibilla Appel, naaister, geboren circa 1794 te 's-Gravenhage, overleden op 17‑12‑1884 te 's-Gravenhage, dochter van Johan Georg Appel, bediende, en Catharina Saltsman.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Catharina Christina van der Meer, geboren op 03‑03‑1816 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-03-1816.
2.
Dirk Adam van der Meer, geboren op 09‑12‑1819 te 's-Gravenhage (zie XI.70).
3.
Dirk van der Meer, geboren op 20‑06‑1822 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-06-1822.
4.
Johannes George van der Meer, geboren op 19‑12‑1824 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-12-1824.
5.
Theodorus van der Meer, geboren op 06‑01‑1828 om 14:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-01-1828, overleden op 05‑12‑1850 te Bandjarmandin oostkust Borneo op 22-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-04-1852.
6.
Anna Catharina van der Meer, geboren op 08‑10‑1830 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 09-10-1830.
7.
Anna Sibilla van der Meer, geboren op 04‑06‑1833 te 's-Gravenhage (zie XI.77).
8.
Theodorus van der Meer, schoenmaker, geboren op 05‑01‑1836 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-01-1836, wegens landloperij/bedelarij op 11-06-1896 opgenomen in de armenkolonie Veenhuizen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑03‑1864 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adam Dirk van der Meer, kleermaker, 44; Johannes Martinus Geneste, koetsier, 49; Cornelis Hendricus Johannes de Hertogh, vleeshouwer, 47; Arie van de Keur, koopman, 57) met Clasina van Veen, dienstbode, geboren circa 1821, dochter van Maria van Veen.
9.
Elisabeth van der Meer, geboren op 14‑04‑1839 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-04-1839, overleden op 28‑11‑1839 te 's-Gravenhage, 228 dagen oud. Aangiftedatum: 30-11-1839.

X.35
Cornelius Xaverius Rietstap, gedoopt (RK) op 04‑08‑1782 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelius Xaverius Rietstap, Petronella Penders), overleden op 09‑02‑1814 te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-02-1814, Overleden in het pest- en dolhuis van Den Haag.
Ondertrouwd op 21‑04‑1805 te 's-Gravenhage, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑05‑1805 te 's-Gravenhage met Wilhelmina Charlotta Gutterswijk, geboren 1785, overleden op 22‑11‑1848 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-11-1848.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Henricus Rietstap, gedoopt op 17‑06‑1805 te 's-Gravenhage (getuige(n): Antonia van der Meer).
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 27‑05‑1857 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Hendricus Boddings, Adrianus Feller, Adrianus Kruller, David Martijn) met Maria Catharina Fellee, dochter van Johannes Carel Fellee en Sophia Victoire Helena Caron.

X.38
Theodorus Adrianus Rietstap, gedoopt (RK) op 12‑08‑1785 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus van der Meer, Adriana Koks), gedoopt in de Oude Molstraat.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16‑04‑1809 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria Rietstap, Johanna van Rijn) met Maria van Rijn.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Theodurus Rietstap, gedoopt op 31‑01‑1810 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑02‑1810 te 's-Gravenhage, 28 dagen oud, overleden aan een stuip, begraven op 01‑03‑1810 te 's-Gravenhage. Eikenduinen.
2.
Johannes Leonardus Theodorus Rietstap, geboren op 20‑07‑1812 te 's-Gravenhage.
3.
Anthonius Renardus Rietstap, geboren op 07‑09‑1814 te 's-Gravenhage.
4.
Theodorus Johannes Rietstap, geboren op 09‑07‑1817 te 's-Gravenhage.
5.
Leonardus Petrus Rietstap, geboren op 26‑01‑1820 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-01-1820.
6.
Maria Wilhelmina Rietstap, geboren op 05‑11‑1822 te 's-Gravenhage.
7.
Gerardus Hendricus Arnoldus Nicolaas Rietstap, geboren op 06‑01‑1825 te 's-Gravenhage.
8.
Adrianus Joannes Theodorus Rietstap, geboren op 21‑03‑1828 te 's-Gravenhage.

X.40
Arnoldus Nicolaas Rietstap, timmerman, gedoopt (RK) op 06‑12‑1786 te 's-Gravenhage (getuige(n): Arnoldus van der Meer, Lucia van Blauwsonnevelt), gedoopt in de Assendelftstraat, overleden op 27‑08‑1844 om 17:00 uur te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-08-1844.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑09‑1812 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jean Voogt, timmerman, 41; Charles van Eijk, bediende, 29; Sirach Innemee, kleermaker, 29; Arnauld van Gogh, timmerman, 25). Huwelijk met "Cornelia Schuijrer" staat in de Parochie van de H.H. Antonius en Lodewijk te Den Haag als "juncti sunt 13 sept. 1812". Echtgenote is Cornelia Schuring (Schuijrer), geboren circa 1782 te 's-Gravenhage, dochter van Jan Schuijrer en Helene van den Horst.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Gerardus Rietstap, geboren 1813 te 's-Gravenhage, gedoopt op 09‑01‑1813 te 's-Gravenhage, overleden op 02‑04‑1815 om 13:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-04-1815.
2.
Helena Cornelia Rietstap, geboren op 19‑01‑1815 te 's-Gravenhage (zie XI.93).
3.
Theodorus Anthonie Rietstap, schoenmaker, geboren op 07‑03‑1817 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑04‑1861 om 12:00 uur te 's-Gravenhage op 44-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-04-1861.
4.
Catharina Henrietta Johanna Rietstap, geboren op 30‑03‑1819 te 's-Gravenhage (zie XI.95).
5.
Albertus Jacobus Nicolaas Rietstap, geboren op 12‑04‑1821 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑07‑1821 te 's-Gravenhage, 97 dagen oud.
6.
Wilhelmus Johannes Rietstap, geboren op 23‑05‑1822 te 's-Gravenhage.
7.
Anthonia Maria Elisabeth Gerardina Rietstap, geboren op 07‑12‑1826 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑12‑1828 te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd.

X.42
Gerardus Cornelis Rietstap, gedoopt (RK) op 05‑11‑1788 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus van Kerkhof, Cornelia van Kerkhof), gedoopt in de Oude Molstraat, overleden op 20‑08‑1826 te 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-08-1826.
Ondertrouwd op 05‑08‑1810 te 's-Gravenhage, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑08‑1810 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 19‑08‑1810 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Keller, Lucia Bouwman) met Wilhelmina Catharina Uijttenhout.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Theodorus Rietstap, gedoopt op 02‑06‑1811 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus Adrianus Rietstap), overleden op 24‑06‑1814 te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd.
2.
Pieternella Elisabeth Rietstap, geboren op 12‑04‑1814 te 's-Gravenhage.
3.
Wilhelmus Antonius Rietstap, geboren op 07‑09‑1816 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑05‑1842 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Bakker, Johannes Hendrik Cornelder, Franciscus van Doorne, Hendrik van Zwet) met Maria Anna Schuttenhelm, geboren 1821, dochter van Martinus Theodorus Schuttenhelm, tapper, en Pieternella Milot.
4.
Maria Theodora Rietstap, geboren op 03‑07‑1819 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑09‑1867 om 10:30 uur te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-09-1867.
5.
Gerardus Wilhelmus Rietstap, geboren op 21‑07‑1822 te 's-Gravenhage.
6.
Antonia Catharina Rietstap, dienstbode, geboren op 29‑07‑1824 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑03‑1864 om 15:30 uur te 's-Gravenhage op 39-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-03-1864.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03‑05‑1854 te 's-Gravenhage (getuige(n): Quirinus van Munster, Damianus Wilhelmus Reiman, Johannes Bernardus Reiman, Pieter Vogelezang) met Cornelis Jacobus Reiman, timmerman, geboren 1828, zoon van Wilhelmus Reiman en Maria van Geest.
7.
Willemina Elisabeth Rietstap, geboren op 27‑12‑1825 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑01‑1852 om 23:00 uur te 's-Gravenhage op 26-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-01-1852.

X.45
Maria Catharina Rietstap, gedoopt (RK) op 11‑09‑1790 te 's-Gravenhage (getuige(n): Andreas van Hoeve, Catharina van der Meer), gedoopt in de Oude Molstraat.
Gehuwd met Wilhelmus van Zeggelen.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Josephus van Zeggelen, boekdrukker, geboren 1812 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑02‑1879 om 23:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-02-1879.
Gehuwd (1) met Glaudia Jacoba Maria Girent d'Albani, overleden.
Gehuwd (2) met Maria Loosjes, overleden.
Gehuwd (3) met Constance Henriëtte Mastenbroek.
2.
Theodorus Adrianus van Zeggelen, ambtenaar, geboren 1820 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 11‑06‑1856 te 's-Gravenhage (getuige(n): Lodewijk Hendrik Gelissen, Nicolaas Heldoorn, Willem Frederik Hessing, Engelbertus Cornelis van Staden) met Christina Catharina van Staden, geboren 1822 te 's-Gravenhage.

X.47
Roelandes van der Meer, turfdrager, gedoopt (RK) op 29‑05‑1786 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roeland en Maria Vorst), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 25‑01‑1837 om 21:30 uur te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-01-1837.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22‑11‑1807 te 's-Gravenhage met Anna Noordoven, 28 jaar oud, winkelierster, gedoopt (RK) op 18‑01‑1779 te Wassenaar, overleden op 13‑07‑1849 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Hubertus van der Meer, geboren op 01‑10‑1808 te 's-Gravenhage (zie XI.114).
2.
Apolonia van der Meer, geboren op 06‑07‑1810 te 's-Gravenhage (zie XI.118).
3.
Maria van der Meer, geboren op 19‑04‑1812 te 's-Gravenhage (zie XI.120).
4.
Cornelis van der Meer, gedoopt op 04‑06‑1814 te 's-Gravenhage (zie XI.122).
5.
Carolus Franciscus van der Meer, geboren op 26‑02‑1816 te 's-Gravenhage (zie XI.124).
6.
Gerardus Leonardus Matthijs (Gerrit) van der Meer, turfdrager, geboren op 24‑02‑1818 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-02-1818, overleden op 19‑07‑1849 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-07-1849.
7.
Lucia van der Meer, geboren op 12‑04‑1820 te 's-Gravenhage (zie XI.128).
8.
Pieter (Petrus) van der Meer, geboren op 12‑12‑1822 te 's-Gravenhage (zie XI.129).

X.51
Helena van der Meer, gedoopt (RK) op 22‑08‑1788 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrianus en Helena Verhijde), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 29‑10‑1873 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-10-1873.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 31‑07‑1808 te 's-Gravenhage met Carolus Franciscus (Karel) Hinfelaar, 30 jaar oud, turfdrager, geboren op 14‑12‑1777 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑05‑1838 te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-05-1838, zoon van Johannes Franciscus Hinfelaar en Elisabeth Trol (Terol).
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes Franciscus Hinfelaar, gedoopt op 19‑12‑1808 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05‑02‑1840 te 's-Gravenhage met Joanna Vastenon, geboren circa 1812 te Schiedam, dochter van Joanna Vastenon.
2.
Hubertus Franciscus Hinfelaar, gedoopt op 04‑10‑1810 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑05‑1839 te 's-Gravenhage op 28-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-05-1839.
3.
Elisabeth Maria Hinfelaar, geboren op 10‑12‑1812 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-12-1812, gedoopt op 10‑12‑1812 te 's-Gravenhage, overleden op 17‑12‑1812 te 's-Gravenhage, 7 dagen oud. Aangiftedatum: 19-12-1812.
4.
Roeland Hinfelaar, geboren op 05‑02‑1814 te 's-Gravenhage (zie XI.136).
5.
Lucia Hinfelaar, geboren op 23‑08‑1816 om 19:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-08-1816, overleden op 24‑01‑1829 te 's-Gravenhage op 12-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-01-1829.
6.
Hendrik Hinfelaar, geboren op 30‑08‑1818 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 31-08-1818, overleden op 01‑02‑1819 te 's-Gravenhage, 155 dagen oud. Aangiftedatum: 02-02-1819.
7.
Hermanus Hinfelaar, geboren op 05‑11‑1819 om 05:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-11-1819, overleden op 07‑01‑1826 te 's-Gravenhage op 6-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-01-1826.
8.
Maria Hinfelaar, dienstbode, geboren op 28‑10‑1821 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-10-1821.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑03‑1847 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Cornelis Gaillard, verver, 60; Godefridus Louis Gaillard, timmerman, 47; Evert van Hall, horlogemaker, 26; Johannes Pijpers, schoenmaker, 36) met Thomas Bignel, vormer, geboren circa 1826, zoon van John Bignel, kopersmelter, en Mary Ann Forstay.
9.
Gerardus Antonius Hinfelaar, geboren op 22‑05‑1824 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-05-1824, overleden op 20‑10‑1824 te 's-Gravenhage, 151 dagen oud. Aangiftedatum: 21-10-1824.
10.
Johanna Hinfelaar, geboren op 25‑08‑1825 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-08-1825.
11.
Gerardus Antonius Hinfelaar, geboren op 18‑07‑1827 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-07-1827.
12.
Catharina Hinfelaar, werkster, geboren op 09‑03‑1830 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-03-1830.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30‑04‑1862 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roeland Hinfelaar, smid, 49; Pieter Krens, turfdrager, 37; Johannes Gerardus van Ockenburg, arbeider, 42; Cornelis van der Ploeg, schipper, 52) met Cornelis Johannes Spitsbaard, 27 jaar oud, sigarenmaker, geboren op 29‑06‑1834 te Utrecht. Aangiftedatum: 01-07-1834, zoon van Johannes Gerardus Spitsbaard en Aartje Taris.
13.
Carolus Hinfelaar, geboren op 13‑06‑1832 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-06-1832, overleden op 18‑08‑1832 te 's-Gravenhage, 66 dagen oud. Aangiftedatum: 18-08-1832.

X.54
Lucia van der Meer, gedoopt (RK) op 04‑04‑1792 te 's-Gravenhage (getuige(n): Arnoldus van der Meer, Lucia van der Meer), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 09‑06‑1859 om 15:30 uur te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-06-1859.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14‑10‑1829 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johan Wilhelm Schnijder, oud sergeant, 67; Johannes van Tol, turfdrager, 77; Willem van Rosmalen, turfdrager, 75; Pieter van der Meer, turfdrager, 48) met Isaak Cornelis Overing, schipper, geboren circa 1792 te 's-Gravenhage, zoon van Dirk Overing en Jacoba Galjarts.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucia Overing, dienstbode, geboren op 12‑07‑1831 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11‑07‑1860 te 's-Gravenhage (getuige(n): Dirk Overing, boekbinder, 26; Godefridus Gerardus Reuvers, kapper, 23; Cornelis van der Heijden, koopman, 38; Andries van Wijk, lantarenaansteker, 66) met Engelbertus Wilhelmus Bohemen, boekbinder, geboren circa 1829 te 's-Gravenhage, zoon van Kors Bohemen, postrijder, en Petronella van Schendel. Hij is eerder getrouwd geweest met Helena Broeze.
2.
Dirk Overing, boekbinder, geboren circa 1834 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27‑07‑1859 te 's-Gravenhage (getuige(n): Everardus Jacobus Matla, verver, 32; Johannes Petrus Matla, bediende, 35; Arnoldus Jacobus Mallee, zonder beroep, 25; Johannes Pijpers, schoenmaker, 52) met Elisabeth Wilhelmina Matla, geboren circa 1833 te 's-Gravenhage, dochter van Everardus Matla, turfdrager, en Joane Frederika Horning.
3.
Hubertus Overing, geboren op 19‑10‑1835 om 16:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-10-1835, overleden op 17‑04‑1836 te 's-Gravenhage, 181 dagen oud. Aangiftedatum: 18-04-1836.

X.58
Gerardus Anthonius van der Meer, turfdrager, korenmeter, gedoopt (RK) op 05‑11‑1798 te 's-Gravenhage, gedoopt Casuariestraat, overleden op 15‑05‑1853 te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-05-1853.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑08‑1820 te 's-Gravenhage (getuige(n): Thomas Abels, schoenmaker, 23; Adrianus Keijzer, lantarenvuller, 27; Klaas Kruijs, houtkopersknegt, 45; Pieter de Maree, turfdrager, 43) met Huiberdina van der Meer, 20 jaar oud, geboren op 05‑08‑1800 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑02‑1837 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 36-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-03-1837, dochter van Johannes van der Meer, soldaat, houthakker, arbeider, en Klazina Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria van der Meer, geboren op 14‑01‑1821 te 's-Gravenhage (zie XI.157).
2.
Johannes van der Meer, geboren op 14‑01‑1823 te 's-Gravenhage (zie XI.158).
3.
Roelandes (Roel) van der Meer, geboren op 16‑04‑1825 te 's-Gravenhage (zie XI.160).
4.
Hubertus van der Meer, geboren op 14‑12‑1827 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-12-1827 (getuige(n): Coenraad de Jong, turfdrager, 34; Frederik Huijser, metselaar, 30), overleden op 18‑12‑1827 om 23:30 uur te 's-Gravenhage, 4 dagen oud. Aangiftedatum: 20-12-1827.
5.
kind van der Meer, geboren op 14‑12‑1827 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 14‑12‑1827 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 15-12-1827.
6.
Nicolaas van der Meer, geboren op 03‑01‑1829 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-01-1829, overleden op 19‑02‑1829 om 08:00 uur te 's-Gravenhage, 47 dagen oud. Aangiftedatum: 19-02-1829.
7.
Klasina van der Meer, geboren op 14‑01‑1830 te 's-Gravenhage (zie XI.166).
8.
Pieter van der Meer, vormer, geboren op 13‑04‑1833 te 's-Gravenhage, overleden op 20‑08‑1884 om 06:00 uur te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-08-1884.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15‑06‑1864 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrianus Petrus van Pinxteren, debitant in de loterij, 49; Theodorus Hendricus van Herp, winkelier, 42; Johannes van der Meer, vormer, 41; Roelandus van der Meer, vormer, 39) met Geertrui Anna van Herp, geboren circa 1826, dochter van Hendrik van Herp en Cornelia Boon, winkelierster.
9.
kind van der Meer, geboren op 04‑11‑1835 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 04‑11‑1835 om 19:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 05-11-1835.
10.
Huibertus van der Meer, geboren op 19‑02‑1837 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-02-1837, overleden op 16‑04‑1837 om 09:00 uur te 's-Gravenhage, 56 dagen oud. Aangiftedatum: 17-04-1837.

X.68
Petrus Rotteveel, bloemist, gedoopt op 25‑01‑1789 te 's-Gravenhage (getuige(n): Petrus Rotteveel, Godefrida Vogel), overleden op 08‑10‑1862 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22‑04‑1812 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jean Daniel Beckerman, kabinetwerker, 36; Jean van Niel, goud- en zilversmid, 35; Wardenierus Immink, -, 61; Jean Pino, slager, 48) met Catharine Verfuurden, dienstbode, geboren circa 1783 te Kleef (Duitsland), overleden op 03‑05‑1851, dochter van Gerard Verfuurden, mandenmaker, en Mathilde Simees.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 02‑07‑1851 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Siliakus, passementwerker, 63; Jacobus Johannes Schellart, kleermaker, 58; Bernardus Arnoldus Gerardts, kleermaker, 37; Johannes Nicolaas Eijffinger, passementwerker, 40) met Alagonda van den Heuvel, dienstbode, geboren circa 1795 te Tiel, dochter van Dirk van den Heuvel en Alegonda van Fulpen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Petrus Rotteveel, gedoopt op 03‑09‑1812 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑09‑1813 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.

X.75
Catharina Rotteveel, naaister, gedoopt op 19‑08‑1796 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Rotteveel, Catharina van der Meer), gedoopt Casuariestraat, overleden op 09‑08‑1832 te 's-Gravenhage op 35-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-08-1832.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑04‑1822 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Johannes Schellart, kleermaker, 29; Simon Knapen, winkelier, 29; Antonie van Bommel, kleermaker, 50; Pieter Rotteveel, tuinman, 33) met Theodorus van Zee, kleermaker, geboren circa 1800 te Wassenaar, zoon van Nicolaas van Zee en Joanna van Streels.
Uit dit huwelijk:
1.
Engelina Johanna van Zee, geboren op 07‑04‑1823 te 's-Gravenhage.
2.
Petrus Nicolaas van Zee, geboren op 23‑09‑1824 te 's-Gravenhage.
3.
Jacobus Antonius van Zee, geboren op 07‑05‑1826 te 's-Gravenhage.
4.
Johannes van Zee, geboren op 04‑07‑1828 te 's-Gravenhage.
5.
Albertus Theodorus van Zee, geboren op 08‑06‑1830 te 's-Gravenhage.
6.
kind van Zee, geboren op 09‑08‑1832 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, een half uur na overlijden van moeder, overleden op 09‑08‑1832 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.

X.77
Antonia Rotteveel, geboren op 20‑06‑1799 te 's-Gravenhage, gedoopt op 21‑06‑1799 te 's-Gravenhage (getuige(n): Antonia van der Meer), overleden op 24‑02‑1878 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑07‑1822 te 's-Gravenhage met Jacobus Joannes Schellart, geboren circa 1793 te Utrecht, zoon van Joannes Schellart en Maria Klarenbeek.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Schellart, geboren op 03‑09‑1823 te 's-Gravenhage.
2.
Petrus Schellart, geboren op 30‑04‑1825 te 's-Gravenhage.
3.
Maria Schellart, geboren op 07‑02‑1828 te 's-Gravenhage.
4.
Engelina Catharina Schellart, geboren op 26‑02‑1831 te 's-Gravenhage.

X.80
Maria Johanna Rotteveel, gedoopt op 01‑01‑1806 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria van der Meer), gedoopt Casuariestraat, overleden op 08‑09‑1833 te 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-09-1833.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑11‑1827 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Johannes Schellart, kledermaker; Cornelis Bartholomeus Bohemen, schoenmaker; Theodorus van Zee, kledermaker; Hendrik Ceulemans, schoenmaker) met Pieter Stroomenger, timmerman, geboren circa 1804 te Rijswijk, overleden op 11‑03‑1860 te 's-Gravenhage, zoon van Fredericus Franciscus Stroomenger en Elisabeth Bakker.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Stroomenger, geboren op 03‑09‑1833 te 's-Gravenhage.

X.82
Elizabeth van der Meer, geboren op 10‑04‑1793 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 10‑04‑1793 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus en Elisabeth Staas (Staats)), gedoopt Oude Molstraat, overleden op 16‑12‑1878 om 23:30 uur te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-12-1878.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05‑02‑1823 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Huijser, turfdrager, 31; Cornelis Neervoort, kleermaker, 25; Willem Sinot, turfdrager, 28; Dirk Picard, biersteker, 24), bij dit huwelijk erkend Elisabeth Pieternella van der Meer met Jacobus van der Voorst, kolendrager, arbeider, soldaat, fuselier, turfdrager, geboren circa 1794 te Woerden, zoon van Jacob van der Voorst en Pietronella Boudewijns.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Pieternella van der Voorst, geboren op 14‑07‑1819 te 's-Gravenhage (zie XI.184).
2.
Alida van der Voorst, geboren op 26‑09‑1824 te 's-Gravenhage (zie XI.186).
3.
Maria Petronella van der Voorst, geboren op 02‑12‑1824 om 09:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-12-1824, overleden op 15‑03‑1825 te 's-Gravenhage, 103 dagen oud. Aangiftedatum: 15-03-1825.
4.
Jacobus Andreas van der Voorst, geboren op 02‑12‑1824 om 10:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-12-1824, overleden op 13‑03‑1825 te 's-Gravenhage, 101 dagen oud. Aangiftedatum: 14-03-1825.
5.
Jacobus Andreas van der Voorst, arbeider, geboren op 03‑12‑1825 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-12-1825.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑11‑1850 te 's-Gravenhage (getuige(n): Abraham Wagenaar, wever, 35; Andries Krens, schoenmaker, 26; Pieter Krens, turfdrager, 25; Pieter Goedhart, arbeider, 30) met Petronella Hermina van der Kloo, werkster, geboren circa 1822, dochter van Pieter van der Kloo, wever, en Hermina Staats.
6.
Andries van der Voorst, geboren circa 1828 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑10‑1828 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-10-1828.
7.
Maria van der Voorst, geboren op 24‑08‑1829 te 's-Gravenhage (zie XI.193).
8.
Johanna van der Voorst, geboren op 27‑06‑1836 te 's-Gravenhage (zie XI.195).

X.85
Alida Jacoba van der Meer, werkster, gedoopt (RK) op 14‑01‑1796 te 's-Gravenhage (getuige(n): Aleijdis Boddings). Gedoopt in de R.K. kerk, Casuariestraat te 's-Gravenhage. Overleden op 10‑07‑1869 om 12:00 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-07-1869.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑02‑1825 te 's-Gravenhage (getuige(n): Frans de Jongh, arbeider; Johannes van Rhee, arbeider; Jacobus van Schendel, kabinetwerker; Jacobus Johannes van den Berg, arbeider) met Johannes Peter Krens, 23 jaar oud, voerman, geboren op 07‑11‑1801 te 's-Gravenhage, gedoopt (NH) op 11‑11‑1801 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Groote kerk te 's-Gravenhage. Overleden op 01‑11‑1839 te 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-11-1839, zoon van Johan(n) Peter Kren(tz)s en Maria Stern.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Krens, geboren 1826 te 's-Gravenhage (zie XI.196).
2.
Andries Johannes Krens, arbeider, geboren op 23‑12‑1827 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑05‑1853 te 's-Gravenhage (getuige(n): Petrus Krens, turfdrager, 27; Gerardus Hinfelaar, smid, 26; Antonius van Rhee, turfdrager, 33; David Zomerveld, stoelenmaker, 38) met Antonia van der Drift, werkster, geboren circa 1826 te Loosduinen, dochter van Cornelis van der Drift, arbeider, en Anna Kloosterman. Zij is weduwe van Andreas Johannes Antonius van Rhee.
3.
Johannes Krens, geboren 1830 te 's-Gravenhage (zie XI.200).
4.
Franciscus Krens, geboren circa 1833 te 's-Gravenhage (zie XI.202).
5.
Antonie Krens, geboren circa 1836, overleden op 16‑08‑1836 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-08-1836.
6.
kind Krens, geboren op 27‑09‑1838 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 27‑09‑1838 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 27-09-1838.

X.89
Maria van der Meer, werkster, gedoopt op 04‑05‑1798 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hubertus van der Meer, Maria Verheijen), overleden op 03‑06‑1875 om 19:00 uur te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-06-1875.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29‑03‑1820 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Huijser, turfdrager, 27; Johannes Kaspermans, korendrager, 42; Jan Huisman, arbeider, 27; Jacobus Maarschalk, arbeider, 28) met Jean Aleijdis (Johannes Alijdus) van Rhee, timmerman, fuselier, turfdrager, geboren circa 1796 te Utrecht, overleden op 31‑03‑1850 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-04-1850; aangevers: Johannes Hemmes, bode, 49; Hendrik Willem van Fulpen, borduurwerker, 24, zoon van Antonie van Rhee en Anna Antoinette Harnisveger.
Uit dit huwelijk:
1.
Andreas Johannes Antonius van Rhee, geboren op 19‑01‑1819 te 's-Gravenhage (zie XI.206).
2.
Antoni van Rhee, geboren op 27‑12‑1820 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-12-1820.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑02‑1843 te 's-Gravenhage met Engeltje van der Drift.

X.92
Franciscus Andreas van der Meer, turfdrager, fuselier, gedoopt (RK) op 04‑10‑1804 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria van der Meer), overleden op 07‑12‑1863 om 10:30 uur te 's-Gravenhage op 59-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-12-1863.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑04‑1829 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendrik Verstappen, kleermaker, 38; Johannes van der Voort, turfdrager, 53; David Schouten, mandenmaker, 28; Johannes van Kruijsten, schoenmaker, 25) met Johanna Brinkman, dienstbode, geboren circa 1807 te 's-Gravenhage, dochter van Christiaan Brinkman, furneerzager, en Pieternella Riegenaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Andreas Christiaan van der Meer, geboren op 07‑12‑1829 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-12-1829.
2.
Frans van der Meer, geboren 00‑01‑1830 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑08‑1831 om 09:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-08-1831.
3.
Andries van der Meer, geboren 00‑05‑1831 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑11‑1831 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-11-1831.
4.
Franciscus Andreas van der Meer, geboren op 12‑11‑1833 te 's-Gravenhage (zie XI.212).
5.
Johannes van der Meer, geboren op 30‑04‑1836 te 's-Gravenhage (zie XI.214).
6.
Elisabeth van der Meer, geboren op 24‑08‑1838 te 's-Gravenhage (zie XI.217).
7.
Andries Christiaan (Andreas) van der Meer, geboren op 20‑06‑1840 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-06-1840, overleden op 13‑06‑1842 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-02-1842.
8.
Christina Pieternella van der Meer, geboren op 28‑04‑1842 te 's-Gravenhage (zie XI.220).
9.
Andreas van der Meer, geboren circa 1845 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑05‑1847 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-05-1847.
10.
Maria Petronella van der Meer, dienstbode, geboren op 13‑02‑1845 om 13:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-02-1845, overleden op 30‑05‑1913 om 14:00 uur te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-05-1913.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑07‑1873 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Johannes Jacobus de Jong, huisschilder, 24; Willem Vervloet, zonder beroep, 88; Hendrik Hermanus van Duiven, koetsier, 48; Johannes van der Meer, zonder beroep, 36) met Christiaan de Jong, 26 jaar oud, bediende, geboren op 04‑08‑1846 om 02:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-08-1846, zoon van Johannes Jacobus de Jong en Antonetta Johanna Wiedouw.
11.
Anthonius Christiaan van der Meer, geboren op 13‑02‑1845 om 13:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-02-1845.
12.
Johanna (Antje) van der Meer, geboren op 30‑08‑1847 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-09-1847, overleden op 01‑10‑1849 te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-10-1849.

XI.1
Klaas Vogelaar, geboren circa 1809 te Sluipwijk, overleden op 31‑05‑1862 te Stompwijk. Aangiftedatum: 31-05-1862.
Gehuwd op 21‑04‑1831 te Woubrugge met Maartje van den Berg, geboren circa 1811 te Roelofarendsveen.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Vogelaar, geboren 1833 te Woubrugge, overleden op 09‑08‑1833 te Woubrugge. Aangiftedatum: 10-08-1833.
2.
Pieter Vogelaar, geboren 1835 te Woubrugge, overleden op 24‑05‑1835 te Woubrugge. Aangiftedatum: 25-05-1835.
3.
Jacob Vogelaar, geboren 1837 te Woubrugge.
Gehuwd op 26‑03‑1858 te Reeuwijk met Lidewei van Oosterom, geboren te Middelburg.
4.
Pieter Vogelaar, geboren 1841 te Woubrugge, overleden op 03‑11‑1848 te Woubrugge. Aangiftedatum: 03-11-1848.
5.
Dirk Vogelaar, geboren 1843 te Woubrugge, overleden op 16‑09‑1846 te Woubrugge. Aangiftedatum: 16-09-1846.
6.
Maria Vogelaar, geboren 1846 te Woubrugge, overleden op 03‑12‑1846 te Woubrugge. Aangiftedatum: 04-12-1846.
7.
Pieter Vogelaar, geboren 1851 te Woubrugge.
Gehuwd op 05‑01‑1883 te Stompwijk met Elizabeth Catharina Audier, geboren 1856 te Stompwijk.
8.
Maria Vogelaar, geboren op 02‑09‑1853 te Stompwijk. Aangiftedatum: 03-09-1853.

XI.6
Trijntje Vogelaar, geboren 1810 te Sluipwijk, overleden op 20‑10‑1858 te Woubrugge. Aangiftedatum: 20-10-1858.
Gehuwd op 16‑12‑1830 te Woubrugge met Dirk van den Berg, daggelder, geboren circa 1800 te Rijnsaterwoude, overleden op 25‑06‑1836 te Alkemade. Aangiftedatum: 26-05-1836, zoon van Pieter van den Berg en Aagje Lelieveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter van den Berg, geboren circa 1831, overleden op 08‑03‑1858 te Woubrugge. Aangiftedatum: 09-03-1858.
2.
Aagje van den Berg, geboren circa 1834 te Woubrugge, overleden op 18‑02‑1834 te Woubrugge. Aangiftedatum: 19-02-1834.
3.
Simon van den Berg, geboren circa 1836, overleden op 12‑03‑1838 te Alkemade. Aangiftedatum: 13-03-1838.

XI.10
Petronella (Pietertje) Vogelaar, geboren op 09‑02‑1817 te Boskoop. Aangiftedatum: 10-02-1817, overleden op 16‑10‑1861 te Woubrugge op 44-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-10-1861.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 27‑04‑1848 te Woubrugge met Cornelis van Borselen, bouwman, geboren circa 1800 te Hoogmade, zoon van Gerrit van Borselen en Antje van Heijningen.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 17‑03‑1858 te Woubrugge met Frans van der Laan, bouwmansarbeider, geboren circa 1806 te Woubrugge, overleden op 28‑07‑1858 te Woubrugge. Aangiftedatum: 28-07-1858, zoon van Dirk van der Laan en Antje Beusekom. Hij is weduwnaar van Lena van Alenburg.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit van Borselen, loodgieter, geboren circa 1849 te Woubrugge.
Gehuwd op 27‑08‑1875 te Oudshoorn met Neeltje Moene, 24 jaar oud, geboren op 25‑10‑1850 te Oudshoorn. Aangiftedatum: 26-10-1850, dochter van Pieter Moene, schilder, en Neeltje van Keeken.

XI.13
Fijtje Vogelaar, dienstbode, geboren op 11‑08‑1819 te Middelburg (ZH). Aangiftedatum: 13-08-1819, overleden 1894.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑05‑1849 te Woubrugge met Pieter van der Graaf, geboren circa 1807 te Woubrugge, overleden op 31‑12‑1874 te Woubrugge. Aangiftedatum: 31-12-1874, zoon van Jilles van der Graaf en Neeltje Bakker. Hij is weduwnaar van Johanna Zanteman.
Uit dit huwelijk:
1.
Jilles van der Graaf, geboren circa 1850 te Woubrugge, overleden op 15‑02‑1851 te Woubrugge. Aangiftedatum: 17-02-1851.
2.
Lena van der Graaf, geboren circa 1850, overleden op 04‑10‑1854 te Woubrugge. Aangiftedatum: 05-10-1854.
3.
Arie van der Graaf, geboren circa 1854 te Woubrugge, overleden op 01‑04‑1863 te Woubrugge. Aangiftedatum: 01-04-1863.
4.
Lena van der Graaf, geboren circa 1856 te Woubrugge, overleden op 20‑01‑1858 te Woubrugge. Aangiftedatum: 20-01-1858.
5.
Gilles van der Graaf, metselaar, geboren circa 1862 te Woubrugge.
Gehuwd op 17‑08‑1887 te Nieuwer-Amstel met Dirkje Splinter, geboren circa 1867 te Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Splinter, veenwerker, en Bregje Wendel.

XI.14
Nicolaas (Klaas) Vogelaar, schilder, verversknecht, geboren op 22‑09‑1822 te Woubrugge, overleden op 12‑01‑1862 te Oudshoorn op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑04‑1853 te Oudshoorn met Johanna Elizabeth Peters, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 04‑04‑1826 te Oudshoorn, overleden op 02‑09‑1907 te Nieuwveen op 81-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Peters en Elisabeth Christina Hildebrand.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon Vogelaar, geboren op 23‑04‑1855 te Woubrugge (zie XII.22).
2.
Elizabeth Johanna Vogelaar, geboren op 26‑04‑1857 om 23:00 uur te Oudshoorn. Aangiftedatum: 27-04-1857, overleden op 14‑04‑1859 op 1-jarige leeftijd.
3.
Willem Vogelaar, geboren op 08‑01‑1862 om 16:00 uur te Oudshoorn. Aangiftedatum: 09-01-1862, overleden op 02‑02‑1862, 25 dagen oud.

XI.34
Catrina Johanna van der Meer, geboren op 01‑01‑1819 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-01-1819, overleden op 30‑11‑1882 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-12-1882.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14‑01‑1852 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Vorderman, kunstdraaier, 29; Jacobus Johannes Alexander, behanger, 32; Jan van Dam, kabinetwerker, 42; August Marchal, kleermaker, 31) met Jean Alexandre, strohoedenmaker, geboren circa 1820, zoon van Jean Pierre Alexandre, strohoedenmaker, en Marie Elisabeth Fraikin.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Johanna Alexandre, geboren op 16‑11‑1852 te 's-Gravenhage (zie XII.27).
2.
Matthieu Alexandre, geboren op 08‑11‑1862 te 's-Gravenhage (zie XII.28).

XI.36
Christianus Jacobus Mirande, slijter, geboren op 27‑11‑1805 te Leiden, gedoopt (NH) op 27‑11‑1805 te Leiden (getuige(n): Alexander Mook). Dopen Pieterskerk, overleden op 24‑06‑1871 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-06-1871.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑06‑1832 te 's-Gravenhage met Jeanne Elisabeth Verhaaren, geboren circa 1805 te Kleef, dochter van Heinrich Verhaaren en Hendrina Elisabeth Spolders.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna Wilhelmina Mirande, geboren op 17‑08‑1839 te 's-Gravenhage (zie XII.31).

XI.38
Theodorus Johannes Mirande, timmerman, geboren op 19‑05‑1808 te Leiden, gedoopt (NH) op 19‑05‑1808 te Leiden (getuige(n): Louis Mirande). Dopen NH Marekerk, overleden op 13‑10‑1887 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-10-1887; aangevers: Dirk Jacobus Jouvenaar, bidder, 37; Dirk van der Tas, zonder beroep, 65.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 10‑08‑1842 te 's-Gravenhage (getuige(n): Christiaan Jacobus Mirande, tapper, 37; Johan Lodewijk Mirande, winkelier, 29; Gottfried Coenraad Bttger, bloemist, 44; Jacobus Gerardus Verkerk, bediende, 24) met Wilhelmina Elisabeth van Amerongen, dienstbode, geboren circa 1808 te Leiden, dochter van Gerrit van Amerongen en Elisabeth Delentrop.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 24‑04‑1844 te 's-Gravenhage (getuige(n): Lodewijk Orth, timmerman, 28; Abraham Monteba, kleermaker, 35; Johannes Hendricus Antonius Mirande, kuiper, 27; Alexander Gerard Mirande, broodbakker, 33) met Geertrui Orth, naaister, geboren circa 1809, dochter van Lodewijk Orth en Anna Antonia van der Haas.
Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 27‑01‑1847 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johan Luding Mirande, winkelier, 32; Christiaan Jacobus Mirande, slijter, 40; Hendrik Rudolph Bried, boekbinder, 39; Marinus Johannes Bried, boekbinder, 27) met Johanna Briedé, dienstbode, geboren circa 1817, dochter van Steve Briedé, boekdrukker, en Johanna Philippina Heller.
Uit het derde huwelijk:
1.
Christina Johanna Mirande, geboren op 28‑12‑1847 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-12-1847.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑08‑1878 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Bertus Mirande, timmerman, 28; Theodorus Johannes Mirande, onderwijzer, 24; Johannes Koolhoven, kuiper, 27; Lodewijk Koolhoven, boekhouder, 30) met Willem Jacobus Koolhoven, 27 jaar oud, meubelmaker, geboren op 17‑10‑1850 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-10-1850, zoon van Frank Koolhoven, kuiper, huisschilder, en Ida van der Meer.

XI.42
Alexander Gerardus Mirande, broodbakker, geboren circa 1810, overleden op 28‑06‑1849 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-06-1849.
Gehuwd met Catharina (Anna) Sibilla Wentzel, dienstbode, geboren 1807 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑12‑1893 om 17:00 uur te Leiden. Aangiftedatum: 21-12-1893.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Maria Mirande, dienstbode, geboren op 05‑02‑1845 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-02-1845, overleden op 13‑10‑1895 om 21:00 uur te Leiden op 50-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-10-1895.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑05‑1867 te 's-Gravenhage met Wilhelmus Anthonie de Bruijn, stoffeerder, geboren 1845 te Rijswijk, zoon van Gozewij Johannes de Bruijn en Clara Antoinetta Begelinger.

XI.48
Johan Hendrik Anton Mirande, kuiper, geboren circa 1817 te Kleef, overleden op 15‑09‑1868 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-09-1868; aangevers: Arie Matthijs Abraham Susan, bidder, 34; Johannes Martinus Geneste, zonder beroep, 53.
Gehuwd met Anna Marta Bobbert.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Adriana Mirande, geboren op 16‑09‑1845 om 11:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-09-1845, overleden op 01‑08‑1913 om 16:00 uur te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-08-1913.
Gehuwd met Conrad Louis Wilhelm Regenbogen.
2.
Anna Martha Mirande, geboren op 28‑10‑1847 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-10-1847.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑06‑1871 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus Louis Henri Kilmer, 25, behanger; Antonius Xaverius van Koningsbruggen, 24, bode; Josephus Adrianus Mussert, 39, timmerman; Hendrik Gerhardus Nijland, 27, fotograaf) met Nicolaus Carolus Mussert, timmerman, geboren 1845 te 's-Gravenhage, zoon van Joannes Cornelius Mussert, timmerman, en Helena Alida van Baate, dienstbode.
3.
Hendrik Anton Christian Mirande, kastelein, geboren op 03‑04‑1851 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-04-1851.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 18‑12‑1878 te 's-Gravenhage (getuige(n): Augustinus Wilhelmus Caron, 36, blikslager; Cornelis Johannes Gout, 24, winkelier; Evert van Rijn, 27, huisschilder; Franciscus Johannes Balthazar van Weijnen, 31, huisschilder), gescheiden na 3 jaar op 31‑05‑1882 te 's-Gravenhage, bij vonnis van de Arrondisments Rechtbank van 22-05-1882 van Louisa Maria van Weijnen, naaister, geboren 1854 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes van Weijnen en Petronella Hendrika van Broeckhuijsen.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21‑03‑1883 te 's-Gravenhage (getuige(n): Wouter Franciscus van Egmond, 53, bode; Petrus Johannes de Goede, 29, stukadoor; Matthijs Kammers, 42, stukadoor; Bart Jan van Tuil, 55, koetsier) met Mina Hendrika Hilbrink, winkelierster, geboren 1848, dochter van Berend Hilbrink en Geertien Groters.
4.
Johan Christiaan Mirande, boekhouder, fotograaf, geboren op 30‑04‑1853 om 00:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-04-1853, overleden op 08‑08‑1902 om 16:00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-08-1902.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 11‑09‑1879 te 's-Gravenhage (getuige(n): Albertus Hendrikus van Slogteren, 28, winkelier; Okko Jacobus Bekker, 44, zonder beroep; Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, 36, notaris; Christiaan Hendrik Adrianus Mirande, 45, winkelier) met Elisabeth Catharina Broese, geboren 1848 te Utrecht, dochter van Jacobus Gerhardus Broese en Catharina Elizabeth Snoeck.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 20‑05‑1887 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerrit Willem van der Veen, 61, zonder berope; Cornelis Hendrikus Dijkhuizen, 35, candidaat notaris; Lodewijk Tasjeron, 35; Leonard Anten, 29, winkelier) met Helena Antoinette Cecilia Heubel, geboren 1859 te 's-Gravenhage, dochter van Johan Leendert Heubel en Johanna Agterberg.
5.
Wilhelm Frederik Mirande, kleermaker, geboren op 19‑02‑1859 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-02-1859, overleden op 01‑05‑1914 om 22:30 uur te 's-Gravenhage op 55-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-05-1914.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 31‑10‑1888 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Hendricus de Haas, 44, koopman; Arie van Leeuwen, 26, winkelier; Dorotheus Marinus Eliza van Leeuwen, 27, winkelier; Hendrik Mirande, 37, koopman) met Adriana Johanna Maria van Leeuwen, geboren 1866, dochter van Cornelis van Leeuwen en Elisabeth Kwakkestein.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 28‑01‑1903 te 's-Gravenhage (getuige(n): Nicolaas Carolus MUssert, 57, timmerman; Johannes Casper Claus, 42, zinkwerker; Johannes Cornelis Mussert, 30, huisschilder; Nicolaas Carolus Mussert, 24, timmerman) met Sophia Helena Antoinetta Adriana Twiss, geboren 1867 te Dieren, dochter van Willem Simon Twiss en Constantie Helena Frederika Zillesen.

XI.50
Theodorus van der Meer, geboren op 22‑06‑1814 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-06-1814, overleden op 01‑03‑1893 te Zoeterwoude op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-03-1893.
Gehuwd (1) circa 1847 met Saartje Harder.
Gehuwd (2) circa 1849 met Neeltje Steenis.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas van der Meer, geboren circa 1848, overleden op 03‑07‑1858 te Gouda. Aangiftedatum: 05-07-1858.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Louisa Charlotta van der Meer, geboren op 05‑01‑1849 te Leiden (zie XII.51).
3.
Johanna Pieternella Willemina van der Meer, geboren op 06‑06‑1850 om 01:00 uur te Leiden. Aangiftedatum: 08-06-1850, overleden op 08‑06‑1911 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-06-1911.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑11‑1877 te 's-Gravenhage (getuige(n): Petrus Franciscus Loventvos, broodbakker, 32; Johannes van der Tuijn, behanger, 25; Johannes Stokman, schoenmaker, 55; Hubertus Martinus Jacobus Matla, steendrukker, 24) met Franciscus Jacobus Loventvos, 24 jaar oud, steendrukker, bode bij het departement van Financiën, geboren op 01‑04‑1853 te 's-Gravenhage, zoon van Franciscus Arnoldus Loventvos en Catharina van der Stok. Hij hertrouwt met Anna Adriana de Jong.

XI.53
Arnoldus Carolus van der Meer, kabinetwerker, gedoopt (RK) op 21‑01‑1809 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joes (Johannes) Butzen, Elisabeth van der Meer). Gedoopt in de RK kerk Casuariestraat 's-Gravenhage door A. van Gils, overleden op 19‑10‑1889 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-10-1889.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑06‑1836 te 's-Gravenhage (getuige(n): Samuel de Zoete, smid, 27; Berend Jan van de Vegte, kabinetwerker, 27; Hermanus Frederik van Riel, kabinetwerker, 34; Simon Vastavond, geemploijeerde, 28) met Maria de Zoete, 20 jaar oud, geboren op 12‑11‑1815 te Loosduinen, overleden op 25‑12‑1895 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Hendrik de Zoete en Maria Blok.
Uit dit huwelijk:
1.
Roeland Arnoldus van der Meer, geboren op 12‑08‑1836 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-08-1836, overleden op 20‑04‑1837 om 05:00 uur te 's-Gravenhage, 251 dagen oud. Aangiftedatum: 22-04-1837.
2.
Maria van der Meer, geboren op 22‑09‑1837 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-09-1837, overleden op 26‑07‑1838 om 15:00 uur te 's-Gravenhage, 307 dagen oud. Aangiftedatum: 28-07-1838.
3.
Roelandes Arnoldus van der Meer, geboren op 04‑12‑1838 te 's-Gravenhage (zie XII.56).
4.
Hendrik van der Meer, geboren op 13‑07‑1841 te 's-Gravenhage (zie XII.58).
5.
Arnoldus Carolus van der Meer, geboren op 11‑12‑1843 te 's-Gravenhage (zie XII.60).
6.
Alida Maria van der Meer, geboren op 27‑09‑1846 te 's-Gravenhage (zie XII.63).
7.
Willem van der Meer, geboren op 30‑10‑1849 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-11-1849, overleden op 17‑04‑1850 te 's-Gravenhage, 169 dagen oud. Aangiftedatum: 18-04-1850.
8.
Maria van der Meer, geboren op 26‑03‑1851 te 's-Gravenhage (zie XII.67).
9.
Elisabeth Johanna van der Meer, geboren op 09‑03‑1854 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-03-1854, overleden op 26‑02‑1856 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-02-1856.
10.
Willem van der Meer, geboren op 15‑02‑1857 te Rotterdam. Aangiftedatum: 15-02-1857, overleden op 03‑03‑1857 te Rotterdam, 16 dagen oud. Aangiftedatum: 03-03-1857.
11.
kind van der Meer, geboren op 03‑08‑1858 te Rotterdam, levenloos geboren, overleden op 03‑08‑1858 te Rotterdam, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 03-08-1858.

XI.56
Gerardus Roelandus van der Meer, smid, geboren op 18‑10‑1812 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑06‑1849 om 22:00 uur te 's-Gravenhage op 36-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-06-1849.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑02‑1836 te 's-Gravenhage met Elizabeth Catrina Schraag, 26 jaar oud, gedoopt op 06‑11‑1809 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Bartholomeus Schraag en Johanna van der Horst.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Roeland van der Meer, geboren op 22‑09‑1834 te 's-Gravenhage (zie XII.71).
2.
Bartholomeus Johannes van der Meer, geboren op 30‑11‑1836 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-12-1836, overleden op 21‑01‑1891 te Kralingen op 54-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-01-1891.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 19‑05‑1880 te Rotterdam met Catharina Bleuzé, 29 jaar oud, geboren op 19‑03‑1851 te Rotterdam, kind erkent door de ouders op 06-06-1855, overleden op 08‑03‑1939 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd, dochter van Corneille Pierre Bleuzé en Willemina van den Heuvel.
3.
Willem Roeland van der Meer, geboren op 28‑08‑1838 te 's-Gravenhage (zie XII.75).
4.
Elisabeth Catharina van der Meer, geboren op 07‑02‑1840 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-02-1840, overleden op 21‑12‑1913 om 05:30 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-12-1913.
Gehuwd met Francis Jacobus Simons.
5.
Roeland Pieter van der Meer, geboren op 28‑01‑1842 om 23:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-01-1842, overleden op 11‑11‑1842 om 04:00 uur te 's-Gravenhage, 287 dagen oud. Aangiftedatum: 12-11-1842.
6.
Apolonia Maria van der Meer, geboren op 05‑09‑1843 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-09-1843, overleden op 07‑11‑1845 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-11-1845.
7.
Roeland Pieter van der Meer, geboren op 16‑10‑1845 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-10-1845, overleden op 10‑11‑1848 om 20:00 uur te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-11-1848.
8.
Apolonia Maria van der Meer, geboren op 30‑01‑1847 te 's-Gravenhage (zie XII.83).
9.
Alida Maria Sophia Gerardina van der Meer, geboren op 28‑02‑1850 te 's-Gravenhage (zie XII.85).

XI.58
Theodorus van der Meer, kabinetwerker, meubelmaker, geboren op 17‑04‑1815 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-04-1815, overleden op 11‑11‑1876 om 20:00 uur te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-11-1876; aangevers: Johannes Kruuk, Bidder, 52; Johannes Martinus Geneste, Zonder beroep, 61.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25‑11‑1840 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Adrianus Meijer, Kabinetwerker, 25; Johannes Pijpers, Schoenmaker, 30; Pieter Stade, Behanger, 44; Jan Koelega, Behanger, 62) met Jacoba Susanna Pfauw, naaister, geboren circa 1813 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑06‑1860 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-06-1860, dochter van Philippus Pfauw en Susanna van den Broek, naaister.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 10‑05‑1865 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandus Arnoldus Hendricus van der Meer, jager, 24; Pieter van Leerung, wachtmeester, 51; Petrus Antonius van der Heijden, schoenmaker, 33; Johannes Gerardus Hoog, koopman, 30) met Neeltje Jans, wasvrouw, geboren circa 1816, dochter van Jan Jans en Jacoba Romein.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Roelandus Arnoldes Hendrik van der Meer, geboren op 15‑02‑1841 te 's-Gravenhage (zie XII.86).
2.
Philippus Jacobus van der Meer, geboren op 26‑06‑1842 te 's-Gravenhage (zie XII.88).
3.
Theodorus Jacobus van der Meer, geboren op 19‑05‑1844 te 's-Gravenhage (zie XII.90).
4.
Willem Frederik van der Meer, geboren op 23‑04‑1846 te 's-Gravenhage (zie XII.92).
5.
Johannes Jacobus van der Meer, meubelmaker, geboren op 06‑02‑1848 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-02-1848, overleden op 30‑11‑1896 om 11:00 uur te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-12-1896.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07‑07‑1880 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandus Arnoldus Hendrik van der Meer, meubelmaker, 39; Barend Jan Jansen, kleermaker, 39; Frederik Johannes Geesman, meubelmaker, 34; Petrus Johannes van Velsen, zonder beroep, 32) met Maria Wilhelmina Sophia Benserik, geboren circa 1850 te 's-Gravenhage, dochter van Maria Sophia Benserik.
6.
Elisabeth Jacoba Susanna van der Meer, geboren op 26‑01‑1850 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-01-1850, overleden op 27‑02‑1877 om 14:00 uur te 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-03-1877.
7.
Sophia Frederika Mathilda van der Meer, geboren op 17‑06‑1851 om 09:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-06-1851, overleden op 16‑07‑1933 om 07:00 uur te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-07-1933.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07‑05‑1884 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria Lon Antenne, ingenieur, 28; Gerardus Jacobus van der Meer, meubelmaker, 26; Martinus van Turnhout, wachtmeester, 28; Victor Willem Jan de Val, fourier, 23) met Pieter Netscher, 31 jaar oud, geboren op 13‑11‑1852 te Nijmegen. Aangiftedatum: 13-11-1852, zoon van Franciscus Eliza Netscher en Geertruida Wiegand.
8.
Hendrica Wilhelmina van der Meer, geboren op 19‑04‑1854 om 13:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-04-1854, overleden op 17‑03‑1855 om 07:00 uur te 's-Gravenhage, 332 dagen oud. Aangiftedatum: 19-03-1855.
9.
Gerardus Roelandes van der Meer, geboren op 06‑06‑1857 te 's-Gravenhage (zie XII.100).

XI.66
Apolonia Maria van der Meer, geboren op 10‑12‑1822 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-12-1822, overleden op 12‑03‑1853 om 07:30 uur te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-03-1853.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑04‑1847 te 's-Gravenhage (getuige(n): Frederik Laurens Golterman, ambtenaar, 30; Gerardus Jacobus Pontier, onderwijzer, 30; Johannes Philip Reeser, schoenmaker, 32; Gerrit Roelof van der Meer, smid, 33) met Johannes Christiaan Golterman, 26 jaar oud, onderwijzer, geboren op 10‑03‑1821 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-03-1821, zoon van Johannes Christiaan Golterman, broodbakker, en Helena Willemina Catharina Pontier.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Johanna Elisabeth Golterman, geboren op 22‑07‑1848 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-07-1848.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20‑08‑1879 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Marinus Roos, ambtenaar, 63; Willem Marinus Valkis, ambtenaar, 26; Cornelis Hendrik Spekking, zonder beroep, 74; Johannes Christiaan Golterman, ambtenaar, 27) met Hendrik Jacob Rinnooij, ambtenaar, geboren circa 1843 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik Rinnooij, armenopzichter, en Cornelia Adriana Muijzer.
2.
Johannes Christiaan Golterman, geboren op 26‑03‑1852 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-03-1852.

XI.70
Dirk Adam van der Meer, kleermaker, geboren op 09‑12‑1819 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-12-1819, overleden op 10‑07‑1885 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-07-1885.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 03‑08‑1859 te 's-Gravenhage (getuige(n): Robert Hendrik Hooft, sergeant, 43; Casper Koenen, arbeider, 64; Johannes Wilhelmus Ploeg, muziekschrijver, 26; Johannes Pijpers, schoenmaker, 52) met Johanna Josina (Anna) Boshamer, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 15‑12‑1832 te Dordrecht, dochter van Hendrika Boshamer.
Uit dit huwelijk:
1.
kind van der Meer, geboren op 06‑07‑1860 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 06‑07‑1860 om 16:30 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 07-07-1860.
2.
Anna Hendrika Adriana van der Meer, geboren op 07‑10‑1861 te 's-Gravenhage (zie XII.107).
3.
Adam Dirk van der Meer, geboren op 11‑07‑1863 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-07-1863, overleden op 19‑09‑1863 om 10:30 uur te 's-Gravenhage, 70 dagen oud. Aangiftedatum: 21-09-1863.
4.
Maria Elizabeth van der Meer, geboren op 25‑09‑1864 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-09-1864, overleden op 28‑10‑1939 om 03:30 uur te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-10-1939.
5.
Hendrik Johannes van der Meer, geboren op 16‑09‑1866 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-09-1866, overleden op 01‑07‑1868 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-07-1868.
6.
Dirk van der Meer, geboren op 10‑06‑1868 te 's-Gravenhage (zie XII.111).
7.
Hendrika Adriana van der Meer, geboren op 27‑01‑1870 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-01-1870, overleden op 15‑09‑1870 om 07:00 uur te 's-Gravenhage, 231 dagen oud. Aangiftedatum: 15-09-1870.
8.
Franciscus van der Meer, geboren op 01‑02‑1872 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-02-1872, akte is deels onleesbaar, overleden op 03‑09‑1872 om 10:00 uur te 's-Gravenhage, 215 dagen oud. Aangiftedatum: 04-09-1872.
9.
Helena Catharina van der Meer, geboren op 19‑06‑1874 om 23:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-06-1874, overleden op 02‑03‑1941 om 04:30 uur te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-03-1941.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10‑08‑1905 te 's-Gravenhage met Dirk Schneider, 28 jaar oud, passementwerker, geboren op 30‑12‑1876 te 's-Gravenhage.

XI.77
Anna Sibilla van der Meer, naaister, geboren op 04‑06‑1833 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-06-1833, overleden op 02‑06‑1908 om 11:00 uur te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-06-1908.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑08‑1859 te 's-Gravenhage (getuige(n): Dirk Egbert Molier, stukadoor, 24; Henrik Willem Hoefsmit, broodbakker, 36; Johan Andries Mosies, steendrukker, 26; Carel Berserik, loogieter, 67) met Bastiaan Heilbron, metselaar, geboren circa 1838 te 's-Gravenhage, zoon van Bastiaan Heilbron, timmerman, en Cornelia Smit.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Brigitta Heilbron, geboren circa 1876, overleden op 30‑06‑1921 te Voorburg. Aangiftedatum: 01-07-1921.
Gehuwd met Antonius Dietrich Becker.

XI.93
Helena Cornelia Rietstap, geboren op 19‑01‑1815 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15‑10‑1845 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Theodorus van Dijck, Taeke Meinsma, Jacobus Munninkuizen, Paulus Olierook) met Leenderd van der Lugt, zoon van Machiel Lambertus van der Lugt en Johanna Petronella Burkels.
Uit dit huwelijk:
1.
kind van der Lugt, overleden op 15‑01‑1845 te 's-Gravenhage, dood geboren kind.

XI.95
Catharina Henrietta Johanna Rietstap, geboren op 30‑03‑1819 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑06‑1854 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 35-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-06-1854.
Kind:
1.
Leonardus Rietstap, loodgieter, geboren op 18‑12‑1841 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑05‑1861 om 20:00 uur te 's-Gravenhage op 19-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-05-1861.

XI.114
Hubertus van der Meer, turfdrager, geboren op 01‑10‑1808 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 01‑10‑1808 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hubertus van der Meer; Maria Verheijden). Gedoopt in de R.K. kerk, Casuariestraat te 's-Gravenhage, overleden op 11‑09‑1857 te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-09-1857.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06‑08‑1834 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendrik van der Burch, turfdrager, 47; Abraham Willem van den Bergh, turfdrager, 40; Gerardus Willem Nepveu, turfdrager, 47; Johannes Schouten, turfdrager, 29) met Anna Maria Morell, dienstbode, geboren circa 1806 te Arnhem, dochter van Theodorus Morell en Engelbertha Blom.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 26‑07‑1854 te 's-Gravenhage (getuige(n): Abraham Willem van den Berg, turfdrager, 60; Johannes Goddee, koopman, 63; Gerardus Willem Nepveu, turfdrager, 68; Nicolaas Oldendorp, winkelier, 35) met Maria Louiza van der Sande, 35 jaar oud, kinderbewaarster, baker, geboren op 17‑06‑1819 te Grave, overleden op 10‑05‑1902 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd. Weduwe van Paulus Hendrikus Theunissen, huwt later Hendrik Olderzom. Dochter van Arnoldus Ferdinandus la Fleur en Anna Maria van der Sande. Zij is eerder getrouwd geweest met Paulus Hendrikus Theunissen, hertrouwt met Hendrik Olderzom.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Roeland van der Meer, geboren 00‑06‑1832 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑08‑1832 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-08-1832.
2.
kind van der Meer, geboren op 19‑01‑1835 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑01‑1835 om 23:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 20-01-1835, kind was twaalf uur oud.
3.
Johanna Maria van der Meer, geboren op 07‑03‑1836 te 's-Gravenhage (zie XII.124).
4.
Engelina van der Meer, geboren op 05‑06‑1838 te 's-Gravenhage (zie XII.126).
5.
Maria van der Meer, geboren op 28‑05‑1840 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-05-1840, overleden op 12‑08‑1840 om 20:00 uur te 's-Gravenhage, 76 dagen oud. Aangiftedatum: 13-08-1840.
6.
Maria van der Meer, geboren op 04‑06‑1841 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-06-1841, overleden op 08‑09‑1841 om 05:00 uur te 's-Gravenhage, 96 dagen oud. Aangiftedatum: 09-09-1841.
7.
Theodora van der Meer, geboren op 22‑10‑1842 te 's-Gravenhage (zie XII.130).
8.
Roelandes van der Meer, geboren op 01‑03‑1845 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-03-1845, overleden op 08‑08‑1850 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 5-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-08-1850.
9.
Paulina van der Meer, geboren op 24‑09‑1847 om 09:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-09-1847.
10.
Maria van der Meer, geboren op 26‑04‑1849 om 12:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-04-1849, overleden op 24‑07‑1849 om 14:00 uur te 's-Gravenhage, 89 dagen oud. Aangiftedatum: 25-07-1849.
Uit het tweede huwelijk:
11.
Louisa Maria van der Meer, geboren op 26‑01‑1855 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-01-1855, overleden op 19‑06‑1855 om 04:00 uur te 's-Gravenhage, 144 dagen oud. Aangiftedatum: 19-06-1855.
12.
Huberta Anna Engelina van der Meer, geboren op 05‑06‑1856 te 's-Gravenhage (zie XII.135).

XI.118
Apolonia van der Meer, dienstbode, geboren op 06‑07‑1810 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) op 06‑07‑1810 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Noordover; Anna Outenoppel). Gedoopt in de R.K. kerk, Casuariestraat te 's-Gravenhage, overleden op 06‑03‑1876 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-03-1876.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑09‑1831 te 's-Gravenhage (getuige(n): Daniel Hartering, kleermaker, 61; Cornelis de Kramer, schoenmaker, 40; Abraham van Es, tapper, 32; Nicolaas Dobbe, oud sergeant, 54) met Thomas Vervoort, schipper, geboren circa 1808 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Vervoort, turfdrager, en Henderica van Schie.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Vervoort, geboren circa 1836 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 18‑08‑1858 te 's-Gravenhage (getuige(n): Franciscus Andreas van der Meer, turfdrager, 56; Gerardus Johannes Reinierus Kuijpers, student, 23; Martinus Johannes Peereboom, smid, 53; Pieter Johan Hendrik de Bock, kleermaker, 29) met Henricus Gerardus Wilhelmus Kuijpers, smid, geboren circa 1837 te 's-Gravenhage, zoon van Franciscus Josephus Kuijpers, boekdrukker, en Margaretha Maria Abels.

XI.120
Maria van der Meer, geboren op 19‑04‑1812 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-04-1812, overleden op 10‑10‑1846 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 34-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-10-1846.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 13‑09‑1837 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Adam, timmerman, 23; Cornelis van der Meer, letterzetter, 24; Willem Frederik Ninaber, biersteker, 25; Hendrik Adam, slotenmaker, 29) met Willem Adam, turfdrager, geboren circa 1813 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑04‑1842 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-04-1842, zoon van Hendrik Adam, turfdrager, en Elisabeth Kok.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 24‑01‑1844 te 's-Gravenhage (getuige(n): Paulus Wemmers, tapper, 49; Theodorus Wemmers, winkelier, 45; Carolus van der Meer, turfdrager, 28; Hubertus van der Meer, turfdrager, 36) met Willem Wemmers, winkelier, geboren circa 1809, zoon van Theodorus Wemmers en Catrina van Rossem, fruitverkoopster.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth Adam, geboren circa 1838 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑05‑1838 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-05-1838.
2.
Elisabeth Adam, geboren circa 1839, overleden op 23‑09‑1839 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-09-1839.
3.
kind Adam, geboren op 31‑08‑1841 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 31‑08‑1841 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 31-08-1841.
4.
kind Adam, geboren op 26‑09‑1842 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 26‑09‑1842 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 27-09-1842.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Theodorus Wilhelmus Wemmers, geboren op 28‑08‑1844 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑09‑1844 om 19:00 uur te 's-Gravenhage, 6 dagen oud. Aangiftedatum: 05-09-1844, oud een week.
6.
kind Wemmers, geboren op 09‑10‑1846 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 09‑10‑1846 om 05:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 10-10-1846.

XI.122
Cornelis van der Meer, letterzetter, gedoopt op 04‑06‑1814 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrianus Kortekaa, Maria van Rhijn), overleden op 30‑01‑1885 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-01-1885.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑05‑1837 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus Antonius van der Meer, korenmeter, 38; Hubertus van der Meer, turfdrager, 29; Willem Adam, turfdrager, 24; Willem Fonderie, slijper, 36) met Clara Elisabeth de Jager, naaister, geboren circa 1813 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Machiel de Jager en Elisabeth Wagenaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelandes van der Meer, geboren op 30‑01‑1838 te 's-Gravenhage (zie XII.144).
2.
kind van der Meer, geboren op 03‑11‑1839 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 03‑11‑1839 om 21:30 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 05-11-1839.
3.
Anna Elisabeth Maria van der Meer, naaister, geboren op 12‑12‑1840 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-12-1840, overleden op 25‑07‑1903 om 04:00 uur te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-07-1903.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑05‑1867 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandes van der Meer, letterzetter, 29; Hubertus van der Meer, letterzetter, 24; Wilhelmus Johannes Cortjens, kunstdraaier, 44; Marinus van der Plas, smid, 25) met Josephus Gerardus Cortjens, meubelmaker, geboren circa 1838 te 's-Gravenhage, zoon van Wilhelmus Cortjens en Maria van Staveren.
4.
Hubertus van der Meer, geboren op 13‑12‑1842 te 's-Gravenhage (zie XII.149).
5.
Anna Maria van der Meer, geboren op 23‑12‑1845 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-12-1845, overleden op 01‑01‑1846 om 11:00 uur te 's-Gravenhage, 9 dagen oud. Aangiftedatum: 02-01-1846.

XI.124
Carolus Franciscus van der Meer, turfdrager, slijter, geboren op 26‑02‑1816 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-02-1816 (getuige(n): Carolus Franciscus Hinselaar, Helena van der Meer), overleden op 16‑07‑1896 om 14:30 uur te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-07-1896.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑05‑1840 te 's-Gravenhage met Maria Carolina Poortman, 21 jaar oud, naaister, geboren op 03‑05‑1819 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑07‑1849 te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd, dochter van Pieter Poortman en Pietje Fonderie.
Uit dit huwelijk:
1.
Roeland Carolus van der Meer, geboren op 02‑08‑1841 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-08-1841, overleden op 12‑05‑1842 om 13:00 uur te 's-Gravenhage, 283 dagen oud. Aangiftedatum: 13-05-1842.
2.
Pieternella Anna van der Meer, geboren op 23‑11‑1842 te 's-Gravenhage (zie XII.154).
3.
Johanna Maria van der Meer, geboren op 03‑02‑1844 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-02-1844, overleden op 04‑08‑1844 om 04:00 uur te 's-Gravenhage, 183 dagen oud. Aangiftedatum: 06-08-1844.
4.
Roelandes van der Meer, geboren op 29‑01‑1845 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-02-1845, overleden op 12‑07‑1846 om 07:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-07-1846.
5.
Anna Maria van der Meer, geboren op 01‑08‑1847 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-08-1847, overleden op 07‑08‑1847 om 13:00 uur te 's-Gravenhage, 6 dagen oud. Aangiftedatum: 09-08-1847.
6.
Anna Maria van der Meer, geboren op 06‑06‑1848 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-07-1848, overleden op 04‑11‑1851 om 08:00 uur te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-11-1851.

XI.128
Lucia van der Meer, naaister, geboren op 12‑04‑1820 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-04-1820, overleden op 23‑12‑1880 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-12-1880, wordt ook Cecilia genoemd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24‑09‑1851 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Philippus Jacobus Bierens, stoelenmaker, 47; Cornelis Leenderd Neervoort, behanger, 24; Casper Putz, schoenmaker, 45; Hubertus van der Meer, turfdrager, 44) met Jan Sinot, turfdrager, bediende, magzijnbediende, geboren circa 1823 te 's-Gravenhage, zoon van Willem Sinot, turfdrager, en Elisabeth Kerses. Hij is eerder getrouwd geweest met Hendrika Quant, hertrouwt met Jantje van Helden.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucia van der Meer, geboren 00‑04‑1838 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑07‑1838 om 00:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-07-1838.
2.
Lucia van der Meer, geboren op 20‑03‑1840 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-03-1840.
3.
Klazina Sinot, dienstbode, geboren op 18‑05‑1841 te 's-Gravenhage, geboren van der Meer, erkend bij huwelijk van ouders.
Gehuwd (1) op 42-jarige leeftijd op 25‑07‑1883 te 's-Gravenhage met Johannes Stephanus Matla, geboren circa 1825 te 's-Gravenhage, zoon van Everardus Matla, turfdrager, en Joane Frederika Horning.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 21‑07‑1886 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Jacobus Doon, 45, vormer; Joseph Fokkie, 38, koopman; Arnoldus Los, 32, huisschilder; Adrianus Anthonie Bisschop, 41, besteller) met Johannes van Melsen, behanger, geboren circa 1829 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik van Melsen en Hendrika van der Meulen. Hij is eerder getrouwd geweest met Maria Catharina Schraagen.
4.
Klazina van der Meer, geboren op 18‑05‑1841 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-05-1841, geboren van der Meer, kind is erkend bij het huwelijk van de ouders op 24-09-1851.
5.
Elisabeth Sinot, geboren op 18‑05‑1852 te 's-Gravenhage (zie XII.166).
6.
Anna Paulina Sinot, geboren op 06‑11‑1853 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-11-1853.
7.
Paulina Hendrika Sinot, geboren op 21‑04‑1855 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-04-1855.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑08‑1882 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrianus Lambertus Jacobus Schuurmans, huisschilder, 30; Franciscus Johannes Aloysius Verhoef, timmerman, 30; Ludovicus Cornelis Gerardus Verhulst, ambtenaar, 37; Hendricus Wilhelmus Iserief, winkelier, 45) met Bernardus Jacobus Johannes Verhulst, 31 jaar oud, meubelfabrikant, geboren op 29‑05‑1851 te 's-Gravenhage, zoon van Gerardus Johannes Verhulst en Elisabeth Barbera Staalekker.
8.
Maria Adriana Sinot, geboren op 27‑01‑1857 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-01-1857.

XI.129
Pieter (Petrus) van der Meer, letterzetter, tapper, slijter, geboren op 12‑12‑1822 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-12-1822, overleden op 15‑12‑1893 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-12-1893.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 21‑08‑1844 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Neervoort, timmerman, 33; Pieter van der Meer, turfdrager, 27; Carolus van der Meer, turfdrager, 28; Willem Wimmers, winkelier, 37) met Marianna Arnolda Snijder, dienstbode, geboren circa 1819 te Nijmegen, dochter van Hermanus Josephus Snijder en Maria Eswijler.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 11‑05‑1853 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem de Rooij, smid, 27; Jan Sinot, oppasser, 29; Carolus van der Meer, tapper, 37; Hubertus van der Meer, turfdrager, 45) met Adriana de Rooij, dienstbode, geboren circa 1823, dochter van Bartholomeus de Rooij, bleeker, en Maria van der Spek.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Roelandes van der Meer, geboren op 01‑07‑1845 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-07-1845, overleden op 07‑08‑1846 om 93:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-08-1846.
2.
Johannes Hendricus van der Meer, geboren op 28‑06‑1846 te 's-Gravenhage (zie XII.172).
3.
Hubertus Petrus van der Meer, geboren op 07‑02‑1848 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-02-1848, overleden op 03‑08‑1849 om 04:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-08-1849.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Roelandes Carolus van der Meer, winkelier, kantoorbediende, geboren op 11‑03‑1854 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-03-1854, overleden op 24‑03‑1892 om 23:30 uur te 's-Gravenhage op 38-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-03-1892.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑08‑1877 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes van Marrelo, winkelier, 42; Casparus Klinkenberg, zaakwaarnemer, 25; Johannes Hermanus Jacobus Schouten, meubelmaker, 30; Wilhelmus Johannes Hendricus Fresen, winkelier, 29) met Hendrika Kuijper, 26 jaar oud, geboren op 23‑08‑1850 te Utrecht, overleden op 17‑10‑1930 te Nootdorp op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes Kuijper, koffiehuishouder, en Geertje Pisa.
5.
Maria Alida Hendrika van der Meer, geboren op 19‑02‑1856 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-02-1856, overleden op 14‑04‑1857 om 17:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-04-1857.
6.
Maria Wilhelmina (Mina) van der Meer, geboren op 05‑11‑1857 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-11-1857, overleden op 09‑03‑1936 te Wassenaar op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-03-1936.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26‑11‑1879 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Hendricus van der Meer, slijter, 33; Wilhelmus Johannes Hendricus Frese, koopman, 30; Pierre Joseph Houtmeijers, bediende, 50; Johannes Hermanus Jacobus Schouten, meubelmaker, 32) met Johannes Kuijper, 24 jaar oud, bediende, eigenaar Huize Den Deijl te Wassenaar, geboren op 16‑10‑1855 te Utrecht. Aangiftedatum: 16-10-1855, overleden op 31‑05‑1919 te Wassenaar op 63-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-05-1919, zoon van Johannes Kuijper, koffiehuishouder, en Geertje Pisa.
7.
Anna Apolonia van der Meer, geboren op 07‑06‑1860 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-06-1860, overleden op 12‑03‑1943 te Wassenaar op 82-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-03-1943, ongehuwd overleden.
8.
Bartholomeus Petrus van der Meer, geboren op 19‑07‑1863 te 's-Gravenhage (zie XII.182).

XI.136
Roeland Hinfelaar, smid, geboren op 05‑02‑1814 om 21:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-02-1814, gedoopt op 06‑02‑1814 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roeland van der Meer, Joanna Noordhoven).
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 25‑08‑1847 te 's-Gravenhage (getuige(n): Martinus van het Hooft, zadelmaker, 28; Benjamin Berkhuijzen, vleeshouwer, 30; Alexander Roels, arbeider, 55; Thomas Bignell, verver, 23) met Joanna Kouwenhoven, dienstbode, geboren circa 1808, dochter van Cornelis Pietersz Kouwenhoven en Anna van der Lans.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 28‑01‑1863 te 's-Gravenhage (getuige(n): Casper Koenen, zonder beroep, 68; Johannes Christiaan Schweitzer, behanger, 50; Johannes Franciscus Koenen, schoenmaker, 33; Benjamin Meijer, zonder beroep, 72) met Petronella Mechtelina Alink, naaister, geboren circa 1823, dochter van Jan Carel Alink, schoenmaker, en Hendrika Hooghuis.
Gehuwd (3) op 61-jarige leeftijd op 07‑04‑1875 te 's-Gravenhage (getuige(n): Franciscus Miggels, zonder beroep, 63; Johannes Bernardus Weijdeveld, korporaal, 25; Dirk van der Tas, zonder beroep, 53; Johannes Martinus Geneste, zonder beroep, 60) met Margaretha Michels, geboren circa 1824, overleden op 23‑01‑1880 om 15:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-01-1880, dochter van Pieter Michels en Margaretha Janssen. Zij is eerder getrouwd geweest met Cornelis Bernardus van Gelder.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Hinfelaar, geboren circa 1847.

XI.157
Maria van der Meer, geboren op 14‑01‑1821 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-01-1821.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑02‑1846 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jan Hendrik Regenboog, boekbinder, 28; Adrianus Hermanus Ritter, boekbinder, 23; Jacobus Johannes Schuling, boekbinder, 34; Frederik Hendrik van der Emde, boekbinder, 25) met Johannes Valentinus Soesdorp, boekbinder, geboren circa 1827 te 's-Gravenhage, zoon van Hendricus Soesdorp, schoenmaker, en Johanna Bier. Hij hertrouwt met Johanna Maria Knippenberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria Arnolda Soesdorp, dienstbode, geboren op 09‑12‑1846 te 's-Gravenhage, overleden op 20‑08‑1926 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-08-1926.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑05‑1871 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendricus Christiaan Verdier, agent van politie, 31; Franciscus van den Broek, beeldhouwer, 23; Roelandus van der Meer, vormer, 46; Pieter van der Meer, vormer, 38) met Andries Leonardus van den Broek, 24 jaar oud, timmerman, geboren op 16‑02‑1847 te 's-Gravenhage, zoon van Leonardus van den Broek en Apolonia van der Walsem.

XI.158
Johannes van der Meer, vormer, muzikant, geboren op 14‑01‑1823 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-01-1823, overleden op 25‑03‑1885 om 22:30 uur te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-03-1885.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02‑01‑1862 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandus van der Meer, vormer, 36; Pieter van der Meer, vormer, 28; Cornelis Pieter Baan, vormer, 31; Johannes Samuel du Chatenier, vormer, 28) met Philippina Maria Simonis, naaister, geboren circa 1844 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑06‑1900 om 01:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-06-1900, dochter van Petrus Johannes Martinus Simonis, kabinetwerker, en Geertruida Caroline Gabriel.
Uit dit huwelijk:
1.
Karel van der Meer, muzikant, violist Concertgebouw Orkest, vioolbouwer, geboren op 21‑01‑1862 om 20:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-01-1862, overleden op 20‑03‑1932 om 15:00 uur te Bloemendaal op 70-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-03-1932. In 1892 nam Karel van der Meer ontslag als violist van het Concertgebouw Orkest om zich geheel aan de vioolbouw te wijden. In 1896 werd hij aangesteld als hoofd van het atelier van de N.V. 'De Nieuwe Muziekhandel' in de Leidsestraat te Amsterdam. In 1899 verzelfstandigde hij zich. Tevens opende hij een filiaal aan de Steenstraat 84 te Arnhem. Zijn compagnon was Van Roosmalen. De Amsterdamse zaak verplaatste hij in later jaren naar de Van Baerlestraat. Zijn grote verdienste voor de vioolbouw in Nederland is dat er dankzij zijn activiteiten een grote opbloei totstandkwam in dit toentertijd enigszins ingeslapen beroep. Verschillende jonge getalenteerde bouwers uit het buitenland kwamen bij hem werken en vestigden zich later zelfstandig in ons land. Onder hen waren Paul Max Möller, Friedrich Ernst Schmidt, beiden later in Amsterdam werkzaam, Josef Vedral sr., Johann Stüber en Lorenz Krumbholz, die naar Den Haag trokken, en Eugène Eberle die zich in Rotterdam zou vestigen. Vele anderen zijn echter anoniem gebleven. Blijkbaar liet van der Meer zijn werknemers in ruime mate de vrije hand bij het maken van nieuwe instrumenten, gezien de grote verscheidenheid aan violen en altviolen die zijn signatuur dragen. Een zeer groot aantal strijkstokken is uit zijn werkplaats afkomstig: de vroegste met het brandmerk 'N.V.D.N.M.' of het brandmerk met grote letters, waarop zijn voornaam Karel voluit geschreven staat. Deze stokken zijn van de hand van de Duitse stokkenmaker Krauss. De latere stokken met het meer bekende brandmerk 'K. v.d. Meer Amsterdam' zijn door de Fransman Auguste Toussaint gemaakt. Onder de vroege stokken bevindt zich een aantal, waarbij voor de oogjes en de schuif in plaats van het gebruikelijke parelmoer, rozenhout is gebruikt: dit hout heette afkomstig te zijn van het rozenhout dat ook voor de wieg van de toenmalige prinses Juliana was gebruikt. van der Meer beëindigde zijn zaak in de Van Baerlestraat in 1920 en vertrok naar Bussum waar hij nog enige tijd actief bleef.
 
Bron: Stichting Nationaal Muziekinstrumentenfonds
.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑01‑1884 te 's-Gravenhage (getuige(n): Abraham van Balen, steendrukker, 70; Petrus Willem Simonis, rietwerker, 32; Philippe Amand, smid, 28; Benjamin Berkhuizen, waagmeester, 32) met Maria Sophia Allegonda Meijer, geboren circa 1849 te 's-Gravenhage, overleden op 30‑11‑1940 om 18:00 uur te Bussum. Aangiftedatum: 02-12-1940, dochter van Matthijs Cornelis Meijer en Sophia Maria Gregoire.
2.
Philippus Cornelis Petrus van der Meer, geboren op 25‑10‑1864 te 's-Gravenhage (zie XII.189).
3.
Melisius van der Meer, geboren op 17‑12‑1866 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-12-1866, overleden op 28‑03‑1873 om 19:00 uur te 's-Gravenhage op 6-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-03-1873.
4.
Philippina Maria Cornelia van der Meer, naaister, kamerverhuurster, filiaalhoudster, geboren op 05‑08‑1870 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-08-1870, overleden op 29‑01‑1946 om 11:00 uur te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-02-1946.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 07‑03‑1923 te 's-Gravenhage met Bernardus Theodorus Johannes van der Kleij, 67 jaar oud, portier, winkelier, geboren op 30‑06‑1855 te 's-Gravenhage.
5.
Maria Melisia van der Meer, geboren op 28‑04‑1873 te 's-Gravenhage (zie XII.194).
6.
Huiberdina van der Meer, geboren op 09‑11‑1875 te 's-Gravenhage (zie XII.196).
7.
Carolina Geertruida van der Meer, geboren op 15‑12‑1879 te 's-Gravenhage (zie XII.197).

XI.160
Roelandes (Roel) van der Meer, vormer, geboren op 16‑04‑1825 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-04-1825, overleden op 27‑01‑1904 om 09:00 uur te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-01-1904.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑04‑1850 te 's-Gravenhage (getuige(n): Marinus Soeter, schoenmaker, 43; Johannes van der Meer, vormer, 27; Thomas Bignell, vormer, 25; Nicolaas Bagijn, ijzergieter, 24) met Adriana Mooijman, naaister, geboren 1831 te Utrecht, dochter van Cornelis Mooijman, schrijnwerker, kabinetwerker, en Martijntje Hofman.
Uit dit huwelijk:
1.
Huiberdina van der Meer, geboren op 27‑05‑1850 te 's-Gravenhage (zie XII.199).
2.
Johannes Cornelis van der Meer, geboren op 16‑10‑1852 te 's-Gravenhage (zie XII.201).
3.
Roelandes van der Meer, geboren op 27‑08‑1855 te 's-Gravenhage (zie XII.202).
4.
Nicolaas Pieter van der Meer, geboren op 16‑01‑1858 om 09:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-01-1858, overleden op 21‑08‑1858 om 23:00 uur te 's-Gravenhage, 217 dagen oud. Aangiftedatum: 23-08-1858.
5.
Adriana van der Meer, geboren op 16‑11‑1859 te 's-Gravenhage (zie XII.206).
6.
Christiaan van der Meer, geboren op 29‑03‑1861 om 11:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-03-1861, overleden op 15‑08‑1861 om 21:00 uur te 's-Gravenhage, 139 dagen oud. Aangiftedatum: 17-08-1861.
7.
Martina van der Meer, geboren op 27‑09‑1862 te 's-Gravenhage (zie XII.208).
8.
Gerardus Antonie van der Meer, geboren op 22‑05‑1865 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-05-1865, overleden op 28‑12‑1865 om 10:00 uur te 's-Gravenhage, 220 dagen oud. Aangiftedatum: 29-12-1865.
9.
Gerardus van der Meer, geboren op 27‑05‑1867 te 's-Gravenhage (zie XII.211).
10.
Jacobus van der Meer, geboren op 25‑11‑1869 te 's-Gravenhage (zie XII.213).

XI.166
Klasina van der Meer, geboren op 14‑01‑1830 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-01-1830, overleden op 22‑05‑1891 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-05-1891.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑12‑1854 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandus van der Meer, vormer, 29; Pieter van der Meer, vormer, 24; Johannes Neijenbuur, muzikant, 27; Johannes van der Meer, vormer, 31) met Johannes Kok, schoenmaker, arbeider, geboren circa 1829 te 's-Gravenhage, dienende als fuselier in het vijfde Regiment Infanterie Zoon van Antonie Kok en Helena Johanna Maria van Kuijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Regina Carolina Ludovica Kok, naaister, geboren op 19‑05‑1854 om 15:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-05-1854, geboren van der Meer, kind is erkend bij het huwelijk van de ouders op 13-12-1854.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑05‑1875 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Pieter Wilhelmus Ot, arbeider, 52; Hendricus Maas, arbeider, 54; Adrianus van Asten, huisschilder, 39; Dirk van der Tas, zonder beroep, 53) met Willem Fredrik Stokkers, 20 jaar oud, schoenmaker, geboren op 13‑10‑1854 te 's-Gravenhage, geboren Scherft, erkend bij het huwelijk ouders, zoon van Gerrit Stokkers, schoenmaker, en Adriana Cornelis Scherft, werkster.
2.
Roelandes Kok, geboren op 13‑12‑1861 te 's-Gravenhage (zie XII.217).

XI.184
Elisabeth Pieternella van der Voorst, geboren op 14‑07‑1819 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-07-1819, geboren van der Meer, erkend bij huwelijk ouders.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑12‑1842 te 's-Gravenhage (getuige(n): Frederik Rinderknecht, schoenmaker, 45; Johannes van Rhee, turfdrager, 48; Franois Louis Huguenin, particulier, 29; Willem Rinderknecht, schoenmaker, 44) met Antonie Zomerveld, arbeider, geboren circa 1813 te 's-Gravenhage, zoon van David Zomerveld en Geertruij Feurling.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertrui Antonia Zomerveld, geboren circa 1842.

XI.186
Alida van der Voorst, werkster, geboren op 26‑09‑1824 om 18:0 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-09-1823.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑06‑1851 te 's-Gravenhage (getuige(n): Antonie van Ree, turfdrager, 31; Andries Krens, schoenmaker, 24; Pieter Krens, turfdrager, 26; Jacobus Andreas van der Voorst, arbeider, 26) met Pieter Goedhart, arbeider, geboren circa 1820 te 's-Gravenhage, zoon van Eldert Goedhart en Maria Drogenbronk.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Eldert Goedhart, geboren circa 1852 te 's-Gravenhage (zie XII.220).

XI.193
Maria van der Voorst, werkster, geboren op 24‑08‑1829 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-08-1829, overleden op 14‑12‑1910 te Wassenaar op 81-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-12-1910.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20‑07‑1864 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hijlke Zoethout, grenadier, 33; Petrus Wilhelmus Grasmeijer, korporaal, 36; Christianus Adrianus van Ravesteijn, arbeider, 28; Hermanus de Rode, wever, 75) met Willem Bedoe, steenhouwer, geboren circa 1826, zoon van Willem Bedoe en Neeltje van Hardeveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Bedoe, geboren op 03‑07‑1859 te 's-Gravenhage (zie XII.222).
2.
Antonia Maria Magdalena Bedoe, dienstbode, geboren circa 1871 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 28‑04‑1897 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus van den Berg, 44, arbeider; Theodorus Blokhuijsen, 55, bediende; Petrus Gerardus Grundeken, 49, winkelier; David Zomerveld, 42, schoenmaker) met Gerardus Johannes Grundeken, 24 jaar oud, winkelier, geboren op 05‑03‑1873 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-03-1873, zoon van Bernardus Grundeken, arbeider, winkelier, en Maria Konijnenburg.

XI.195
Johanna van der Voorst, werkster, geboren op 27‑06‑1836 om 00:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-06-1836, overleden op 23‑12‑1920 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-12-1920; aangevers: Petrus van Dooren, bode, 79; Jan Timp, bode, 53.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15‑07‑1874 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis Johannes Lobel, kleermaker, 35; Willem Martinus van Wingerden Zwarts, broodbakker, 47; Pieter van den Berg, zonder beroep, 49; Dirk van der Tas, zonder beroep, 50) met Petrus Wilhelmus Grasmeijer, grenadier bij het Regiment Grenadiers en Jagers, geboren circa 1828, zoon van Henricus Grasmeijer en Catharina van den Boogaerd.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Wilhelmus Grasmeijer.
2.
Maria Catharina Grasmeijer.
3.
Elisabeth Grasmeijer.
4.
Jeannette Grasmeijer.
5.
Catharina Grasmeijer.
6.
Franciscus Grasmeijer.

XI.196
Pieter Krens, turfdrager, geboren 1826 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26‑02‑1851 te 's-Gravenhage (getuige(n): Lambertus van Ravenstijn, kleermaker, 32; Hendrik van der Drift, arbeider, 23; Andries Krens, schoenmaker, 25; David Romijn, stalenmaker, 35) met IJda Johanna Sas, wasvrouw, geboren circa 1825, dochter van Jacobus Sas, arbeider, en Elisabeth van Oijen.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Krens, geboren op 10‑01‑1847 te 's-Gravenhage, geboren Sas, erkend bij huwelijk ouders.

XI.200
Johannes Krens, arbeider, geboren 1830 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 29‑05‑1872 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Johannes Schouten, arbeider, 42; Willem van Heijgen, arbeider, 25; Jan de Jong, timmerman, 30; Jan de Jong, timmerman, 30) met Maria Wilhelmina Waanders, geboren circa 1830, dochter van Johannes Waanders en Cornelia Hijmans, werkster.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Krens.
2.
Hannes Christiaan Krens.

XI.202
Franciscus Krens, arbeider, geboren circa 1833 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27‑04‑1864 te 's-Gravenhage (getuige(n): Andries Johannes Krens, arbeider, 37; Willem Hermanus Struijs, arbeider, 31; Christianus Adrianus van Ravesteijn, arbeider, 28; David Zomerveld, stoelenmaker, 48) met Adriana Catharina Maria Goemans, dienstbode, geboren circa 1832 te Rijswijk, dochter van Jacobus Goemans en Maria Schulte, werkster.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Mechelina Krens, geboren op 17‑09‑1859 te Rijswijk, geboren Goemans, erkend bij huwelijk ouders.

XI.206
Andreas Johannes Antonius van Rhee, turfdrager, geboren op 19‑01‑1819 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-07-1843; getuigen:Antonie van Rhee, turfdrager, 22; Hendrik Velders, turfdrager, 70, overleden op 20‑07‑1849 te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-07-1849; aangevers; Jacobus de Vriend, bode, 43; Johan Carel Jacobus Keck, letterzetter, 23, geboren van der Meer, kind is gewettigd bij Koninklijk Besluit den 17-09-1844 in het register der huwelijken van de stad 's-Gravenhage den 23-10-1844.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18‑08‑1847 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Keizer, schoenmaker, 36; Pieter Blankwaardt, turfdrager, 32; Johannes Martinus Bach, baardscheerder, 49; Nicolaas Bosmans, muzikant, 23) met Antonia van der Drift, werkster, geboren circa 1826 te Loosduinen, dochter van Cornelis van der Drift, arbeider, en Anna Kloosterman. Zij hertrouwt met Andries Johannes Krens.
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes van Rhee, geboren op 13‑03‑1847 te 's-Gravenhage, geboren van der Meer, kind is erkend bij het huwelijk van de ouders op 18-08-1847.

XI.212
Franciscus Andreas van der Meer, turfdrager, dienende als nummerverwisselaar in het 2e regiment infanterie, geboren op 12‑11‑1833 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-11-1833, overleden op 09‑03‑1883 om 22:00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-03-1883.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑10‑1859 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes van Ravesteijn, turftonner, 43; Franciscus de Jong, schipper, 32; Pieter Krens, turfdrager, 35; Jacobus van der Voorst, korendrager, 35) met Elisabeth Rinderknecht, werkster, geboren circa 1837, overleden op 12‑05‑1890 om 12:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-05-1890, dochter van Frederik Rinderknecht en Christina Zomerveld, werkster.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Andreas van der Meer, geboren op 10‑07‑1859 te 's-Gravenhage (zie XII.236).
2.
Johanna Elisabeth van der Meer, geboren op 16‑04‑1861 te 's-Gravenhage (zie XII.238).
3.
Fredericus Ferdinand van der Meer, geboren op 10‑10‑1863 te 's-Gravenhage (zie XII.240).
4.
Christiaan van der Meer, geboren op 10‑06‑1865 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-06-1865, overleden op 31‑08‑1867 om 14:00 uur te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-09-1867.
5.
Elisabeth Christina van der Meer, geboren op 03‑10‑1871 te 's-Gravenhage (zie XII.244).
6.
Alida Christina van der Meer, geboren op 11‑09‑1876 te 's-Gravenhage (zie XII.246).

XI.214
Johannes van der Meer, geboren op 30‑04‑1836 om 00:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-05-1836, overleden op 08‑04‑1886 om 17:00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-04-1886.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 01‑11‑1871 te Rotterdam met Maartje Vos, 30 jaar oud, geboren op 12‑10‑1841 te Rotterdam, dochter van Jan Adrianus Vos en Hendrika Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus Hendrikus van der Meer, koopman, geboren op 04‑03‑1864 te Rotterdam, overleden op 05‑04‑1888 om 01:30 uur te 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-04-1888, geboren Vos, erkend bij huwelijk ouders.

XI.217
Elisabeth van der Meer, geboren op 24‑08‑1838 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-08-1838, overleden op 12‑01‑1914 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-01-1914.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06‑09‑1871 te Middelburg met Jacob Hendrikse, 29 jaar oud, polderwerker, geboren op 24‑10‑1841 te Colijnsplaat. Aangiftedatum: 25-10-1841, zoon van Cornelis Hendrikse, arbeider, en Neeltje Munter.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elisabeth van der Meer, dienstbode, geboren op 14‑01‑1863 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-01-1863.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑11‑1889 te 's-Gravenhage (getuige(n): Ambrosius Rikkers, 63, barbier; Jacobus van der Kaaij, 34, koetsier; Pierre Charles Gerard, 68, bediende; Johannes Martinus Geneste, 74) met Marinus van der Toorn Vrijthoff, 24 jaar oud, tuinman, geboren op 30‑01‑1865 te Norg. Aangiftedatum: 30-01-1865, zoon van Johannes Marinus van der Toorn Vrijthoff, schoenmaker, en Petronella Laponder.
2.
Johannes Franciscus van der Meer, geboren op 09‑07‑1864 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-07-1864, overleden op 26‑01‑1865 om 10:00 uur te 's-Gravenhage, 201 dagen oud. Aangiftedatum: 27-01-1865.
3.
Cornelia Johanna Hendrikse, geboren op 06‑03‑1868 om 20:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 09-03-1868.
4.
Franciscus Andries Hendrikse, arbeider, geboren op 19‑03‑1870 te Middelburg. Aangiftedatum: 19-03-1870.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02‑06‑1897 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Paulus Legriep, 31, arbeider; Adam Legriep, 23, metselaar; Johannes van Duiven, 30, behanger; Adrianus Martinus Schouten, 22, schipper) met Francina Catharina Legriep, dienstbode, geboren circa 1871 te 's-Gravenhage, dochter van Franciscus Legriep, arbeider, en Francina Ranselaar.
5.
Johanna Elisabeth Hendrikse, geboren op 18‑03‑1872 te Middelburg (zie XII.256).
6.
Christina Hendrikse, geboren op 31‑10‑1874 te 's-Gravenhage (zie XII.259).
7.
Elisabeth Hendrikse, geboren op 28‑04‑1882 te 's-Gravenhage (zie XII.261).

XI.220
Christina Pieternella van der Meer, naaister, geboren op 28‑04‑1842 om 16:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-04-1842, overleden op 27‑12‑1921 om 21:00 uur te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-12-1921.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑06‑1867 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Frederik Hagendoorn, schoenmaker, 39; Pieter Casper Brockmeijer, hoedenmaker, 27; Christiaan Kokshoorn, schoenmaker, 23; Johannes Adrianus Stakenburg, koetsier, 23) met Cornelis Martinus Eerhart, bediende, agent van politie, geboren circa 1842 te Leiden, zoon van Johannes Eerhart en Johanna Christina de Vos, naaister.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Cornelia Eerhart, geboren op 28‑05‑1867 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 31-05-1867, geboren van der Meer.
2.
Franciscus Andreas Eerhart, geboren op 29‑01‑1871 te Leiden.
3.
Christina Johanna Francisca Eerhart, geboren op 02‑03‑1872 te Alphen. Aangiftedatum: 02-03-1872.
4.
Maria Cornelia Eerhart, geboren op 09‑05‑1874 te Alphen. Aangiftedatum: 09-05-1874.

XII.22
Simon Vogelaar, wagenmaker, geboren op 23‑04‑1855 te Woubrugge, overleden op 19‑02‑1932 op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑02‑1879 te Alphen a/d Rijn met Petronella van der Roest, 21 jaar oud, geboren op 03‑05‑1857 te Alphen, overleden op 29‑01‑1917 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd, dochter van Teunis van der Roest en Juliana Hoedemaker.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas Vogelaar, geboren op 07‑11‑1879 te Nieuwveen (zie XIII.1).
2.
Juliana Vogelaar, geboren op 26‑02‑1881 om 23:00 uur te Nieuwveen. Aangiftedatum: 28-02-1881.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10‑12‑1913 te Woubrugge met Abraham Johannes Heenk, geboren circa 1849 te Woubrugge, zoon van Hendrik Heenk en Margaretha Abrahamina Husson. Hij is weduwnaar van Aaltje van Klaveren.
3.
Johanna Elizabeth Vogelaar, geboren op 03‑02‑1882 om 15:00 uur te Nieuwveen. Aangiftedatum: 04-02-1882.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑12‑1906 te Nieuwveen met Gerrit Jan Horsman, 31 jaar oud, bankwerker, geboren op 27‑03‑1875 te Zwolle. Aangiftedatum: 30-03-1875, overleden op 10‑02‑1911 te Rotterdam op 35-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan Horsman en Elisabeth Linthorst. Hij is weduwnaar van Annigje Suiker.
4.
Theunis Vogelaar, smid, geboren op 06‑06‑1884 om 01:00 uur te Nieuwveen. Aangiftedatum: 06-06-1884, overleden op 29‑11‑1957 te Rhenen op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-11-1957.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑08‑1912 te Nieuwveen met Wilhelmina van der Leden, 21 jaar oud, geboren op 20‑10‑1890 te Nieuwveen. Aangiftedatum: 20-10-1890, dochter van Jacob van der Leden en Jacoba Elisabeth Boot.
5.
Gerrit Vogelaar, geboren op 26‑12‑1892 te Nieuwveen. Aangiftedatum: 26-12-1892, overleden op 10‑02‑1893, 46 dagen oud.

XII.27
Elisabeth Johanna Alexandre, modemaakster, geboren op 16‑11‑1852 te 's-Gravenhage, overleden op 01‑01‑1930 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-01-1930.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10‑11‑1886 te 's-Gravenhage met Agidius Griffijn, bediende, geboren circa 1856, zoon van Adrianus Griffijn en Johanna Gerritse.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Catharina Maria Griffijn, geboren op 18‑09‑1887 te 's-Gravenhage.
2.
Cornelia Elizabeth Griffijn, geboren op 25‑12‑1891 te Alkmaar.

XII.28
Matthieu Alexandre, strohoedenfabrikant, geboren op 08‑11‑1862 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑01‑1885 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Zwetsloot, winkelier, 60; Hendrikus Bernardus van de Weijer, rijtuigfabrikant, 34; Wilhelmus Johannes Antonius Reuser, sigarenfabrikant, 35; Wilhelmus Fokke, spekslager, 44) met Maria Wilhelmina Verhees, 24 jaar oud, geboren op 25‑10‑1860 te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes Verhees, koekbakker, en Johanna Cornelia Henrietta Schröder.
Uit dit huwelijk:
1.
George Alexandre, geboren op 06‑08‑1885 te 's-Gravenhage.
2.
Matthieu Johannes Alexandre, geboren op 02‑11‑1885 te 's-Gravenhage (zie XIII.13).
3.
Philomine Marie Alexandre, geboren op 28‑03‑1894 te 's-Gravenhage.

XII.31
Maria Johanna Wilhelmina Mirande, geboren op 17‑08‑1839 om 17:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-08-1839, overleden op 29‑01‑1913 om 22:00 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-01-1913.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑08‑1865 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Stephanus Doove, 42, broodbakker: Johannes de Kok, 51, winkelier; Johan Ludwig Mirande, 52, winkelier; Cornelis Jacobus Lodewijk Mirande, 29, kapper) met Johannes Jacobus van der Kroft, 20 jaar oud, winkelier, koopman, geboren op 17‑11‑1844 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-11-1844, zoon van Arie van der Kroft, winkelier, en Carolina Johanna de Ridder.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolina Johanna Maria van der Kroft, geboren op 09‑06‑1866 om 19:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-06-1866.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11‑07‑1894 te 's-Gravenhage (getuige(n): Ludovicus Theodorus Cornelis Lambertus Eijgenraam, 46, zonder beroep; Jean Martinot, 40, koopman, broeder van den bruidegom; Hendricus Lambertus Vorst, 31, bedienaar van begrafenissen; François Joseph Martinot, 34, koopman, broeder van de bruidegom) met Adolf Henry Bonafacius Martinot, koopman, geboren 1856 te Dordrecht, zoon van Pierre Martinot en Maria Katarina Darery.
2.
Elisabeth Dorothea Wilhelmina van der Kroft, geboren op 01‑01‑1868 om 18:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-01-1868.
3.
Mathilda Theodora Maria van der Kroft, geboren op 02‑08‑1869 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-08-1869.
4.
Johannes Arie Franciscus van der Kroft, vleeshouwer, geboren op 19‑01‑1872 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-01-1872.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑04‑1901 te 's-Gravenhage (getuige(n): Heinrich Martinet, 44, fabrikant; François Martinet, 40, fabrikant; Franciscus Alexander Mirande, 57,, oom van den bruidegom; Johann George Heinrich Schrijver, 43, spekslager) met Antonia Theresia Muller, geboren 1869 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Ludovicus Muller, koffiehuishouder, en Anna Elisabeth Eminq.
5.
Wilhelmina Johanna Maria van der Kroft, geboren op 08‑01‑1874 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-01-1874.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑01‑1895 te 's-Gravenhage (getuige(n): Ludovicus Theodorus Cornelis Lambertus Eijgenraam, 47; Henri Adolf Boniface Martinot, 38, broeder van de bruidegom; Henricus Lambertus Vorst, 32, bedienaar van begrafenissen; Herman Ritz, 27, koopman) met François Joseph Martinot, koopman, geboren 1861 te Dordrecht, zoon van Pierre Martinot en Maria Katarina Darery.
6.
Arie van der Kroft, geboren op 07‑10‑1875 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 09-10-1875.

XII.51
Louisa Charlotta van der Meer, naaister, geboren op 05‑01‑1849 om 21:00 uur te Leiden. Aangiftedatum: 06-01-1849, overleden op 03‑06‑1893 om 10:00 uur te 's-Gravenhage op 44-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-06-1893.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑01‑1874 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus van der Kruk, koopman, 58; Cornelis Johannes Lobel, kleermaker, 34; Pieter van den Berg, zonder beroep, 48; Johannes Martinus Geneste, zonder beroep, 58) met Johannes van der Tuijn, 21 jaar oud, behanger, geboren op 21‑06‑1852 te Amsterdam, zoon van Maria Helena van der Tuijn, naaister.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis van der Tuijn, geboren op 06‑07‑1874 te 's-Gravenhage.
2.
Louise Charlotte van der Tuijn, geboren op 13‑11‑1881 te 's-Gravenhage (zie XIII.28).
3.
Johanna Pieternella van der Tuijn, geboren op 14‑04‑1883 te 's-Gravenhage.
4.
Anna Paulowna van der Tuijn, geboren op 29‑01‑1885 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑05‑1938 te Voorburg op 53-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-05-1938.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26‑01‑1921 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Hendricus Roeters, 27, smid, broeder van de bruidegom; Johannes van der Tuijn, 68, vader van de bruid) met Joseph Nicolaas Johannes Roeters, 35 jaar oud, technisch geëmployeerde, geboren op 15‑04‑1885 om 11:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-04-1885, zoon van Johannes Willem Roeters en Hendrika Francisca Knaapen.
5.
Francisca Jacoba van der Tuijn, geboren op 29‑01‑1885 te 's-Gravenhage.

XII.56
Roelandes Arnoldus van der Meer, geboren op 04‑12‑1838 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-12-1838.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑05‑1865 te Rotterdam met Maria Jacoba Wilhelmina Geerkens, 24 jaar oud, geboren op 25‑04‑1841 te Rotterdam, dochter van Henricus Johannes Geerkens en Mieke Velthuijzen.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria van der Meer, geboren op 04‑09‑1865 te Rotterdam.
2.
Roland Henri van der Meer, geboren 00‑04‑1868 te Londen, overleden op 20‑06‑1868 te Rotterdam.

XII.58
Hendrik van der Meer, geboren op 13‑07‑1841 om 23:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-07-1841, overleden op 27‑05‑1921 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21‑09‑1870 te Rotterdam met Johanna Bernardina van Baarle, 27 jaar oud, geboren op 16‑06‑1843 te Rotterdam, overleden op 12‑06‑1883 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd, dochter van Anthonie van Baarle en Johanna Frederika Sophia Overduin.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Carolus van der Meer, geboren op 12‑02‑1872 te Rotterdam (zie XIII.35).
2.
Johanna Frederika Sophia van der Meer, geboren op 28‑12‑1874 te Rotterdam, overleden op 16‑07‑1876 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
3.
Hendrik van der Meer, geboren op 02‑05‑1877 te Rotterdam (zie XIII.38).
4.
Maria van der Meer, geboren op 02‑05‑1877 te Rotterdam, overleden op 06‑05‑1877 te Rotterdam, 4 dagen oud.
5.
Johanna van der Meer, geboren op 09‑03‑1879 te Rotterdam, overleden op 27‑12‑1949 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd.
6.
Maria van der Meer, geboren op 31‑07‑1881 te Rotterdam, overleden op 21‑01‑1882 te Rotterdam, 174 dagen oud.
7.
Anthony van der Meer, geboren op 07‑03‑1883 te Rotterdam, overleden op 24‑04‑1884 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.

XII.60
Arnoldus Carolus van der Meer, geboren op 11‑12‑1843 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-12-1843, overleden op 02‑03‑1926 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑02‑1871 te Rotterdam met Jannetje Galjaardt, 24 jaar oud, geboren op 17‑03‑1846 te Hillegersberg, overleden op 23‑12‑1912 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Jan Galjaard en Adriana de Zwart.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Carolus van der Meer, geboren op 08‑07‑1871 te Rotterdam, overleden op 03‑10‑1871 te Rotterdam, 87 dagen oud.
2.
Arnoldus Carolus van der Meer, geboren op 13‑11‑1872 te Rotterdam (zie XIII.45).
3.
Adriana van der Meer, geboren op 18‑10‑1874 te Rotterdam (zie XIII.48).
4.
Maria van der Meer, geboren op 01‑09‑1876 te Rottedam, overleden op 01‑04‑1883 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
5.
Johannes van der Meer, geboren op 27‑02‑1879 te Rotterdam, overleden op 06‑04‑1880 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
6.
Johannes van der Meer, geboren op 13‑03‑1881 te Rotterdam (zie XIII.51).
7.
Maria van der Meer, geboren op 23‑04‑1887 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑11‑1910 te Rotterdam met Machiel Maaskant, geboren circa 1886 te Hendrik Ido Ambacht, zoon van Huig Maaskant en Arina Janna Snaauw.

XII.63
Alida Maria van der Meer, geboren op 27‑09‑1846 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-09-1846, overleden op 06‑07‑1931 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 20‑01‑1875 te Rotterdam met Gerrit van Slingelandt, geboren circa 1839 te Dordrecht, overleden, zoon van Nicolaas van Slingelandt en Johanna Catharina Piera.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 26‑02‑1879 te Rotterdam met Hendrik Lambertus Kardol, 46 jaar oud, geboren op 01‑01‑1833 te Bruinisse. Aangiftedatum: 01-01-1833, overleden op 27‑07‑1919 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Lambertus Kardol en Maria van Breda.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Catharina van Slingelandt, geboren op 19‑12‑1875 te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑02‑1897 te Rotterdam met Abraham Schop, 22 jaar oud, geboren op 25‑12‑1874 te Hellevoetsluis. Aangiftedatum: 25-12-1874, zoon van Pieter Schop en Adriana Maria Verschoor.
2.
Maria van Slingelandt, geboren op 25‑09‑1877 te Rotterdam, overleden op 19‑08‑1946 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑05‑1900 te Rotterdam met Simon Molenaar, 23 jaar oud, geboren op 20‑12‑1876 te Rotterdam, zoon van Aldert Molenaar en Aagje Reuriks.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Arnoldus Carolus Kardol, geboren op 01‑11‑1881 te Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑02‑1907 te Rotterdam met Johanna Hendrika Cornelia Groeneweg, 20 jaar oud, geboren op 25‑05‑1886 te Rotterdam, dochter van Pieter Cornelis Gerrit Groeneweg en Elisabeth Hendrika de Jong.

XII.67
Maria van der Meer, geboren op 26‑03‑1851 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-03-1851, overleden op 21‑11‑1928 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑05‑1878 te Rotterdam met Franciscus Donselaar, 31 jaar oud, geboren op 13‑10‑1846 te Utrecht. Aangiftedatum: 14-10-1846, overleden op 26‑01‑1932 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Donselaar en Petronella Josephus Goossens.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Donselaar, geboren op 27‑01‑1879 te Rotterdam, overleden op 04‑04‑1900 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd.
2.
Arnoldus Carolus Donselaar, geboren op 02‑09‑1884 te Rotterdam, overleden op 07‑07‑1933 te Rotterdam op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑04‑1908 te Rotterdam met Maria Catharina Scheffer, 22 jaar oud, geboren op 18‑10‑1885 te Rotterdam, dochter van Johannes Scheffer en Maria Willemina Scheffers.
3.
Hendrik Donselaar, geboren op 12‑02‑1889 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑11‑1916 te Rotterdam met Wilhelmina Geertruida Groothuis, 28 jaar oud, geboren op 19‑02‑1888 te Rotterdam, dochter van Judocus Groothuis en Johanna Petronella van Schaick.
4.
Alida Maria Donselaar, geboren op 07‑02‑1894 te Rotterdam.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 02‑03‑1911 te Rotterdam met Antoon van Herwaarden, 22 jaar oud, geboren op 27‑05‑1888 te Rotterdam, zoon van Floor van Herwaarden en Elizabeth de Ooij.

XII.71
Gerardus Roeland van der Meer, smid, geboren op 22‑09‑1834 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-09-1834, overleden op 29‑07‑1891 om 14:00 uur te 's-Gravenhage op 56-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-07-1891.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10‑11‑1869 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis van der Kroft, bouwman, 52; Hendrik Hermanus van Duiven, koetsier, 44; Jacobus van der Kruk, koopman, 55; Johannes Martinus Geneste, zonder beroep, 54) met Klazina Johanna Waanders, 22 jaar oud, dienstbode, geboren op 29‑04‑1847 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-05-1847, dochter van Gerardus Waanders, timmerman, en Klazina Johanna Abraas.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Clasina van der Meer, geboren op 17‑01‑1870 te 's-Gravenhage (zie XIII.69).
2.
Josina Johanna van der Meer, geboren op 18‑11‑1871 te 's-Gravenhage (zie XIII.71).
3.
Apolonia Maria van der Meer, geboren op 24‑08‑1873 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-08-1873.
4.
Gerardus Johannes van der Meer, geboren op 24‑05‑1875 om 23:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-05-1875, overleden op 27‑05‑1875 om 07:00 uur te 's-Gravenhage, 3 dagen oud. Aangiftedatum: 27-05-1875.
5.
Gerardus Johannes van der Meer, geboren op 03‑08‑1876 te 's-Gravenhage (zie XIII.74).
6.
Bartholomeus Johannes van der Meer, geboren op 15‑04‑1879 te 's-Gravenhage (zie XIII.76).
7.
Alida Maria van der Meer, geboren op 22‑10‑1880 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-10-1880, overleden op 25‑10‑1880 om 16:00 uur te 's-Gravenhage, 3 dagen oud. Aangiftedatum: 26-10-1880.
8.
Willem Roeland van der Meer, geboren op 28‑01‑1882 te 's-Gravenhage (zie XIII.79).
9.
Johann Laurens van der Meer, geboren op 09‑03‑1884 te 's-Gravenhage (zie XIII.81).

XII.75
Willem Roeland van der Meer, smid, geboren op 28‑08‑1838 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-08-1838, overleden op 26‑03‑1876 om 07:30 uur te 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-03-1876.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑11‑1865 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Martinus Geneste, zonder beroep, 50; Bartholomeus Post, broodbakker, 37; Johannes Christiaan Schweitzer, behanger, 53; Bernardus Kempers, koetsier, 62) met Elisabeth Johanna Waanders, 22 jaar oud, geboren op 28‑01‑1843 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑03‑1933 te 's-Gravenhage op 90-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Waanders, timmerman, en Klazina Johanna Abraas.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Apolonia Elisabeth van der Meer, geboren 00‑07‑1865 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑05‑1866 om 20:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-05-1866.
2.
Elisabeth Apolonia Alida van der Meer, geboren op 04‑10‑1866 om 21:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-10-1866, overleden op 11‑06‑1867 om 19:00 uur te 's-Gravenhage, 250 dagen oud. Aangiftedatum: 12-06-1867.
3.
Gerardus van der Meer, geboren op 19‑01‑1868 te 's-Gravenhage (zie XIII.85).
4.
Clasina van der Meer, geboren op 29‑01‑1869 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-01-1869, overleden op 29‑11‑1870 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-11-1870.
5.
Elisabeth Apolonia Alida van der Meer, geboren op 19‑10‑1870 om 00:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-10-1870, overleden op 05‑07‑1871 te Dubbeldam, 259 dagen oud. Aangiftedatum: 06-07-1871.
6.
Wilhelmus Johannes van der Meer, geboren op 26‑05‑1872 te Dordrecht (zie XIII.89).
7.
Johan Laurens van der Meer, geboren op 02‑08‑1873 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-08-1873, overleden op 13‑01‑1874 om 09:00 uur te 's-Gravenhage, 164 dagen oud. Aangiftedatum: 14-01-1874.
8.
Bartholomeus Johannes van der Meer, geboren op 19‑01‑1875 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-01-1975, overleden op 18‑12‑1875 om 14:30 uur te 's-Gravenhage, 333 dagen oud. Aangiftedatum: 20-12-1875.

XII.83
Apolonia Maria van der Meer, geboren op 30‑01‑1847 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-01-1847, overleden op 09‑08‑1908 om 23:30 uur te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-08-1908.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28‑05‑1879 te 's-Gravenhage (getuige(n): Marinus David van den Berg, timmerman, 30; Christiaan Petrus Menijn, bode, 62; Ambrosius Rikkers, baardscheerder, 52; Pieter Jacobus van Kleef, zonder beroep, 53) met Hendrik Nicolaas Saalberg, 51 jaar oud, ambtenaar, geboren op 12‑10‑1827 te 's-Gravenhage, geboren Walison, erkend bij huwelijk ouders, zoon van Hendrik Saalberg, bediende, en Martha Johanna Walison, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Apolonia Maria Saalberg, geboren op 24‑02‑1880 om 14:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-02-1880.
2.
Elisabeth Catharina Saalberg, geboren op 04‑01‑1882 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 20‑05‑1925 te 's-Gravenhage (getuige(n): Marinus van Vloodorp, 62, hoedenwinkelier; Johannes Rietdijk, 74, boekhouder, broeder van de bruidegom) met Pieter Rietdijk, 68 jaar oud, geboren op 02‑03‑1857 te Rotterdam, zoon van Nicolaas Rietdijk en Johanna de Groot.

XII.85
Alida Maria Sophia Gerardina van der Meer, dienstbode, geboren op 28‑02‑1850 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-02-1850, overleden voor 1901.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑11‑1875 te Amsterdam met Johannes Antonius Gerardus Schepp, 30 jaar oud, smid, geboren op 09‑11‑1845 te Amsterdam, zoon van Nikolaus Schepp en Johanna Christina Hendriksen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Maria Christina Schepp, geboren op 25‑08‑1876 te Amsterdam, overleden op 06‑08‑1877 te Amsterdam, 346 dagen oud.
2.
Christina Geradina Henrica Schepp, geboren op 25‑11‑1878 te Amsterdam.
3.
Alida Hendrika Richardina Schepp, geboren op 25‑11‑1882 te Amsterdam.
4.
Maria Alida Schepp, geboren op 14‑09‑1886 te Amsterdam.

XII.86
Roelandus Arnoldes Hendrik van der Meer, meubelmaker, geboren op 15‑02‑1841 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-02-1841, overleden op 17‑10‑1917 om 12:00 uur te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-10-1917.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑01‑1867 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter van den Berg, metselaar, 41; Johannes Martinus Geneste, zonder beroep, 51; Hendrik Hermanus van Duiven, koetsier, 42; Jacques Pierre Barriel, warmoezier, 38) met Theodora van Noord, 31 jaar oud, dienstbode, geboren op 04‑11‑1835 te Naaldwijk, overleden op 27‑10‑1922 te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-10-1922, dochter van Johannes van Noord en Alida Kwakkestein.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus Jacobus Roelandes van der Meer, geboren op 17‑05‑1867 om 04:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-05-1867.
2.
Wilhelmus Gerardus Jacobus van der Meer, geboren op 10‑12‑1868 om 00:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-12-1868, overleden op 20‑08‑1870 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-08-1870.
3.
Johannes Jacobus van der Meer, geboren op 28‑12‑1869 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 31-12-1869, overleden op 23‑05‑1870 om 16:00 uur te 's-Gravenhage, 146 dagen oud. Aangiftedatum: 24-05-1870.
4.
Alida Jacoba van der Meer, geboren op 11‑02‑1871 om 11:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-02-1871, overleden op 05‑01‑1872 om 13:00 uur te 's-Gravenhage, 328 dagen oud. Aangiftedatum: 08-01-1872.
5.
Johannes Jacobus van der Meer, geboren op 29‑07‑1872 te 's-Gravenhage (zie XIII.104).
6.
Willem Frederik van der Meer, geboren op 17‑09‑1873 te 's-Gravenhage (zie XIII.105).
7.
Gerardus Jacobus van der Meer, geboren op 07‑04‑1875 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 09-04-1975, overleden op 08‑08‑1875 om 10:30 uur te 's-Gravenhage, 123 dagen oud. Aangiftedatum: 09-08-1875.
8.
Elisabeth Jacoba Susanna van der Meer, geboren op 04‑12‑1877 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-12-1877, overleden op 25‑12‑1878 om 22:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-12-1878.
9.
Gerardus Roelandes van der Meer, geboren op 12‑01‑1879 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-01-1879, overleden op 12‑03‑1898 om 15:00 uur te 's-Gravenhage op 19-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-03-1898.

XII.88
Philippus Jacobus van der Meer, bediende, geboren op 26‑06‑1842 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-06-1842, overleden op 20‑06‑1881 om 07:00 uur te 's-Gravenhage op 38-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-06-1881.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18‑10‑1871 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandus Arnoldus Hendricus van der Meer, meubelmaker, 31; Willem Frederik van der Meer, letterzetter, 25; Johannes Jacobus van der Meer, meubelmaker, 24; Hendricus Johannes Gordijn, schipper, 24) met Wilhelmina Petronella Gordijn, geboren circa 1847 te Amsterdam, dochter van Hendricus Johannes Gordijn, bediende, en Diederika Wilhelmina Korff.
Uit dit huwelijk:
1.
Philippus Jacobus van der Meer, geboren op 01‑06‑1868 te Amsterdam.
2.
Diederika Wilhelmina van der Meer, geboren op 28‑05‑1870 te 's-Gravenhage (zie XIII.112).
3.
Wilhelmina Petronella van der Meer, geboren op 01‑10‑1872 om 09:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-10-1872, overleden op 21‑09‑1946 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-09-1946.
Gehuwd met Jacques Herman Anton van Barneveld, geboren op 06‑04‑1868 te Doesburg.
4.
Theodorus van der Meer, kellner, geboren op 18‑04‑1875 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-04-1875, overleden op 20‑03‑1914 om 01:30 uur te 's-Gravenhage op 38-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-03-1914.
5.
Hendricus Johannes van der Meer, geboren op 23‑06‑1877 om 22:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-06-1877, overleden op 28‑03‑1885 te Rotterdam op 7-jarige leeftijd.
6.
Sophia Frederika Mathilda van der Meer, geboren op 14‑01‑1879 te 's-Gravenhage (zie XIII.118).

XII.90
Theodorus Jacobus van der Meer, adjudant onderofficier ordonnans des Koningin, geboren op 19‑05‑1844 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-05-1844, overleden op 10‑02‑1910 om 18:30 uur te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-02-1910.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11‑05‑1887 te 's-Gravenhage met Johanna Maria Willemsen, 23 jaar oud, geboren op 04‑09‑1863 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑03‑1934 te Delft op 70-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Johannes Willemsen en Antonia van de Vathorst.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus Wilhelmus Johannes van der Meer, geboren op 14‑07‑1888 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-07-1888, overleden op 08‑03‑1891 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-03-1891.

XII.92
Willem Frederik van der Meer, letterzetter, geboren op 23‑04‑1846 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-04-1846, overleden op 02‑06‑1936 om 09:00 uur te 's-Gravenhage op 90-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-06-1936.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30‑08‑1876 te 's-Gravenhage (getuige(n): Philippus Jacobus van der Meer, bediende, 34; Johannes Jacobus van der Meer, meubelmaker, 28; Johannes Jacobus van der Meer, meubelmaker, 28; Gerardus van Drecht, letterzetter, 27) met Elisabeth van Drecht, 25 jaar oud, modemaakster, geboren op 15‑04‑1851 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Abraham van Drecht, slijter, en Elisabeth Noordanus.
Uit dit huwelijk:
1.
Sophia Frederika Mathilda van der Meer, modiste, geboren op 30‑11‑1877 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-12-1877, overleden op 22‑02‑1938 om 12:45 uur te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-02-1938.
2.
Willem Frederik van der Meer, geboren op 05‑07‑1882 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-07-1882, overleden op 28‑03‑1885 om 22:00 uur te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-03-1885.
3.
Elisabeth van der Meer, geboren op 18‑02‑1889 te 's-Gravenhage (zie XIII.123).

XII.100
Gerardus Roelandes van der Meer, venduknecht, meubelmaker, manufacturier, geboren op 06‑06‑1857 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-06-1857, overleden op 22‑04‑1918 om 08:00 uur te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-04-1918.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑06‑1886 te 's-Gravenhage met Johanna Alijda van Daalen, 30 jaar oud, geboren op 08‑11‑1855 te Nijmegen. Aangiftedatum: 08-11-1855, dochter van Johannes van Daalen en Antje van Merwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria van der Meer, geboren op 05‑06‑1881 te Bemmel.
2.
Sophia Frederika Mathilde van der Meer, geboren op 18‑10‑1883 te 's-Gravenhage, overleden op 22‑06‑1956 om 06:00 uur te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-06-1956.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08‑06‑1910 te 's-Gravenhage met Louis Alphonse Thédore Bridié, 25 jaar oud, boekhouder, geboren op 18‑06‑1884 te Arnhem.
3.
Johanna Alijda van der Meer, geboren op 14‑08‑1886 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-08-1886.
4.
Maria Wilhelmina Sophia van der Meer, geboren op 04‑06‑1890 te 's-Gravenhage (zie XIII.129).
5.
Gerardina Jeannette van der Meer, geboren op 16‑10‑1893 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-10-1893, overleden op 31‑10‑1893 om 10:30 uur te 's-Gravenhage, 15 dagen oud. Aangiftedatum: 01-11-1893.
6.
Gerardina van der Meer, geboren op 04‑09‑1895 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-09-1895.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑07‑1918 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Cornelis Boomer, 23; Louis Alphons Theodoor Bridié, 34, boekhouder) met Gerhard Hendrik Boomer, 31 jaar oud, 1e luitenant-kwartiermeester, geboren op 08‑06‑1887 te Meppel. Aangiftedatum: 10-06-1887, zoon van Johannes Cornelis Boomer, opzichter-machinist, en Johanna Wooldrik.
7.
Elisabeth Wilhelmina van der Meer, geboren op 04‑06‑1898 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-06-1898.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑10‑1920 te 's-Gravenhage (getuige(n): Louis Adolph Theodoor Bridié, 36, procuratiehouder; Jan Krijne, 52, kassier) met Coenradus Johannes Kruijskamp, 27 jaar oud, bedrijfsleider, geboren op 07‑11‑1892 te Geervliet, zoon van Klaas Kruijskamp en Johanna Kruijne.

XII.107
Anna Hendrika Adriana van der Meer, geboren op 07‑10‑1861 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-10-1861, overleden op 17‑05‑1955 om 17:40 uur te 's-Gravenhage op 93-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-05-1955.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑02‑1886 te 's-Gravenhage met Johannes Brusse, 24 jaar oud, meubelmaker, geboren op 16‑05‑1861 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑10‑1939 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Martinus Brusse, meubelmaker, en Johanna Bout, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Adam Brusse, meubelmaker, geboren op 10‑08‑1890 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-08-1890, overleden op 20‑06‑1955 te Wassenaar op 64-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-06-1955.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20‑11‑1912 te 's-Gravenhage met Elisabeth Sala, geboren circa 1891 te Haarlem, overleden voor 1927, dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 04‑03‑1927 te 's-Gravenhage met Gerritje Tichelaar, 31 jaar oud, geboren op 16‑03‑1895 te Arnhem. Aangiftedatum: 16-03-1895, dochter van Jan Albert Tichelaar, huisknecht, en Johanna Catharina Dietz.

XII.111
Dirk van der Meer, brandwachter, geboren op 10‑06‑1868 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-06-1868, overleden op 03‑09‑1915 om 06:30 uur te 's-Gravenhage op 47-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-09-1915.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑08‑1895 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Brusse, 34, meubelmaker; Barend Schipper, 65, veldwachter; Johan Hendrik van Riems, 50, bediende; Gerard Willem Reinking, 65, timmerman) met Maria Gezina Broers, 27 jaar oud, geboren op 28‑12‑1867 te Bedum, dochter van Maria Broers.
Uit dit huwelijk:
1.
Barend van der Meer, geboren op 26‑05‑1896 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-05-1896.
2.
Anna Josina van der Meer, verpleegster, geboren op 22‑05‑1897 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-05-1897.
3.
Dirk Adam van der Meer, geboren op 15‑10‑1900 te 's-Gravenhage (zie XIII.140).
4.
Maria van der Meer, onderwijzeres, geboren op 28‑11‑1904 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-11-1904, overleden op 25‑04‑1922 om 11:30 uur te 's-Gravenhage op 17-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-04-1922.

XII.124
Johanna Maria van der Meer, geboren op 07‑03‑1836 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-03-1836.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑09‑1861 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter van der Meer, letterzetter, 38; Cornelis van der Meer, letterzetter, 47; Stephanus Theodorus Morel, behanger, 29; Hendrik Olderzom, muzikant, 53) met Johan Leonard August Ekkart, 26 jaar oud, commissionair, corrector van het Dagblad van 's-Gravenhage, geboren op 04‑01‑1835 te Groningen. Aangiftedatum: 10-01-1835, overleden op 06‑06‑1869 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Ekkart, koopman, en Johanna Arentina de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus Hubertus Cornelis Ekkart, geboren op 20‑06‑1862 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑09‑1863 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
2.
Lambertus Hubertus Johan Ekkart, geboren op 06‑06‑1864 te 's-Gravenhage.

XII.126
Engelina van der Meer, geboren op 05‑06‑1838 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-06-1838, overleden op 01‑01‑1885 om 07:00 uur te 's-Gravenhage op 46-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-01-1885.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04‑07‑1860 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Antonius Hillenaar, baardscheerder, 31; Johan Leonard August Ekkart, zonder beroep, 25; Leonardus Gevers, rijksveldwachter, 37; Bernardus Johannes Voorham, bouwman, 25) met Dirk Johannes Erkelens, 21 jaar oud, metselaar, geboren op 20‑03‑1839 om 12:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-03-1839, overleden op 08‑02‑1888 om 08:00 uur te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-02-1888, zoon van Dirk Erkelens, metselaar, en Johanna Susanna de Groot, dienstbode. Hij hertrouwt met Johanna Hendrika Aleida Brackmann.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Johannes Hubertus Erkelens, geboren op 01‑12‑1860 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-12-1860, overleden op 21‑04‑1864 om 24:00 uur te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-04-1864.
2.
Hendricus Marinus Johannes Erkelens, geboren op 11‑01‑1862 om 20:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-01-1862, overleden op 18‑05‑1862 om 02:00 uur te 's-Gravenhage, 127 dagen oud. Aangiftedatum: 19-05-1862.
3.
Karel Johannes Theodorus Erkelens, geboren op 21‑02‑1863 te 's-Gravenhage (zie XIII.147).

XII.130
Theodora van der Meer, geboren op 22‑10‑1842 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-10-1842, overleden op 16‑09‑1925 om 09:00 uur te Delft op 82-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-09-1925 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑08‑1865 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis van der Meer, letterzetter, 51; Johan Leonard August Ekkart, corrector, 30; Willem Joosten, kastenmaker, 32; Pieter Jansen, loodgieter, 23) met Hermanus Daniel Antonius Jansen, letterzetter, geboren 1841 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑09‑1889 te Gouda. Aangiftedatum: 09-09-1889, overledene is uit de Fluwelensingelgracht opgehaald, zoon van Hermanus Laurens Jansen, schoenmaker, en Cornelia Wilhelmina Joanna van Alff, winkelierster, water- en vuurverkoopster.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermanus Hubertus Jansen, geboren op 18‑11‑1865 te 's-Gravenhage.
2.
Hubertus Johannes Jansen, geboren op 10‑01‑1867 te 's-Gravenhage (zie XIII.150).
3.
Daniel Johannes Jansen, geboren op 25‑02‑1869 te 's-Gravenhage (zie XIII.152).
4.
Hendrik Jansen, geboren op 07‑03‑1870 te 's-Gravenhage.
5.
Paulina Jeanne Maria Jansen, geboren op 29‑06‑1881 te 's-Gravenhage (zie XIII.157).
6.
Paulus Hendrik Jansen, expediteur, geboren op 25‑06‑1885 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑01‑1956 te Poortugaal op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑03‑1912 te 's-Gravenhage met Alida Knijnenburg, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 19‑12‑1884 te Wassenaar. Aangiftedatum: 19-12-1884, dochter van Johannes Knijnenburg en Petronella Catharina Vogels.

XII.135
Huberta Anna Engelina van der Meer, geboren op 05‑06‑1856 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-06-1856, overleden op 05‑02‑1921 om 14:00 uur te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-02-1921.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑08‑1877 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Hubertus Vernes, zonder beroep, 43; Godefridus Gerardus Rotteveel, steenhouwer, 28; Roelandus van der Meer, schoenmaker, 23; Hendrik Olderzom, muzikant, 69) met Johannes Cornelis van der Meer, 24 jaar oud (zie XII.201).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Maria Hubertha van der Meer, geboren op 12‑11‑1877 te 's-Gravenhage (zie XIII.161).
2.
Maria Louisa Cornelia van der Meer, geboren op 12‑08‑1879 te 's-Gravenhage (zie XIII.163).
3.
Johannes Cornelis van der Meer, geboren op 06‑10‑1880 te 's-Gravenhage (zie XIII.164).
4.
Huberta Engelina Theodora van der Meer, geboren op 29‑03‑1882 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-03-1882, overleden op 23‑05‑1882 om 17:00 uur te 's-Gravenhage, 55 dagen oud. Aangiftedatum: 25-05-1882.
5.
Roelandes Hubertus (Roel) van der Meer, opperman, geboren op 04‑05‑1883 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-05-1883, overleden op 25‑09‑1952 om 08:30 uur te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-09-1952. Volgens gegevens van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis was Roel een Nederlands anarchist. Zijn ideaal was Domela Nieuwenhuis. (Anarchisme = De leer van de verloochening en omverwerping van alle staatsgezag en de onbegrensde zelfstandigheid van elk individu).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17‑06‑1914 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Marinus Schouten, 34, vuurstoker, broer van de bruid; Cornelis van Boven, 36, brievenbesteller). Roel en Beth waren pleegouders van Erich Schobert, in 1974 wonende te Berlijn. Echtgenote is Elisabeth Jacoba Maria (Beth) Schouten, 25 jaar oud, geboren op 03‑02‑1889 te 's-Gravenhage, overleden op 30‑09‑1974 te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd. In het laatste levensjaar van Beth is zij verpleegd in het psychiatrisch ziekenhuis "Bloemendaal" te 's-Gravenhage. Zij heeft mijn vader, haar neef Johannes Cornelis van der Meer gemachtigd haar zaken te behartigen zowel bij leven als bij overlijden.
Bij testament van 20 maart 1973, verleden bij notaris Krans, Parkstraat 107 te 's-Gravenhage, zijn aangewezen als erfgenamen, voor de helft van de nalatenschap, het echtpaar Pieter Johannes de Waal en Maria Magdalena de Waal-van der Kamp, neef en nicht van Beth, en voor de wederhelft het echtpaar Eliazer Keyl en Aaltje Keyl-Veldman. Welke relatie het echtpaar Keyl heeft tot Beth is vooralsnog onbekend. Wel is bekend dat zij de ouders zijn van Catherine Keyl, de bekende TV-presentatrice. Een leuke anekdote is dat Catherine bij mijn broer Rob van der Meer op de kleuterschool in de Laan te 's-Gravenhage heeft gezeten. Met een verjaardagsfeestje bij Catherine thuis sloeg haar vader, tijdens het spelletje "Alle vogels vliegen" de lamp van het plafond.
Gecremeerd te 's-Gravenhage. Crematorium Ockenburgh, de asverstrooiing vond plaats op 28-11-1974 om 11.25 uur. Dochter van Johannes Marinus Schouten, schoenmaker, en Maria Catharina van Loon.
6.
Hendrik Cornelis van der Meer, geboren op 31‑12‑1884 te 's-Gravenhage (zie XIII.170).
7.
Hubertus Cornelis van der Meer, geboren op 01‑07‑1886 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-07-1886, overleden op 26‑10‑1890 om 18:30 uur te 's-Gravenhage op 4-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-10-1890.
8.
Theodora Adriana Maria van der Meer, geboren op 08‑01‑1888 te 's-Gravenhage (zie XIII.174).
9.
Hubertha Anna Engelina van der Meer, geboren op 09‑02‑1890 te 's-Gravenhage (zie XIII.176).
10.
Louisa Huberta Cornelia van der Meer, geboren op 13‑02‑1892 te 's-Gravenhage (zie XIII.178).
11.
Anna Engelina Hubertha van der Meer, geboren op 05‑06‑1893 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-06-1893, overleden op 03‑02‑1982 te 's-Gravenhage op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 18‑03‑1936 te 's-Gravenhage met Cornelis van der Berg, 51 jaar oud, brandstoffenbezorger, geboren op 25‑09‑1884 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑03‑1945 te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd, zoon van Willem van der Berg en Jannetje Vrolijk.
12.
Johannes Roelandes van der Meer, geboren op 21‑04‑1895 om 20:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-04-1895, overleden op 12‑07‑1896 om 01:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-07-1896.
13.
Huberdina Maria van der Meer, geboren op 31‑07‑1896 om 13:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-08-1896, overleden op 20‑09‑1897 om 11:30 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-09-1897.

XII.144
Roelandes van der Meer, letterzetter, geboren op 30‑01‑1838 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-01-1838, overleden op 22‑12‑1922 om 00:30 uur te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-12-1922.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑09‑1866 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joseph Cortjens, meubelmaker, 28; Marinus van der Plas, smid, 25; Bertus van der Meer, letterzetter, 23; Arie Hoogendoorn, arbeider, 30) met Hendrina Hoogendoorn, 26 jaar oud, geboren op 21‑06‑1840 te Rijswijk, dochter van IJsbrand Hoogendoorn en Agatha van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis van der Meer, letterzetter, geboren op 01‑06‑1867 om 05:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-06-1867.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑04‑1898 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis Ludovicus Eckhardt, 47, onderwijzer; Roelandes van der Meer, 60, letterzetter, vader van de bruidegom; Matthijs Antonius Fillekens, 23, meubelmaker; Charles Albertus Christiaan Hack, 62, huisschilder) met Adriana Maria Hagenbeek, geboren circa 1873 te 's-Gravenhage, dochter van Theodorus Hagenbeek, baardscheerder, kapper, en Geertrui Johanna Jansen, dienstbode.
2.
Roelandus IJsbrandus van der Meer, letterzetter, geboren op 11‑03‑1869 om 20:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-03-1869, overleden op 18‑06‑1901 om 15:30 uur te 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-06-1901.
3.
Clara Elisabeth van der Meer, geboren op 23‑10‑1870 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-10-1870, overleden op 13‑02‑1941 om 15:30 uur te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-02-1941.
4.
Maria Agatha van der Meer, geboren op 18‑07‑1873 om 14:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-07-1873, overleden op 04‑01‑1875 om 19:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-01-1875.
5.
Johanna Maria Elisabeth van der Meer, geboren op 07‑08‑1876 te 's-Gravenhage (zie XIII.189).

XII.149
Hubertus van der Meer, letterzetter, geboren op 13‑12‑1842 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-12-1842, overleden op 29‑06‑1931 om 16:00 uur te Rotterdam op 88-jarige leeftijd. Aangiftedatum: gemeente 's-Gravenhage 03-07-1931.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑07‑1867 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandus van der Meer, letterzetter, 30; Adrianus Biese, zonder beroep, 39; Josephus Gerardus Cortjens, meubelmaker, 29; Petrus Willebrordus Hulsker, passementwerker, 25) met Johanna Geertruida de Schot, 23 jaar oud, naaister, geboren op 09‑05‑1844 te Maastricht, dochter van Jacobus Reijnerus de Schot en Geertruida Hartmann.
Uit dit huwelijk:
1.
Hubertus Johannes van der Meer, geboren op 07‑10‑1867 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-10-1867, overleden op 12‑08‑1868 te 's-Gravenhage, 310 dagen oud. Aangiftedatum: 12-08-1868.
2.
Johannes Hubertus van der Meer, geboren op 13‑05‑1869 te 's-Gravenhage (zie XIII.191).
3.
Catharina Elisabeth Huberta van der Meer, geboren op 11‑05‑1871 te 's-Gravenhage (zie XIII.196).
4.
Huberta Geertruida Jacoba van der Meer, geboren op 03‑02‑1874 te 's-Gravenhage (zie XIII.198).
5.
Johanna Jacoba van der Meer, geboren op 17‑11‑1876 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-11-1876, overleden op 23‑08‑1883 om 23:00 uur te 's-Gravenhage op 6-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-08-1883.
6.
Jacobus van der Meer, geboren op 08‑02‑1879 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-02-1879, overleden op 16‑01‑1880 om 15:00 uur te 's-Gravenhage, 342 dagen oud. Aangiftedatum: 17-01-1880.
7.
Jacobus Frederik van der Meer, winkelier in bloemen, geboren op 22‑01‑1881 om 02:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-01-1881, overleden op 08‑09‑1937 om 03:30 uur te 's-Gravenhage op 56-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-09-1937.
8.
Johanna Geertruida van der Meer, geboren op 19‑05‑1884 te 's-Gravenhage (zie XIII.203).
9.
Hubertus Fredericus van der Meer, geboren op 14‑12‑1887 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-12-1887.

XII.154
Pieternella Anna van der Meer, geboren op 23‑11‑1842 om 14:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-11-1842, overleden op 20‑07‑1887 om 15:00 uur te 's-Gravenhage op 44-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-07-1887.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑10‑1869 te 's-Gravenhage (getuige(n): Dirk Smit, loodgieter, 45; Jan Sinot, bediende, 48; Pieter van der Meer, slijter, 48; Joseph van Marrelo, schilder, 39) met Johannes Wilhelmus Josephus van Marrelo, 36 jaar oud, winkelier, kleermaker, geboren op 13‑08‑1833 te Rotterdam, overleden op 14‑11‑1920 te 's-Gravenhage op 87-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus van Marrelo en Cornelia Johanna Beukers.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Cornelia Maria van Marrelo, geboren op 17‑04‑1872 te 's-Gravenhage (zie XIII.206).
2.
Charles Antoine Marie van Marrelo, geboren op 10‑02‑1876 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑05‑1931 te 's-Gravenhage op 55-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-05-1931.
Gehuwd met Wijndelina Maria van der Wilk.

XII.166
Elisabeth Sinot, naaister, geboren op 18‑05‑1852 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-05-1852.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03‑06‑1874 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johan Frederik Stumpff, zonder beroep, 72; Karel Frederik van Bijlevelt, klerk, 25; Antonie Kok, steenhouwer, 27; Gerardus Johannes Teunissen, tapper, 29) met Adrianus Lambertus Schuurmans, 23 jaar oud, huisschilder, geboren op 16‑09‑1850 te Middelburg. Aangiftedatum: 17-09-1850, zoon van Lambertus Jacobus Schuurmans, huisschilder, en Wilhelmina Catharina Sanders.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Johannes Schuurmans, geboren op 25‑02‑1876 te 's-Gravenhage (zie XIII.209).

XII.172
Johannes Hendricus van der Meer, smid, geldloper, kastelein, geboren op 28‑06‑1846 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-06-1846, overleden op 13‑02‑1914 om 00:00 uur te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-02-1914.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27‑12‑1867 te 's-Gravenhage (getuige(n): Josephus Franciscus van Duijn, bode, 23; Laurens Hubertus van Duijn, korporaal, 25; Adam Velders, smid, 34; Cornelis Eble, smid, 24) met Maria Josephina van Duijn, geboren circa 1846 te 's-Gravenhage, dochter van Petrus van Duijn, bode, en Maria Rietbroek.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 07‑11‑1900 te 's-Gravenhage (getuige(n): Alexandre Willem Riem Vis, 46, adjunct-commies; Johannes Hermanus Sloots, 44, boekhouder; Petrus van Duijn, 56, bode, zwager van de bruidegom; Bartholomeus van der Meer, 38, koffiehuishouder, broer van de bruidegom) met Catharina Alida Diderika de Groot, 44 jaar oud, geboren op 22‑08‑1856 te 's-Gravenhage, dochter van Martinus Philippus de Groot en Christina Johanna van der Slagt.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Petrus Johannes Jozephus Marie van der Meer, huisknecht, portier, geboren op 18‑02‑1868 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-02-1868.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15‑12‑1898 te Amsterdam met Maria Anna van Reijsen, 38 jaar oud, geboren op 17‑01‑1860 te Amsterdam, dochter van Henricus Theodorus Laurentius van Reijsen en Anna Maria Laghuwitz.
2.
Elisabeth Maria Antonia van der Meer, geboren op 20‑06‑1870 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-06-1870.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑06‑1892 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cent Boogaard, 40, wachtmeester; Ferdinand Hubertus van Stekelenburg, 49, concierge; Petrus Johannes Muller, 25, rijtuigschilder; Bartholomeus Petrus van der Meer, 28, spekslager, oom van de bruid) met Hendrik Theodorus Hendriksen, 29 jaar oud, geboren op 03‑08‑1862 te Rotterdam, zoon van Jan Hendriksen en Catharina Maria Weinbeck.
3.
Adriana van der Meer, geboren op 21‑02‑1872 te 's-Gravenhage (zie XIII.216).
4.
Maria Josephina van der Meer, geboren op 31‑05‑1874 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-06-1874, overleden op 29‑04‑1877 om 19:00 uur te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-05-1877.
5.
Johanna Hendrika van der Meer, geboren op 05‑01‑1877 om 02:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-01-1877.
6.
kind van der Meer, geboren op 14‑02‑1879 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 14‑02‑1879 om 04:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 15-02-1879.
7.
Maria Josephina van der Meer, geboren op 02‑06‑1880 te 's-Gravenhage (zie XIII.221).
8.
kind van der Meer, geboren op 26‑08‑1882 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 26‑08‑1882 om 02:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 26-08-1882.
9.
Johan Wilhelmus Hendricus van der Meer, geboren op 10‑07‑1883 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-07-1883, overleden op 15‑07‑1886 om 20:00 uur te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-07-1886.
10.
Carolus Josephus Franciscus van der Meer, geboren op 10‑11‑1884 te 's-Gravenhage (zie XIII.224).
11.
Wilhelmina Johanna van der Meer, geboren op 19‑10‑1888 te 's-Gravenhage (zie XIII.227).

XII.182
Bartholomeus Petrus van der Meer, tapper, koffiehuishouder, eigenaar Huize Den Deijl te Wassenaar, geboren op 19‑07‑1863 om 12:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-07-1863, overleden op 01‑11‑1928 om 12:30 uur te Wassenaar op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-11-1928. Wat er nu nog over is van de oude uitspanning Huize Den Deijl is slechts een bijgebouw: het koetshuis. Daar verbleven de koetsiers. De piccolo van Huize Den Deijl, toen nog gevestigd direct aan de Rijksstraatweg, lette intussen een beetje op de koetsen en paarden van de bezoekers die langs de Lange Kerkdam stonden geparkeerd.
 
We spreken over de periode rond 1900. Bart van der Meer en Johan Kuijper waren toen de eigenaren van Huize Den Deijl. Bart was getrouwd met Marie Schrijver. Zij kregen twee dochters: Jeannetje (1898) en Marietje (1900). Johan Kuijper was getrouwd met Mina, een zus van Bart. Alle volwassenen werkten in Huize Den Deijl. Ook een tweede zus van Bart - Anna - werkte mee.
 
In Wassenaar was Huize Den Deijl één van de eerste gebouwen met een eigen telefoon. Het telefoonnummer was 10. Het grote terras was er toen ook al. Op 's zomerse dagen kwamen er veel fietsers aan. Bart van der Meer was een van de eersten in de wijde omtrek die fietsbanden kon plakken! Uit de overlevering is bekend dat het personeel jaarlijks werd getrakteerd op een dagje uit. Johan ging dan met de heren op stap en Mina met de dames.
 
Bart en Johan verkochten Huize Den Deijl in 1905 en verkasten naar De Oude Deijl, Mecklenburg geheten. Dat lag ook aan de Rijksstraatweg, een stukje verderop richting Leiden. Zij lieten dit pand grondig moderniseren. Rond 1920 verkochten ze deze zaak aan een brouwerij. In 1925 kochten Marietje van der Meer en haar man Albert Engles, De Oude Deijl weer terug.
 
(bron "Den Deijl in stijl" uitgave Gemeente Wassenaar)
.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13‑05‑1896 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johan Jacob Thoden, 39, architect; Johannes hendrikus van der Meer, 49, broeder van de bruidegom; Thomas Kiela, 56, tapper; Johannes Petrus Bos, 35, koperslager) met Maria Catharina Schrijver, 28 jaar oud, geboren op 31‑01‑1868 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑08‑1928 om 10:15 uur te Wassenaar op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-08-1928, dochter van Theodorus Marinus Schrijver, boekdrukker, en Maria Catharina Smeele.
Uit dit huwelijk:
1.
kind van der Meer, geboren op 14‑03‑1897 te Wassenaar, levenloos geboren, overleden op 14‑03‑1897 te Wassenaar, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 15-03-1897.
2.
Adriana Maria Wilhelmina Johanna (Jeannetje) van der Meer, geboren op 11‑07‑1898 te Wassenaar (zie XIII.230).
3.
Maria Theodora (Marietje) van der Meer, geboren op 09‑02‑1900 te Wassenaar (zie XIII.232).

XII.189
Philippus Cornelis Petrus van der Meer, muzikant, dansleraar, geboren op 25‑10‑1864 om 20:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-10-1864.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑05‑1886 te 's-Gravenhage (getuige(n): Karel van der Meer, muzikant, 24; Johannes Hendrik Theodorus Oedekerk, timmerman, 32; Petrus Willem Simonis, rietwerker, 34; Hendrik Schulken, diamantslijper, 39) met Jacoba de Vries, geboren circa 1863 te Amsterdam, dochter van Dirk de Vries en Louiza Maria Carolina van Beek.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Carolina Philippina van der Meer, geboren circa 1887 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26‑02‑1924 te Amsterdam (getuige(n): Franciscus Albertus van der Willigen, veerman, 66, oom van de bruid; Wijnand Leonard van Laar, schipper, 57) met Bartus Schaap, 46 jaar oud, schipper, varensgezel, geboren op 26‑02‑1878 om 05:30 uur te Apeldoorn. Aangiftedatum: 26-02-1878; geboren aan boord van het schip van zijn vader liggende in de haven, zoon van Egbert Schaap, schipper, en Gerritdina van Brummen. Hij is weduwnaar van Sibbeltje de Groot.
2.
Philippus Cornelis Petrus van der Meer, pianist, geboren circa 1890 te Amsterdam.
Gehuwd op 02‑05‑1918 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Alberding, zonder beroep, 62 jaar; Johannes Houthuijs, broeder van de echtgenote, zonder beroep, 23 jaar) met Johanna Maria Houthuijs, geboren circa 1898 te Amsterdam, dochter van Johannes Houthuijs, houder van een strijkinrichting, en Anna Maria Berkhout.

XII.194
Maria Melisia van der Meer, geboren op 28‑04‑1873 om 20:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-04-1873, overleden op 19‑12‑1901 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 28-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-12-1901.
Kind:
1.
Huberdina van der Meer, geboren op 28‑07‑1900 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-07-1900, overleden op 10‑03‑1905 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 4-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-03-1905.

XII.196
Huiberdina van der Meer, geboren op 09‑11‑1875 om 23:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-11-1875, overleden op 30‑08‑1919 om 13:30 uur te 's-Gravenhage op 43-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-09-1919.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29‑04‑1910 te 's-Gravenhage met Olfert Hupse, 36 jaar oud, vrachtrijder, geboren op 23‑01‑1874 te Den Helder. Hij hertrouwt met Maria Louisa Westing.
Uit dit huwelijk:
1.
Huibert Olfert Hupse, geboren op 07‑01‑1911 te 's-Gravenhage.
2.
Johannes Ferdinand Hupse, geboren op 18‑09‑1912 te 's-Gravenhage.
3.
Alfert Hupse, geboren op 10‑11‑1917 te 's-Gravenhage.

XII.197
Carolina Geertruida van der Meer, huishoudster, geboren op 15‑12‑1879 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-12-1879.
Kind:
1.
Maria Haletia van der Meer, geboren op 26‑10‑1916 te Leiden.

XII.199
Huiberdina van der Meer, geboren op 27‑05‑1850 om 07:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-05-1850, overleden op 13‑04‑1936 te Delft op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 25‑06‑1873 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Huibertus Vernes, timmerman, 39; Johannes Cornelis van der Meer, vormer, 23; Hendricus Godefridus Rotteveel, steenhouwer, 30; Ludovicus Jacobus Gelissen, behanger, 24) met Godefridus Gerardus Rotteveel, 23 jaar oud, steenhouwer, geboren op 01‑07‑1849 te 's-Gravenhage, zoon van Godefridus Rotteveel en Geertruida van 't Gooij.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 09‑08‑1882 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes van der Meer, vormer, 29; Roeland van der Meer, schoenmaker, 26; Joseph Rotteveel, oppasser, 26; Dirk Bertus Ferdinand Plaat, timmerman, 36) met Johannes Cornelis Hoogheid, 23 jaar oud, loopknecht, smid, geboren op 16‑10‑1858 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Hoogheid, smid, metselaar, en Cornelia Maria Petronella Adriana Braun.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelia Maria Petronella Adriana Hoogheid, geboren 1891 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑12‑1940 te Delft.
Gehuwd met Adrianus Cornelis Verwijs.

XII.201
Johannes Cornelis van der Meer, smid, vormer, geboren op 16‑10‑1852 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-10-1852, overleden op 10‑07‑1935 om 08:30 uur te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-07-1935.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑08‑1877 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Hubertus Vernes, zonder beroep, 43; Godefridus Gerardus Rotteveel, steenhouwer, 28; Roelandus van der Meer, schoenmaker, 23; Hendrik Olderzom, muzikant, 69) met Huberta Anna Engelina van der Meer, 21 jaar oud (zie XII.135).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen (zie onder XII.135).

XII.202
Roelandes van der Meer, schoenmaker, geboren op 27‑08‑1855 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-08-1855, overleden op 30‑06‑1927 om 18:00 uur te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-07-1927.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑08‑1883 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis Carolus Johannes Hoeffnagel, 34, steenhouwer; Jacobus de Groot, 35, bloemist, broeder van de bruid; Hednricus Lamet, 25, loodgieter; Cornelis van der Meer, 31, broeder van de bruidegom) met Margaretha Christina de Groot, 25 jaar oud, strijkster, geboren op 07‑05‑1858 te 's-Gravenhage, dochter van Christiaan de Groot en Johanna Sas.
Uit dit huwelijk:
1.
Christina Margaretha van der Meer, geboren op 30‑04‑1884 te 's-Gravenhage (zie XIII.245).
2.
Adriana van der Meer, geboren op 31‑10‑1885 te 's-Gravenhage (zie XIII.247).
3.
Roelandes van der Meer, geboren op 02‑11‑1886 te 's-Gravenhage (zie XIII.248).
4.
Christiaan van der Meer, geboren op 24‑09‑1888 te 's-Gravenhage (zie XIII.250).
5.
Hendrika Cornelia van der Meer, geboren op 29‑09‑1889 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-10-1889, overleden op 10‑03‑1890 om 07:30 uur te 's-Gravenhage, 162 dagen oud. Aangiftedatum: 11-03-1890.
6.
Jacoba Hendrika van der Meer, geboren op 13‑12‑1890 te 's-Gravenhage (zie XIII.255).
7.
Anna Christiana van der Meer, geboren op 04‑03‑1892 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-03-1892.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16‑05‑1922 te 's-Gravenhage met Hendrik Antonius Franciscus Faes, 37 jaar oud, geboren op 04‑03‑1885 te Leiden.
8.
kind van der Meer, geboren op 07‑07‑1893 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 07‑07‑1893 om 18:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 08-07-1893.
9.
Margaretha Christina van der Meer, geboren op 19‑06‑1894 te 's-Gravenhage (zie XIII.260).
10.
Huberta Sophia van der Meer, geboren op 15‑09‑1895 om 21:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-09-1895, overleden op 07‑10‑1895 om 16:00 uur te 's-Gravenhage, 22 dagen oud. Aangiftedatum: 08-10-1895.
11.
kind van der Meer, geboren op 11‑02‑1897 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 11‑02‑1897 om 23:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 12-02-1897.
12.
Jacobus Johannes van der Meer, geboren op 22‑08‑1898 te 's-Gravenhage (zie XIII.263).

XII.206
Adriana van der Meer, geboren op 16‑11‑1859 om 09:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-11-1859, overleden op 15‑03‑1939 om 08:15 uur te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-03-1939.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02‑07‑1879 te 's-Gravenhage (getuige(n): Petrus Wilhelmus Lamet, metselaar, 29; Nicolaas Hendrik Lamet, bierbrouwer, 29; Johannes Cornelis van der Meer, vormer, 26; Godefridus Gerardus Rotteveel, steenhouwer, 31) met Hendricus Lamet, 20 jaar oud, loodgieter, geboren op 24‑10‑1858 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Lamet, metselaar, en Geertje Dirkje Caspers.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Lamet, geboren op 21‑12‑1878 om 16:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-12-1878, geboren van der Meer, erkend bij het huwelijk van de ouders op 02-07-1879.
2.
Dirkje Geertruida Lamet, geboren op 07‑05‑1883 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑08‑1906 te 's-Gravenhage (getuige(n): Bernardus Rebel, winkelbediende, 22; Paulus Bolland, stukadoor, 30; Johannes, Jacobus Koning, zonder beroep, 76; Johannes Abrahams, metselaar, 63) met Johannes Jacobus Timmermans, 21 jaar oud, loodgieter, geboren op 10‑05‑1885 te 's-Gravenhage, zoon van Marinus Timmermans, metselaar, en Johanna Helena Paulina Koning.
3.
Johanna Elisabeth Lamet, geboren op 22‑11‑1885 te 's-Gravenhage (zie XIII.269).
4.
Jacoba Lamet, geboren op 10‑04‑1888 te 's-Gravenhage.
5.
Theodora Huiberdina Johanna Lamet, geboren op 13‑04‑1893 te 's-Gravenhage.
6.
Wilhelmina Lamet, geboren op 19‑02‑1900 om 16:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-02-1900.
7.
Hendrika Adriana Lamet, geboren op 10‑07‑1906 te 's-Gravenhage.

XII.208
Martina van der Meer, modemaakster, geboren op 27‑09‑1862 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-09-1862, overleden op 21‑05‑1912 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-05-1912.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07‑05‑1890 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendrik de Bie, 46; Christiaan Alberts, 57; Frederikus Aloysius Nulle, 56; allen boden; Engelbertus, 46) met Johannes Lindewa, 23 jaar oud, chocoladewerker, kruidenier, geboren op 17‑07‑1866 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Laurens Lindewa, koetsier, en Maartje Kunsel, dienstbode. Hij hertrouwt met Emma Wilhelmina Paulina Zilles.
Kind:
1.
Willem Karel Hendrik van der Meer, geboren op 13‑09‑1884 te 's-Gravenhage (zie XIII.274).

XII.211
Gerardus van der Meer, kleermaker, geboren op 27‑05‑1867 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-05-1867, overleden op 16‑07‑1932 te Delft op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑03‑1891 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Frederik Wiessner, goudsmid, 29; Adrianus Panneman, koetsier, 44; Willem Mooijman, kleermaker, 24; Petrus Franciscus Sneijder, kleermaker, 25) met Hendrika Pieternella Gaal, 22 jaar oud, geboren op 27‑06‑1868 te 's-Gravenhage, geboren Scheffers, erkend bij huwelijk ouders, dochter van Pieter Hendrik Gaal, bediende, boekbinder, en Hendrika Scheffers.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Geertruida van der Meer, geboren op 18‑05‑1891 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-05-1891, overleden op 23‑05‑1891 om 09:00 uur te 's-Gravenhage, 5 dagen oud. Aangiftedatum: 24-05-1891.
2.
Hendrika Gerardina van der Meer, geboren op 26‑08‑1892 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-08-1892.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 09‑12‑1930 te Delft met Martinus Johannes van der Tas, 34 jaar oud, rijwielhersteller, geboren op 06‑01‑1896 te 's-Gravenhage, zoon van Martinus Cornelis Jacobus van der Tas en Maria Wilhelmina Schouten.
3.
Hendrika Pieternella van der Meer, geboren op 04‑05‑1895 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-05-1895, overleden op 16‑07‑1944 te Delft op 49-jarige leeftijd.
4.
Gerardus van der Meer, geboren op 15‑11‑1896 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-11-1896, overleden op 29‑03‑1898 om 11:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-03-1898.
5.
Pieternella Hendrika van der Meer, geboren op 19‑11‑1897 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-11-1897, overleden op 03‑05‑1898 om 10:00 uur te 's-Gravenhage, 165 dagen oud. Aangiftedatum: 04-05-1898.
6.
Annetta van der Meer, geboren op 03‑03‑1899 te 's-Gravenhage (zie XIII.283).
7.
Gerardina van der Meer, geboren op 13‑01‑1901 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-01-1901, overleden op 18‑06‑1901 om 11:00 uur te 's-Gravenhage, 156 dagen oud. Aangiftedatum: 19-06-1901.
8.
Gerardus van der Meer, juwelier, mech.tekenaar, geboren op 11‑06‑1902 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-06-1902.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07‑10‑1936 te 's-Gravenhage met Emilie Lidia Hildebrand, 25 jaar oud, geboren op 05‑04‑1911 te Weilderstad.
9.
Theodora van der Meer, geboren op 22‑05‑1904 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-05-1904.
10.
Bertha van der Meer, geboren op 17‑09‑1905 te Delft.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20‑06‑1933 te Delft met Cornelis Johannes van Duijn, 28 jaar oud, geboren op 17‑09‑1904 te Delft, zoon van Jacobus Hendrikus van Duijn en Johanna Hendrikus Ouwerling.
11.
Catharina van der Meer, geboren op 04‑11‑1906 te Delft.
12.
Hendrik van der Meer, geboren op 22‑07‑1908 te Delft.
13.
Adriana van der Meer, geboren op 26‑09‑1909 te Delft.
14.
Pieter Hendrik van der Meer, geboren 00‑01‑1913 te Delft, overleden op 13‑02‑1913 te Delft.

XII.213
Jacobus van der Meer, gasfitter, geboren op 25‑11‑1869 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-11-1869, overleden op 05‑02‑1945 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-03-1945.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑05‑1891 te 's-Gravenhage (getuige(n): Wilhelmus Mooijman, 23, neef van de bruidegom; Gerard van der Meer, 23, broer van de bruidegom; Petrus Franciscus Sneijder, 26, kleermaker; Ludovicus Anthonius de Groot, 35, bediende) met Adriana Wilhelmina Goedvolk, 21 jaar oud, geboren op 16‑03‑1870 te Delft, overleden op 13‑01‑1933 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd, dochter van Adriana Goedvolk.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Wilhelmus Rolandus van der Meer, geboren op 13‑08‑1891 te 's-Gravenhage (zie XIII.294).
2.
Jacoba Adriana van der Meer, geboren op 10‑10‑1892 te 's-Gravenhage (zie XIII.298).
3.
Cornelia Wilhelmina van der Meer, geboren op 27‑01‑1894 om 00:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-01-1894, overleden op 16‑01‑1897 om 23:30 uur te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-01-1897.
4.
Jacobus Johannes van der Meer, huisknecht, geboren op 15‑12‑1895 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-12-1895.

XII.217
Roelandes Kok, arbeider, geboren op 13‑12‑1861 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑12‑1888 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus Vogelesang, winkelier, 38; Roelandus van der Meer, vormer, 63; Machiel Jansen, steenhouwer, 27; Pieter Duerlich, kuiper, 39) met Francina Catharina Beuns, 20 jaar oud, geboren op 08‑01‑1868 te Goes, dochter van Petrus Beuns en Janna Suzanna Ellefrinck.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Susanna Kok, geboren op 04‑05‑1891 te 's-Gravenhage.
2.
Clasina Francina Catharina Kok, geboren op 12‑06‑1892 te 's-Gravenhage.
3.
Adriana Cornelia Kok, geboren op 13‑09‑1895 te 's-Gravenhage.
4.
Pieternella Hendrika Kok, geboren op 18‑01‑1899 te 's-Gravenhage.
5.
Roelandes Kok, geboren op 04‑06‑1905 te 's-Gravenhage.
6.
Wouter Cornelis Kok, geboren op 18‑02‑1910 te 's-Gravenhage.

XII.220
Pieter Eldert Goedhart, arbeider, geboren circa 1852 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25‑05‑1881 te 's-Gravenhage (getuige(n): Ambrosius Rikkers, baardscheerder, 54; Dirk van der Tas, zonder beroep, 59; Willem Heijgen, zonder beroep, 52; Adrianus Nicolaas van Loenen, koetsier, 51) met Johanna Elisabeth van der Meer, 20 jaar oud (zie XII.238).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Elisabeth Goedhart, geboren op 08‑01‑1880 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-01-1880, geboren van der Meer, erkend bij het huwelijk van de ouders op 25-05-1881.
2.
Alida Maria Goedhart, geboren op 30‑10‑1883 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑02‑1932 te Voorburg op 48-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-02-1932.
Gehuwd op 24‑08‑1821 te 's-Gravenhage (getuige(n): Franciscus Pieter Scheele, 48; Franciscus Andreas Goedhart, 28, brandwacht, broeder van de bruid) met Jacob Johannes Petri, kok, geboren op 10‑10‑1879 te Amsterdam, zoon van Hermanus Aloysius Petri en Helena Hendrika Horijaans.
3.
Hendrik Frederik Goedhart, geboren op 30‑04‑1891 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25‑05‑1917 te Delft met Catharina Reijnen, 29 jaar oud, geboren op 20‑04‑1888 te Delft, dochter van Theodorus Reijnen en Catharina Elisabeth Wilhelmina Lijster.

XII.222
Neeltje Bedoe, geboren op 03‑07‑1859 te 's-Gravenhage, geboren van der Voorst, erkend bij het huwelijk van de ouders.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22‑01‑1879 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Hermanus Hulsman, 35, arbeider; Nicolaas Petrus Mijnders, 29, arbeider; Adrianus Zomerveld, 24, arbeider; David Zomerveld, 28, schoenmaker) met Jacob van den Berg, opperman, geboren circa 1853 te 's-Gravenhage, zoon van Helena van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1.
Clasina Maria van den Berg, geboren op 28‑10‑1881 te 's-Gravenhage (zie XIII.313).

XII.236
Franciscus Andreas van der Meer, arbeider, geboren op 10‑07‑1859 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-07-1859, overleden op 28‑03‑1911 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-03-1911, geboren Rinderknecht, erkend bij huwelijk ouders.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22‑02‑1893 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Smits, zonder beroep, 60; Alexander Smits, zonder beroep, 65; Hermanus Otta, stoelenmaker, 42; Jacobus Cornelis Otta, bediende, 39) met Cornelia Johanna Stahl, 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 26‑10‑1871 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Wilhelmus Stahl en Hendrika Maria Starkenburg, werkster.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Andreas van der Meer, geboren op 25‑05‑1891 te 's-Gravenhage (zie XIII.314).
2.
Jacobus Cornelis van der Meer, geboren op 10‑04‑1893 te 's-Gravenhage (zie XIII.316).
3.
Cornelia Maria van der Meer, geboren op 03‑04‑1895 te 's-Gravenhage (zie XIII.319).
4.
Hermanus Hubertus van der Meer, geboren op 31‑05‑1897 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 31-05-1897, overleden op 19‑08‑1897 om 10:00 uur te 's-Gravenhage, 80 dagen oud. Aangiftedatum: 20-08-1897.
5.
Wilhelmus Leendert Paulus Marinus van der Meer, schilder, koopman in manufacturen, geboren op 09‑09‑1898 om 17:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-09-1898.
6.
Hendrika Maria van der Meer, geboren op 31‑08‑1901 te 's-Gravenhage (zie XIII.323).
7.
Herman van der Meer, geboren op 04‑01‑1904 te 's-Gravenhage (zie XIII.324).
8.
Frederik Ferdinand van der Meer, loswerkman, geboren op 09‑11‑1905 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-11-1905.
9.
Petrus Hubertus van der Meer, geboren op 12‑09‑1907 te 's-Gravenhage (zie XIII.327).
10.
Johanna Elisabeth van der Meer, geboren op 23‑03‑1909 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-03-1909, overleden op 30‑05‑1909 om 16:00 uur te 's-Gravenhage, 68 dagen oud. Aangiftedatum: 01-06-1909.
11.
Johanna Elisabeth van der Meer, geboren op 11‑08‑1910 te 's-Gravenhage (zie XIII.331).

XII.238
Johanna Elisabeth van der Meer, geboren op 16‑04‑1861 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-04-1861, overleden op 02‑04‑1934 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-04-1934.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 25‑05‑1881 te 's-Gravenhage (getuige(n): Ambrosius Rikkers, baardscheerder, 54; Dirk van der Tas, zonder beroep, 59; Willem Heijgen, zonder beroep, 52; Adrianus Nicolaas van Loenen, koetsier, 51) met Pieter Eldert Goedhart (zie XII.220).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 12‑08‑1903 te 's-Gravenhage met Francois Pieter Scheele, 30 jaar oud, opperman, geboren op 12‑02‑1873 te Middelburg, zoon van Christina Pieternella Scheele.
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen (zie onder XII.220).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Francina Christina Johanna Scheele, geboren op 14‑03‑1895 om 03:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-03-1895, geboren van der Meer, erkend bij het huwelijk van de ouders op 12-08-1903.
5.
Christina Magdalena Scheele, geboren op 18‑02‑1899 om 16:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-02-1899, geboren van der Meer, erkend bij huwelijk ouders op 12-08-1903.
6.
Magdalena Scheele, geboren op 01‑11‑1900 om 10:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-11-1900, geboren van der Meer, erkend bij het huwelijk van de ouders op 12-08-1903.
7.
Geertruida Scheele, geboren op 13‑04‑1903 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-04-1903, geboren van der Meer, erkend bij huwelijk ouders op 12-08-1903.

XII.240
Fredericus Ferdinand van der Meer, smid, straatveger, geboren op 10‑10‑1863 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-10-1863, overleden op 11‑05‑1944 om 01:45 uur te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-05-1944.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07‑12‑1892 te 's-Gravenhage (getuige(n): Jacobus Smits, 60, arbeider; Johannes Petrus Vavier, 29, schoorsteenveger; Sander Smits, 65; Dirk van Lingen, 72) met Antonia Johanna Sophia Blom, 24 jaar oud, geboren op 25‑04‑1868 te 's-Gravenhage, dochter van Hendrik Joseph Blom, arbeider, en Anna de Groot.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Anna van der Meer, geboren op 26‑03‑1887 te 's-Gravenhage (zie XIII.337).
2.
Frederik Hendrik van der Meer, geboren op 22‑10‑1890 te 's-Gravenhage (zie XIII.338).
3.
Hendrik Franciscus van der Meer, geboren op 20‑08‑1893 te 's-Gravenhage (zie XIII.340).
4.
Antonia Johanna Sophia van der Meer, geboren op 22‑02‑1896 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 22-02-1896, overleden op 28‑05‑1938 om 07:15 uur te 's-Gravenhage op 42-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-05-1938.
5.
Franciscus Andreas van der Meer, geboren op 25‑04‑1898 te 's-Gravenhage (zie XIII.343).
6.
Alida Christina van der Meer, geboren op 03‑11‑1900 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-11-1900.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑05‑1928 te 's-Gravenhage met Antonius Everardus Peters, 29 jaar oud, winkelbediende boekhandel, geboren op 23‑09‑1898 te 's-Gravenhage.
7.
Christina Johanna van der Meer, geboren op 18‑08‑1903 te 's-Gravenhage (zie XIII.348).
8.
Albertus Franciscus van der Meer, geboren op 23‑09‑1905 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-09-1905, overleden op 28‑10‑1907 om 03:00 uur te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-10-1907.
9.
Maria Cornelia van der Meer, geboren op 03‑05‑1908 te 's-Gravenhage (zie XIII.351).
10.
Wilhelmus Franciscus Johannes van der Meer, geboren op 28‑12‑1910 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-12-1910.
11.
Wilhelmina Sophia van der Meer, geboren op 10‑11‑1913 te 's-Gravenhage.

XII.244
Elisabeth Christina van der Meer, geboren op 03‑10‑1871 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-10-1871, overleden op 12‑08‑1903 om 1230 uur te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-08-1903.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09‑11‑1892 te 's-Gravenhage met Wilhelm Hendrik van Wilpe, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 18‑02‑1869 te 's-Gravenhage, zoon van Teunis van Wilpe en Clementina Rinderknecht.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Hendrika van Wilpe, geboren op 03‑07‑1890 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-07-1890, geboren van der Meer, erkend bij het huwelijk van de ouders op 09-11-1892.
2.
Jacoba Elisabeth Wilpe, geboren op 27‑01‑1892 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-01-1892, geboren van der Meer, erkend bij het huwelijk van de ouders op 09-11-1892.

XII.246
Alida Christina van der Meer, geboren op 11‑09‑1876 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-09-1876, overleden op 26‑04‑1945 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-04-1945.
Gehuwd (1) op 15-jarige leeftijd op 22‑05‑1892 te 's-Gravenhage met Petrus Johannes Moonen, 18 jaar oud, los werkman, geboren op 29‑04‑1874 te 's-Gravenhage, overleden op 02‑06‑1919 te 's-Gravenhage op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 17‑12‑1920 te 's-Gravenhage met Anne Bakkerus, 47 jaar oud, loopknecht, geboren op 20‑03‑1873 te Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Francina Alida Johanna Moonen, naaister, geboren op 25‑06‑1895 te 's-Gravenhage.
2.
Petrus Johannes Moonen, zadelmaker, geboren op 27‑01‑1899 te 's-Gravenhage.
3.
Anna Maria Helena Moonen, fabriekarbeidster, geboren op 15‑08‑1902 te 's-Gravenhage.
4.
Helena Maria Moonen, fabriekarbeidster, geboren op 03‑11‑1904 te 's-Gravenhage.
5.
Bernardus Moonen, fabriekarbeider, geboren op 25‑03‑1907 te 's-Gravenhage.
6.
Frederik Ferdinand Moonen, geboren op 06‑12‑1908 te 's-Gravenhage.
7.
Karel Johannes Moonen, geboren op 17‑11‑1911 te 's-Gravenhage.
8.
Johannes Franciscus Moonen, geboren op 28‑06‑1913 te 's-Gravenhage.
9.
Paul Johannes Moonen, geboren op 28‑02‑1916 te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
10.
Alida Catharina Bakkerus, geboren op 12‑05‑1921 te 's-Gravenhage.

XII.256
Johanna Elisabeth Hendrikse, dienstbode, geboren op 18‑03‑1872 te Middelburg.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26‑08‑1896 te 's-Gravenhage (getuige(n): Lodewijk Nijssen, 23, bediende; Cornelis Johannes Lobel, 30, timmerman; Theodorus Blokhuijzen, 54, bediende; Christiaan Wilhelm Mulder, 62, bediende), gescheiden na 17 jaar op 02‑04‑1914 te 's-Gravenhage. Huwelijk ontbonden bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 06-11-1913 van Franciscus Martinus Richel, arbeider, opperman, metselaar, geboren op 09‑04‑1874 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑02‑1953 om 04:00 uur te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-02-1953, zoon van Johan Willem Cornelis Richel, huisschilder, en Francina Maria van Straalen, naaister. Hij hertrouwt met Anna Kruizinga.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 25‑08‑1915 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerard Jacobus Romijn, 51; Johannes Westenend, 53) met Albert Bos, 57 jaar oud, metselaar, geboren op 17‑06‑1858 te 's-Gravenhage, zoon van Albert Bos en Maria Frederica Blom.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Francina Maria Johanna Richel, geboren op 09‑10‑1897 te 's-Gravenhage (zie XIII.367).
2.
Johanna Wilhelmina Richel, geboren op 15‑05‑1901 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑11‑1926 te 's-Gravenhage (getuige(n): Louis Hofman, 31, kellner; Johannes Cornelius Jacobus Peijster, 60) met Johannes Josephus Antonius van Valderen, 26 jaar oud, rijwielhersteller, geboren op 22‑04‑1900 te Rotterdam, zoon van Johannes Josephus van Valderen en Katharina Opperman.

XII.259
Christina Hendrikse, dienstbode, geboren op 31‑10‑1874 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑10‑1898 te 's-Gravenhage (getuige(n): Franciscus Andries Hendrikse, 28, arbeider; Cornelis Johannes Lobel, 32, timmerman; Johannes Marinus Baaij, 69, arbeider; Johannes Matheijer, 37, bediende) met Derk Peters, arbeider, geboren circa 1871 te Velp gemeente Rheden, zoon van Arnoldus Bernardus Peters en Derkje Rutten.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna Peters, geboren op 09‑07‑1894 te 's-Gravenhage, geboren Hendrikse, bij huwelijk ouders erkend.
2.
Elisabeth Peters, geboren op 11‑08‑1899 te 's-Gravenhage.
3.
Christina Peters, geboren op 21‑04‑1905 te 's-Gravenhage.

XII.261
Elisabeth Hendrikse, werkster, geboren op 28‑04‑1882 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10‑04‑1912 te 's-Gravenhage (getuige(n): Dirk Abraham van der Schrier, 41, zakkenmaker, broeder van de bruidegom; Franciscus Andries Hendrikse, 42, arbeider, broeder van de bruid; Dirk Posters, 41, opperman; Cornelis Johanes Lobel, 46, timmerman) met Johannes Coenraad van der Schrier, 37 jaar oud, opperman, geboren op 18‑02‑1875 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis van der Schrier en Petronella Susanna Kaal.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Andries Johannes Coenraad van der Schrier, geboren op 25‑01‑1913 te 's-Gravenhage.
2.
Elisabeth van der Schrier, geboren op 08‑09‑1914 te 's-Gravenhage.

XIII.1
Nicolaas Vogelaar, wagenmaker, geboren op 07‑11‑1879 om 10:00 uur te Nieuwveen. Aangiftedatum: 07-11-1879.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑10‑1904 te Nieuwveen met Neeltje van Egmond, 25 jaar oud, geboren op 28‑04‑1879 te Mijdrecht. Aangiftedatum: 28-04-1879, overleden op 26‑02‑1961 op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter van Egmond en Antje Kempenaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon Vogelaar, geboren op 04‑09‑1905 te Nieuwveen (zie XIV.1).
2.
Petronella Vogelaar, geboren circa 1910 te Nieuwveen.
Gehuwd op 16‑03‑1933 te Nieuwveen met Gerrit van der Vaart, veehouder, geboren circa 1905 te Mijdrecht, zoon van Gerrit van der Vaart en Janigje Plomp.
3.
Pieter Vogelaar.
4.
Juliana Vogelaar, vertrokken naar Australië.
5.
Ant Vogelaar.

XIII.13
Matthieu Johannes Alexandre, hoedenmaker, geboren op 02‑11‑1885 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 10‑01‑1912 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis Bartholomeus Marie Engelhard, 33, banketbakker; Antoine van Agttindel, 30, handelsagent, Jacques Theodorus Leonardus van Tergouw, 24, smid, broeder van de bruid; Sebastiaan Willem Hessels, 24, schoenwinkelier), gescheiden na 21 jaar op 25‑09‑1933 te 's-Gravenhage, bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 05-09-1933 is het huwelijk ontbonden van Johanna Frederik van Tergouw, geboren op 09‑12‑1891 te 's-Gravenhage, dochter van Franciscus Adrianus Jacobus van Tergouw, smid, en Johanna Frederika van Roon.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 11‑10‑1935 te 's-Gravenhage met Antonia Wilhelmina Treffers, 27 jaar oud, geboren op 24‑02‑1908 te 's-Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Emelie Marie Alexandre, geboren op 12‑11‑1917 te 's-Gravenhage.
2.
François Jean Alexandre, geboren op 16‑08‑1919 te 's-Gravenhage.
3.
Rudolf Marie Alexandre, geboren op 05‑04‑1926 te 's-Gravenhage.

XIII.28
Louise Charlotte van der Tuijn, geboren op 13‑11‑1881 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑01‑1920 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 38-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-01-1920.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02‑12‑1914 te 's-Gravenhage met Cornelis Arnoldus Johannes Chapel, 38 jaar oud, geboren op 11‑05‑1876 te 's-Hertogenbosch, zoon van Johannes Jacobus Chapel en Willemina Johanna Kool.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Paulona Chapel, geboren op 03‑05‑1917 te 's-Gravenhage.

XIII.35
Arnoldus Carolus van der Meer, expeditieknecht, geboren op 12‑02‑1872 te Rotterdam, overleden op 09‑03‑1947 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑12‑1897 te Rotterdam met Johanna Broeder, 24 jaar oud, geboren op 07‑04‑1873 te Rotterdam, dochter van Johannes Broeder en Cornelia Elizabeth Koevoet.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Bernardina Cornelia Elizabeth van der Meer, geboren op 17‑01‑1899 te Hillegersberg. Aangiftedatum: 17-01-1899.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑12‑1922 te Rotterdam met Johannes Hendrikus Leeneman, 25 jaar oud, geboren op 12‑09‑1897 te Rotterdam, zoon van Jacob Leeneman en Elisabeth Maas.
2.
Johannes van der Meer, geboren op 17‑05‑1900 te Hillegersberg. Aangiftedatum: 18-05-1900.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑09‑1924 te Rotterdam met Lena Huijser, 23 jaar oud, geboren op 14‑04‑1901 te Rotterdam, dochter van Gerrit Huijser en Pietje Quartel.
3.
Hendrik van der Meer, geboren op 04‑09‑1902 te Hillegersberg. Aangiftedatum: 05-09-1902, overleden op 22‑10‑1928 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd.
4.
Cornelia Elizabeth van der Meer, knipster, geboren op 11‑02‑1906 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑01‑1934 te Rotterdam met Leendert Arie Schepens, 27 jaar oud, geboren op 21‑12‑1906 te Rotterdam, zoon van Leendert Schepens en Maartje Bakker.
5.
Johanna van der Meer, winkelbediende, geboren op 28‑02‑1908 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑07‑1935 te Rotterdam met Franciscus Petrus Maria Deckers, 30 jaar oud, geboren op 11‑04‑1905 te Rotterdam, zoon van Andreas Deckers en Adriana Elizabeth Leijdekkers.
6.
kind van der Meer, geboren op 24‑04‑1909 te Rotterdam, levenloos geboren, overleden op 24‑04‑1909 te Rotterdam, 0 dagen oud.
7.
Heiltje van der Meer, naaister, geboren op 04‑03‑1911 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑02‑1935 te Rotterdam met Hendrik Koopman, 26 jaar oud, geboren op 16‑01‑1909 te Rotterdam, zoon van Hendrik Koopman en Anna Meijdam.

XIII.38
Hendrik van der Meer, geboren op 02‑05‑1877 te Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19‑02‑1908 te Rotterdam met Antonia Maria Roos, 21 jaar oud, geboren op 22‑05‑1886 te Rotterdam, geboren Kremers, erkend bij huwelijk ouders, dochter van Gerardus Antonie Roos en Antonia Maria Kremers.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Antonia van der Meer, geboren op 12‑02‑1905 te Rotterdam, overleden op 27‑02‑1917 te Rotterdam op 12-jarige leeftijd, geboren Roos, kind erkend door de ouders op 19-02-1908.
2.
Johanna Bernadina van der Meer, geboren op 21‑03‑1908 te Rotterdam (zie XIV.26).
3.
Hendrik van der Meer, geboren 00‑03‑1912 te Rotterdam, overleden op 24‑09‑1912 te Rotterdam.
4.
Johanna Cornelia van der Meer, geboren op 25‑07‑1914 te Rotterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06‑09‑1933 te Rotterdam met Johannis Kievit, 25 jaar oud, geboren op 17‑03‑1908 te Rotterdam, zoon van Cornelis Kievit en Willempje Holster.
5.
kind van der Meer, geboren op 31‑03‑1917 te Rotterdam, levenloos geboren, overleden op 31‑03‑1917 te Rotterdam, 0 dagen oud.

XIII.45
Arnoldus Carolus van der Meer, geboren op 13‑11‑1872 te Rotterdam, overleden op 08‑08‑1938 te Schiebroek op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑09‑1896 te Rotterdam met Anna Maria van Wadenoijen, 21 jaar oud, geboren op 25‑06‑1875 te Rotterdam, dochter van Jacobus Everhardus van Wadenoijen en Neeltje Adriana Warnaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Arnolda van der Meer, geboren op 08‑05‑1900 te Rotterdam, overleden op 15‑02‑1947 om 21:00 uur te 's-Gravenhage op 46-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-02-1947.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30‑04‑1930 te Rotterdam met Fredrik Blankemeijer, geboren circa 1904 te Utrecht, zoon van Marinus Wilhelm Blankemeijer en Amalia Fernandina van Triet.

XIII.48
Adriana van der Meer, geboren op 18‑10‑1874 te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑09‑1896 te Rotterdam met Willem Johan Hendrik Schouten, 24 jaar oud, geboren op 12‑05‑1872 te Rotterdam, overleden op 19‑07‑1915 te Rotterdam op 43-jarige leeftijd, zoon van Willem Fredrik Hendrik Schouten en Margaretha Jacoba Arnolda Kretzmuller.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Carolus Schouten, geboren op 05‑10‑1901 te Rotterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26‑11‑1930 te Rotterdam met Pietertje Cornelia Groenendijk, geboren circa 1905 te Rotterdam, dochter van Jan Groenendijk en Gerritje Rodenburg.
2.
Jannetje Maria Schouten, geboren op 20‑01‑1904 te Rotterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑08‑1932 te Rotterdam met Antonius Rudolph van der Loos, 29 jaar oud, geboren op 13‑11‑1902 te Utrecht. Aangiftedatum: 14-11-1902, zoon van Willem Frederik van der Loos en Alida Wilhelmina Kauderen.
3.
Willemina Fredrika Schouten, geboren op 16‑07‑1906 te Rotterdam.

XIII.51
Johannes van der Meer, geboren op 13‑03‑1881 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑08‑1904 te Rotterdam met Jacoba Arnolda Osseman, 31 jaar oud, geboren op 12‑02‑1873 te 's-Gravenhage, dochter van Andries Osseman en Sophia Adriana Rouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Carolus van der Meer, geboren op 07‑08‑1905 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑08‑1927 te Rotterdam met Amalia Maria Blankemeijer, geboren circa 1906 te Utrecht, dochter van Marinus Wilhelm Blankemeijer en Amalia Fernandina van Triet.
2.
Sophia Adriana van der Meer, geboren op 26‑03‑1910 te Rotterdam.
3.
Jacoba Arnolda van der Meer, geboren op 13‑07‑1918 te Rotterdam.

XIII.69
Elisabeth Clasina van der Meer, geboren op 17‑01‑1870 om 12:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-01-1870, overleden op 11‑07‑1930 om 12:30 uur te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-07-1930.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑09‑1898 te Rijswijk met Wijnand Bastiaan van Horssen, 35 jaar oud, kunstschilder, geboren op 08‑05‑1863 om 19:30 uur te Rijswijk. Aangiftedatum: 09-05-1863, overleden op 04‑07‑1931 om 11:30 uur te Rijswijk op 68-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-07-1931, zoon van Abraham Cornelis van Horssen en Teuna Aan de Wiel.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham Cornelis van Horssen, geboren op 12‑06‑1899 om 11:30 uur te Rijswijk. Aangiftedatum: 15-06-1899.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24‑12‑1929 te Voorschoten met Wilhelmina Hendrika Schulte, 29 jaar oud, geboren op 23‑11‑1900 te Delft, dochter van Hermann Heinrich Schulte en Anna Margaretha Koomans.
2.
Wijnand Bastiaan van Horssen, geboren op 26‑06‑1903 om 03:00 uur te Rijswijk. Aangiftedatum: 29-06-1903. Onderscheiding Yad Vashem verleend aan hem en zijn echtgenote (posthuum) (bron: Haagsche Courant 06-12-1982). Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21‑12‑1934 te Leiden met Janna Johanna de Bruin, 34 jaar oud, geboren op 07‑04‑1900 om 19:00 uur te Leiden. Aangiftedatum: 07-04-1900, dochter van Sake de Bruin en Janna Johanna van Malsen.

XIII.71
Josina Johanna van der Meer, geboren op 18‑11‑1871 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-11-1871, overleden op 28‑12‑1924 om 06:30 uur te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-12-1924.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑12‑1894 te 's-Gravenhage met Anne Franciscus Hartman, 24 jaar oud, geboren op 28‑08‑1870 te Hengelo, zoon van Johannes Hartman en Anna Helena Frederica Coenraads. Hij hertrouwt met Engeltje Frosman.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Eduard Hartman, geboren op 06‑04‑1895 te Rotterdam, overleden op 09‑04‑1895 te Rotterdam, 3 dagen oud.
2.
Elizabeth Klazina Hartman, geboren op 22‑03‑1896 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑04‑1896 te 's-Gravenhage, 15 dagen oud.
3.
Anne Franciscus Hartman, geboren op 26‑02‑1897 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑04‑1897 te 's-Gravenhage, 52 dagen oud.
4.
Elisabeth Klazina Hartman, geboren op 28‑04‑1898 te 's-Gravenhage (zie XIV.50).
5.
Josina Johanna Hartman, stenotypiste, geboren op 20‑08‑1899 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑03‑1991 te 's-Gravenhage op 91-jarige leeftijd.
6.
Louise Maria Hartman, geboren op 01‑10‑1902 te Rotterdam, overleden op 17‑01‑1903 te Rotterdam, 108 dagen oud.
7.
Anne Franciscus Hartman, geboren op 28‑08‑1904 te 's-Gravenhage (zie XIV.53).
8.
Johannes Hartman, geboren op 12‑05‑1907 te 's-Gravenhage, overleden 20‑07‑19??

XIII.74
Gerardus Johannes van der Meer, metaaldraaier, geboren op 03‑08‑1876 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-08-1876, overleden op 22‑09‑1935 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30‑11‑1906 te 's-Gravenhage (getuige(n): Bartholomeus Johannes van der Meer, 27, metaaldraaier; Willem Roelandes van der Meer, 24, hoefsmid, broers van de bruidegom; Antonie Beck, 55, adjunct commies aan de Topografische Inrichting; Wijnand Bastiaan van Horssen, 43, kunstschilder) met Johanna Hermina Jonkers, 22 jaar oud, geboren op 28‑10‑1884 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑01‑1941 te Rijswijk op 56-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jonkers en Willemina Cornelia de Groot, naaister.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Roeland van der Meer, geboren op 05‑02‑1910 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-02-1910.
2.
kind van der Meer, geboren op 02‑08‑1922 te Rotterdam, levenloos geboren, overleden op 02‑08‑1922 te Rotterdam, 0 dagen oud.

XIII.76
Bartholomeus Johannes van der Meer, metaaldraaier, geboren op 15‑04‑1879 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-04-1879, overleden op 08‑03‑1970 te 's-Gravenhage op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑12‑1906 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Cornelis Sablerolle, 30, concierge; Johan Laurens van der Meer, 22, timmerman, broeder van de bruidegom; Johannes van Poeteren, 29, brievenbesteller), gescheiden na 9 jaar op 09‑12‑1916 te 's-Gravenhage, bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 05-10-1916, scheiding gevraagd 05-05-1916 van Elisabeth Gerritsen, geboren op 22‑04‑1882 te Gouda, dochter van Jacobus Gerritsen, klederbleeker, en Anna Maria van Gool.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth van der Meer, geboren op 16‑06‑1905 te 's-Gravenhage (zie XIV.59).
2.
Gerardus Roeland van der Meer, geboren op 03‑02‑1908 te 's-Gravenhage (zie XIV.60).
3.
Jacobus Johannes van der Meer, geboren op 17‑02‑1913 te 's-Gravenhage (zie XIV.62).

XIII.79
Willem Roeland van der Meer, hoefsmid, geboren op 28‑01‑1882 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-01-1882, overleden op 28‑03‑1936 om 22:00 uur te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-03-1936.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑11‑1912 te 's-Gravenhage (getuige(n): Franciscus Dieben, 59; Geraardus Kaspersma, 67; Adrianus Willem Johannes Godschalk, 30; Johannes van Onselen, 34, gemeenteboden) met Cornelia Geertruida van der Straaten, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 24‑03‑1887 te 's-Gravenhage, dochter van Hendrik van der Straaten en Cornelia Johanna Leeflang.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Roeland van der Meer, geboren op 04‑12‑1911 te Leiden, geboren van der Straaten, erkend bij het huwelijk van de ouders.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑04‑1939 te 's-Gravenhage met Hermina Jaindl.
2.
Gerardus Johannes van der Meer, geboren op 19‑01‑1913 te 's-Gravenhage.
3.
Cornelia Johanna van der Meer, geboren op 06‑09‑1917 te 's-Gravenhage.
4.
Clasina Johanna Cornelia Maria van der Meer, geboren op 01‑02‑1928 te 's-Gravenhage.

XIII.81
Johann Laurens van der Meer, houtbewerker, geboren op 09‑03‑1884 om 07:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-03-1884.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑07‑1908 te 's-Gravenhage (getuige(n): Adrianus van der Harst, 22, marinier, broer van de bruid; Wilhelmus Petrus Heppener, 34; Jan George Corino, 33; Bartholomeus Heppener, 41) met Anna Elisabeth Helena van der Harst, 26 jaar oud, geboren op 07‑05‑1882 te 's-Gravenhage, dochter van Gerardus van der Harst, timmerman, en Anna Elisabeth Helena Sakkee, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Roeland van der Meer, geboren op 24‑08‑1908 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-08-1908.
2.
Anna Elisabeth Helena van der Meer, geboren op 21‑09‑1909 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-09-1909, overleden op 13‑05‑1910 om 05:00 uur te 's-Gravenhage, 234 dagen oud. Aangiftedatum: 15-05-1910.
3.
Petronella Johanna van der Meer, geboren op 24‑05‑1917 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13‑04‑1938 te 's-Gravenhage met Johan David van Oudenallen, 34 jaar oud, boekhouder, stoffenhandelaar, geboren op 05‑06‑1903 te 's-Gravenhage.

XIII.85
Gerardus van der Meer, timmerman, geboren op 19‑01‑1868 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-01-1868, overleden op 18‑10‑1942 om 20:30 uur te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-10-1942.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑05‑1893 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Knijff, metselaar, 41; Tobias van Nieuwenhoven, bediende, 42; Willem Johannes van der Meer, soldaat, 21; Johannes Mulder, bediende, 29) met Jantien Zwart, 27 jaar oud, geboren op 11‑07‑1865 te Borger. Aangiftedatum: 12-07-1865, dochter van Johannes Zwart en Christina de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Johanna van der Meer, geboren op 22‑02‑1894 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-02-1894.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑02‑1919 te Rotterdam met Hartog Joseph Berkelouw, 28 jaar oud, geboren op 24‑10‑1890 te Rotterdam, zoon van Elias Berkelouw en Hanna de Bok.
2.
Johannes van der Meer, geboren op 29‑07‑1896 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-07-1896.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑05‑1926 te Rotterdam met Johanna Maria Coolegem, 24 jaar oud, geboren op 01‑05‑1902 om 23:30 uur te Tricht (Geldermalsen) gemeente Buurmalsen. Aangiftedatum: 01-05-1902, dochter van Johannes Gerardus Franciscus Coolegem, stoker, en Johanna Maria van Dalen.
3.
Christina van der Meer, geboren op 11‑09‑1905 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-09-1905.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑12‑1928 te Rotterdam met Bastiaan Adrianus van Niedek, 22 jaar oud, geboren op 19‑07‑1906 te Rotterdam, zoon van Jan van Niedek en Sijtje van Zandvliet.

XIII.89
Wilhelmus Johannes van der Meer, kurkensnijder, portier bij de Volharding, arbeider, fondsbode, geboren op 26‑05‑1872 te Dordrecht, overleden op 16‑02‑1954 om 06:00 uur te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-02-1954.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15‑02‑1893 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Knijff, metselaar, 41; Gerardus van der Meer, timmerman, 25; Johan Christiaan Helsper, koopman, 29; Johan Christiaan Helsper, koopman, 29) met Margaretha Sophia Helsper, 24 jaar oud, geboren op 19‑01‑1869 om 08:00 uur te Grootegast. Aangiftedatum: 20-01-1869, overleden op 07‑11‑1936 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd, dochter van Johannes Helsper, koopman, winkelier, en Elizabeth Baldus.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Johannes van der Meer, geboren op 18‑02‑1893 te 's-Gravenhage (zie XIV.79).
2.
Elisabeth Maria Sophia van der Meer, passementswerkster, geboren op 13‑11‑1894 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-11-1894.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1919 te 's-Gravenhage (getuige(n): Wilhelmus Johannes van der Meer, stafmuzikant, 26; Martin Alfred Oscar Gleijn, kellner, 21) met Pierre Theodorus Cornelis Gleijm, 25 jaar oud, departementsbode, geboren op 20‑12‑1893 om 06:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-12-1893, zoon van Petrus Theodorus Andries Gleijm, behanger, passementwerker, en Anna Cornelia van Nierop, passementswerkster.
3.
Margaretha Sophia van der Meer, geboren op 12‑04‑1896 te 's-Gravenhage (zie XIV.84).
4.
Johanna Henriette van der Meer, geboren op 02‑06‑1897 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-07-1897, overleden op 17‑06‑1898 om 07:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-06-1898.
5.
Sophia Johanna van der Meer, geboren op 21‑07‑1899 te 's-Gravenhage (zie XIV.87).
6.
Adriana Geertruida van der Meer, geboren op 14‑07‑1901 te 's-Gravenhage (zie XIV.89).
7.
Gerardus Roeland van der Meer, geboren op 03‑12‑1903 te 's-Gravenhage (zie XIV.90).
8.
Johanna van der Meer, geboren op 29‑01‑1907 te 's-Gravenhage (zie XIV.93).

XIII.104
Johannes Jacobus van der Meer, steendrukker, tekenaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, geboren op 29‑07‑1872 om 12:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 31-07-1872, overleden op 20‑10‑1948 om 02:00 uur te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-10-1948.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑01‑1894 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Fredrik van der Meer, letterzetter, 47; Johannes Jacobus van der Meer, winkelier, 45; Pieter Netscher, zonder beroep, 41; Gerrit Brands, letterzetter, 23) met Diederika Wilhelmina van der Meer, 23 jaar oud (zie XIII.112).
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Diederika van der Meer, geboren op 24‑04‑1894 te 's-Gravenhage (zie XIV.95).
2.
Johannes Jacobus van der Meer, geboren op 11‑12‑1895 te 's-Gravenhage (zie XIV.96).
3.
Wilhelmina Petronella van der Meer, winkeljuffrouw, geboren op 26‑12‑1896 om 12:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 28-12-1896.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑11‑1919 te 's-Gravenhage met Emile Breetvelt, 25 jaar oud, vuurwerkmaker, geboren op 31‑08‑1894 te Vrijenban.
4.
Philippus Jacobus van der Meer, reiziger, geboren op 10‑04‑1899 om 20:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-04-1899.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑02‑1926 te Rijswijk met Reina Boxmeer, 21 jaar oud, geboren op 11‑08‑1904 te 's-Gravenhage, dochter van Jacobus Johannes Boxmeer, kleermaker, en Maria Hendrika Groenestijn.
5.
Diederika Wilhelmina van der Meer, geboren op 29‑05‑1901 te 's-Gravenhage (zie XIV.103).
6.
Sophia Frederika Mathilda van der Meer, geboren op 16‑04‑1903 te 's-Gravenhage (zie XIV.105).
7.
Jacques Herman Anton van der Meer, geboren op 01‑02‑1906 te 's-Gravenhage (zie XIV.106).

XIII.105
Willem Frederik van der Meer, meubelmaker, geboren op 17‑09‑1873 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-09-1873.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22‑05‑1895 te 's-Gravenhage (getuige(n): Cornelis Marinus 's Gravendijk, 63; Johannes Driehuijs, 50, tuinlieden; Johannes Arnoldus Zalme, 39, schoenmaker; Wilhelmus Petrus van Dostmondt, 34, kleermaker) met Anthonia Hendrika van der Beek, dienstbode, geboren circa 1874 te 's-Gravenhage, overleden voor 1900, dochter van Jacobus Alexander Johannes van der Beek, tuinman, en Pieternella Helder.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 30‑05‑1900 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Jacobus van der Meer, 25, steendrukker, broer van de bruidegom; Gerrit Cornelis Schoep, 39, kantoorbediende; Karel Paape, 38; Christiaan Wilhelm Mulder, 65) met Elisabeth Berendina van Oosterwijk, 26 jaar oud, geboren op 30‑06‑1873 te 's-Gravenhage, dochter van Leonardus Johannes van Oosterwijk, behanger, en Hendrika Johanna Spam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Roelandes Jacobus Willem van der Meer, geboren op 16‑10‑1895 te 's-Gravenhage (zie XIV.108).
2.
Theodora Antonia Hendrica van der Meer, geboren op 21‑02‑1897 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-02-1897, overleden op 04‑01‑1906 om 06:00 uur te 's-Gravenhage op 8-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-01-1906.

XIII.112
Diederika Wilhelmina van der Meer, geboren op 28‑05‑1870 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑01‑1894 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Fredrik van der Meer, letterzetter, 47; Johannes Jacobus van der Meer, winkelier, 45; Pieter Netscher, zonder beroep, 41; Gerrit Brands, letterzetter, 23) met Johannes Jacobus van der Meer, 21 jaar oud (zie XIII.104).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder XIII.104).

XIII.118
Sophia Frederika Mathilda van der Meer, geboren op 14‑01‑1879 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-01-1879.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑11‑1904 te 's-Gravenhage met Johan Ehrhard Erdman, 32 jaar oud, hoofdcommissaris departement van Justitie, geboren op 18‑03‑1872 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Ehrhard Erdman, geboren op 11‑12‑1908 te 's-Gravenhage.

XIII.123
Elisabeth van der Meer, telefoniste, geboren op 18‑02‑1889 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 18-02-1889.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑07‑1914 te 's-Gravenhage met Wilhelm Goerge Lodewijk Heijerman, 29 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 01‑09‑1884 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Sophia Heijerman, geboren op 01‑05‑1916 te 's-Gravenhage.

XIII.129
Maria Wilhelmina Sophia van der Meer, geboren op 04‑06‑1890 om 18:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-06-1890, overleden op 09‑11‑1938 om 11:30 uur te Leiden op 48-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-11-1938 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑09‑1915 te 's-Gravenhage met Pieter Lelyveld, 28 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 04‑07‑1887 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Alijda Lelyveld, geboren op 26‑01‑1916 te 's-Gravenhage.
2.
Maria Theresia Lelyveld, geboren op 30‑05‑1925 te 's-Gravenhage.

XIII.140
Dirk Adam van der Meer, meubelmaker, geboren op 15‑10‑1900 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-10-1900.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20‑05‑1936 te 's-Gravenhage met Maria Eugenie Ruivenkamp, 27 jaar oud, geboren op 13‑11‑1908 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk van der Meer, geboren op 03‑06‑1939 te 's-Gravenhage.

XIII.147
Karel Johannes Theodorus Erkelens, meteropnemer bij de duinwaterleiding, geboren op 21‑02‑1863 om 16:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-02-1863, getuigen Frederik Meus, metselaar, 43; Carolus Johannes Hoeffnagel, metselaar, 45, overleden op 22‑03‑1931 om 15:00 uur te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-03-1931.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑03‑1892 te 's-Gravenhage (getuige(n): Andries Marinus Nullings, 47, smid; Jacobus Valentijn Pijpers, 38, boekdrukker; Juriaans van Tol, 51, koperslager; Willem van Tol, 44, letterzetter, oom van de bruid) met Christina Cornelia Eckhardt, 25 jaar oud, winkeljuffrouw, geboren op 01‑11‑1866 te 's-Gravenhage, dochter van Carolus Ludovicus Johannes Eckhardt en Barbara van Tol.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolus Ludovicus Johannes Erkelens, schrijver 1e klas bij het Departement van Koloniën, geboren op 21‑05‑1892 om 03:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-05-1892, overleden op 09‑12‑1937 om 19:00 uur te 's-Gravenhage op 45-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-12-1937, ongehuwd overleden.
2.
Engelina Christina Theodora Erkelens, geboren op 09‑12‑1898 om 02:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-12-1898, overleden op 05‑01‑1944 om 00:10 uur te 's-Gravenhage op 45-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-01-1944.

XIII.150
Hubertus Johannes Jansen, huisschilder, apothekersbediende, geboren op 10‑01‑1867 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑02‑1891 te 's-Gravenhage (getuige(n): Frederik Nicolaas Scheffers, 35, sigarenmaker; Coenraad Lodewijk Goddijn, 65, horlogemaker, oom van de bruid; Pieter Beatrix Jansen, 48, loodgieter, oom van de bruidegom, Hermanus Hubertus Jansen, 25, huzaar, broeder van de bruidegom) met Alida Isabella Godijn, 21 jaar oud, geboren op 07‑01‑1870 te Hof van Delft, dochter van Josephus Jacobus Aloysius Godijn en Hendrika Johanna Hubert.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Catharina Jansen, kinderjuffrouw, geboren op 05‑04‑1891 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑12‑1915 te 's-Gravenhage (getuige(n): Klaas Roorda, 27, technisch tekenaar, broeder van den bruidegom; Daniel Johan Jansen, 46, incasseerder, oom van de bruid) met Wieger Roorda, 25 jaar oud, huisschilder, geboren op 02‑04‑1890 om 01:00 uur te Warga gemeente Idaarderadeel. Aangiftedatum: 03-04-1890, zoon van Sijtze Roorda, kaashandelaar, en Geertje Veenstra.
2.
Hendrika Hermina Jansen, geboren op 21‑09‑1892 te 's-Gravenhage.
3.
Hubertus Johannes Jansen, geboren op 01‑04‑1902 te 's-Gravenhage.

XIII.152
Daniel Johannes Jansen, geboren op 25‑02‑1869 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 09‑06‑1897 te Rotterdam met Gerritje de Zeeuw, 26 jaar oud, geboren op 03‑01‑1871 te Nieuw Lekkerland. Aangiftedatum: 04-01-1871, dochter van Johannes de Zeeuw en Kaatje Ouwerkerk.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 24‑05‑1933 te Hillegersberg met Anna Maria de Zeeuw, 57 jaar oud, geboren op 06‑09‑1875 te Nieuw-Lekkerland. Aangiftedatum: 07-09-1875, dochter van Johannes de Zeeuw en Kaatje Ouwerkerk.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Daniel Johannes Jansen, geboren op 21‑08‑1897 te 's-Gravenhage.

XIII.157
Paulina Jeanne Maria Jansen, geboren op 29‑06‑1881 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 29‑03‑1955 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd, begraven op 01‑04‑1955 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19‑08‑1910 te 's-Gravenhage met Arie Groen, 28 jaar oud, geboren op 26‑04‑1882 te Haarlemmermeer (gezindte: NDH), overleden op 18‑01‑1929 te 's-Gravenhage op 46-jarige leeftijd, begraven op 22‑01‑1929 te 's-Gravenhage, zoon van Teunis Groen, landbouwer, en Aagje Aafjes.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Cornelis Groen, geboren op 21‑05‑1912 te 's-Gravenhage (zie XIV.123).
2.
Paulina Theodora Groen, geboren op 21‑12‑1916 te 's-Gravenhage (zie XIV.126).
3.
Adriaan Antonie Groen, geboren op 12‑08‑1922 te 's-Gravenhage (zie XIV.127).

XIII.161
Adriana Maria Hubertha van der Meer, geboren op 12‑11‑1877 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-11-1877, overleden op 28‑10‑1960 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑01‑1906 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Cornelis van der Meer, 26, arbeider, broeder van de bruid; Roelandes Hubertus van der Meer, 22, matroos bij de Marine, broer van de bruid; Johannes Cornelis van der Kamp, 22, matroos bij de Marine, broer van de bruidegom; Carolus Ferdinandus Schuurman, 26, metselaar) met Hendrik Cornelis Antonie van der Kamp, 24 jaar oud, smid, geboren op 17‑05‑1881 te Amsterdam, overleden op 19‑05‑1966 te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Cornelis Antonie van der Kamp en Maria Magdalena van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Magdelena van der Kamp, geboren op 27‑09‑1907 te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Pieter Johannes (Piet) de Waal, geboren op 17‑02‑1904 te 's-Gravenhage.
2.
Hubertha Anna Engelina van der Kamp, geboren op 25‑09‑1908 te 's-Gravenhage (zie XIV.132).

XIII.163
Maria Louisa Cornelia van der Meer, dienstbode, geboren op 12‑08‑1879 om 10:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-08-1879.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑08‑1902 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Cornelis van der Meer, 24, vormer, broeder van de bruid; Gerardus van der Meer, 35, kleermaker, oom van de bruid; Johannes Cornelis Hoogheid, 43, agent van politie; Johan Laep, 37, bediende) met Carolus Ferdinand (Karel) Schuurman, 22 jaar oud, metselaar, geboren op 06‑10‑1879 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑06‑1950 om 20:15 uur te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-06-1950, zoon van Ferdinand Martinus Schuurman, metselaar, en Carolina Johanna Hoeffnagel.
Uit dit huwelijk:
1.
Marie Louisa Cornelia Schuurman, geboren op 18‑06‑1903 te 's-Gravenhage (zie XIV.134).
2.
Hubertha Anna Engelina Schuurman, geboren op 10‑09‑1904 te 's-Gravenhage (zie XIV.136).
3.
Ferdinand Martinus Schuurman, geboren op 09‑12‑1905 te 's-Gravenhage.
4.
Johannes Cornelis Schuurman, geboren op 20‑02‑1908 te 's-Gravenhage (zie XIV.138).
5.
Carolus Ferdinand Schuurman, geboren op 22‑07‑1909 te 's-Gravenhage.
6.
Roelandes Hubertus Schuurman, geboren op 10‑09‑1912 te 's-Gravenhage.

XIII.164
Johannes Cornelis van der Meer, los werkman, metselaar, opperman, geboren op 06‑10‑1880 om 12:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 06-10-1880, overleden op 11‑12‑1964 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12‑05‑1909 te 's-Gravenhage met Cornelia Huberta Johanna Hemmes, 28 jaar oud, geboren op 20‑09‑1880 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-09-1880, overleden op 28‑06‑1947 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-06-1947, dochter van Cornelis Hemmes en Josephine Henriette Christine Sophia Hehl.
Gehuwd (2) op 75-jarige leeftijd op 19‑10‑1955 te 's-Gravenhage met Klara Hartung, 60 jaar oud, geboren op 07‑08‑1895 te Waldrach (Duitsland).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Hubertha Johanna (Nel) van der Meer, geboren op 27‑09‑1909 te 's-Gravenhage (zie XIV.143).
2.
Johannes Cornelis (Jan (ook wel Nelis)) van der Meer, geboren op 01‑07‑1912 te 's-Gravenhage (zie XIV.144).

XIII.170
Hendrik Cornelis van der Meer, los werkman Gemeente Reiniging, zandvormer, schoolknecht, geboren op 31‑12‑1884 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-01-1885; aangeefster: Anna Elisabeth Diehl-Couvee, vroedvrouw, 46, overleden op 03‑03‑1958 om 05:15 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-03-1958.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21‑06‑1905 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Jacobus van der Kamp, 44, bierhuishouder, oom van de bruid; Hendrik Cornelis Antonius van der Kamp, 24, smid, broer van de bruid; Carolus Ferdinand Schuurman, 26, metselaar, zwager van de bruidegom; Johannes Cornelis van der Meer, 25, arbeider, broer van de bruidegom) met Jacoba van der Kamp, 20 jaar oud, geboren op 12‑11‑1884 te Den Helder, dochter van Hendrik Cornelis Antonie van der Kamp en Maria Magdalena van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Hubertha Anna Engelina van der Meer, geboren op 29‑09‑1905 te 's-Gravenhage (zie XIV.147).
2.
Hendrik Cornelis Antonie (Henk) van der Meer, geboren op 26‑10‑1907 te 's-Gravenhage (zie XIV.148).
3.
Johannes Cornelis van der Meer, geboren op 19‑02‑1909 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-02-1909, overleden op 19‑02‑1910 om 07:00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-02-1910.
4.
Maria Magdalena van der Meer, geboren op 24‑05‑1910 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-05-1910, overleden op 06‑06‑1957 om 09:00 uur te 's-Gravenhage op 47-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-06-1957.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑05‑1931 te 's-Gravenhage (getuige(n): Bastiaan Johannes van Kleef, 40, bouwkundige, broeder van de bruidegom; Hendrik van der Meer , 33, kruidenier, broeder van de bruid) met Daniel Thomas van Kleef, 23 jaar oud, timmerman, geboren op 27‑09‑1907 te 's-Gravenhage.
5.
Johannes Cornelis van der Meer, geboren op 20‑08‑1911 te 's-Gravenhage (zie XIV.153).
6.
Jacoba van der Meer, geboren op 29‑09‑1918 te 's-Gravenhage.
7.
Roelandes Hubertus van der Meer, geboren op 22‑05‑1920 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑05‑1999 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 28‑05‑1999 te 's-Gravenhage. Crematorium Ockenburgh.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13‑07‑1949 te 's-Gravenhage met Elizabeth Johanna (Bep) van der Putte, 30 jaar oud, geboren op 31‑01‑1919 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑03‑2007 te Leidschendam-Voorburg op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 03‑03‑2007 te 's-Gravenhage, crematorium Ockenburgh, dochter van Wilhelmus Leonardus Petrus van der Putte en Maria Jacoba de Heij.

XIII.174
Theodora Adriana Maria van der Meer, strijkster, geboren op 08‑01‑1888 om 20:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-01-1888, overleden op 03‑10‑1968 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07‑06‑1916 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandes Hubertus van der Meer, 33, opperman, broeder van de bruid; Johan Louis Rudolph Cornelisse, 26, loodgieter, broeder van de bruidegom) met Cornelis Johannes Cornelisse, 29 jaar oud, metaalbewerker, gereedschapdraaier tevens machinist, adviseur gasmeterbedrijf. Geboren op 15‑05‑1887 te 's-Gravenhage, overleden op 31‑01‑1961 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannis Cornelisse, brigadier van politie, en Stoffelina Anna Catharina de Hond.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Catharina Cornelisse, geboren op 24‑07‑1920 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18‑08‑1944 te 's-Gravenhage met A.F. Lancker.
Gehuwd (2) te 's-Gravenhage met Hollebrands.

XIII.176
Hubertha Anna Engelina van der Meer, werkster, geboren op 09‑02‑1890 om 19:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-02-1890, overleden op 07‑02‑1978 te 's-Gravenhage op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑06‑1912 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendrik van der Kamp, 61, arbeider; Hendrik Cornelis van der Meer, 27, broeder van de bruid; Petrus Nicolaas Drabbe, 69; Arnoldus Evers 38, vleeshouwer) met Wilhelmus Johannes Nicolaas Tilgenkamp, 24 jaar oud, geboren op 13‑09‑1887 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑07‑1933 te 's-Gravenhage op 45-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Fredericus Johannes Tilgenkamp, steenhouwer, en Johanna Adriana van Haaren.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Wilhelmina Adriana Tilgenkamp, geboren op 12‑06‑1913 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑11‑1937 te 's-Gravenhage met Heinrich Johan Duijverman, 27 jaar oud, geboren op 09‑09‑1910 te 's-Gravenhage.
2.
Hubertha Anna Engelina Tilgenkamp, geboren op 24‑06‑1914 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑08‑1935 te 's-Gravenhage met J.C. de Koning, geboren te 's-Gravenhage.

XIII.178
Louisa Huberta Cornelia van der Meer, strijkster, geboren op 13‑02‑1892 om 09:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-02-1892, overleden op 12‑08‑1971 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19‑12‑1923 te 's-Gravenhage (getuige(n): Roelandes Hubertus van der Meer, 40, voorman, broeder van de bruid; Klaas Slooten, 37, sigarenmaker, broeder van de bruidegom) met Willem Slooten, 34 jaar oud, schoenmaker, geboren op 26‑10‑1889 te Alkmaar, overleden op 24‑10‑1935 te 's-Gravenhage op 45-jarige leeftijd, zoon van Jacob Slooten en Neeltje Jongejans.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Louis Slooten, geboren op 23‑05‑1925 te 's-Gravenhage.
2.
Huberta Neeltje Louise Slooten, geboren op 29‑08‑1927 te 's-Gravenhage (zie XIV.167).

XIII.189
Johanna Maria Elisabeth van der Meer, geboren op 07‑08‑1876 om 16:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 08-08-1876.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑07‑1902 te 's-Gravenhage met Matthijs Antonius Fillekens, 26 jaar oud, meubelmaker, geboren op 05‑09‑1875 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Elisabeth Clara Fillekens, geboren op 27‑03‑1903 te 's-Gravenhage.
2.
Roelandes Antonius Fillekens, geboren op 24‑06‑1905 te 's-Gravenhage.
3.
Hendrina Clara Fillekens, geboren op 03‑09‑1909 te 's-Gravenhage.
4.
Clara Elisabeth Fillekens, geboren op 03‑09‑1914 te 's-Gravenhage.
5.
Antonius Matthijs Fillekens, geboren op 29‑04‑1916 te 's-Gravenhage.
6.
Theodorus Fillekens, geboren op 22‑02‑1918 te 's-Gravenhage.

XIII.191
Johannes Hubertus van der Meer, geboren op 13‑05‑1869 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-05-1869, overleden op 19‑10‑1932 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26‑07‑1893 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Marijnis, bediende, 29; Cornelis Zoeteman, politieagent, 54; Jacobus Cornelis de Jong, letterzetter, 58; Roelandus van der Meer, letterzetter, 53), gescheiden na 14 jaar op 02‑03‑1908 te 's-Gravenhage van Leentje Marijnis, dienstbode, geboren op 12‑10‑1869 te Voorschoten, dochter van Pieter Marijnis, arbeider, en Sjoenke Doorenbosch.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 26‑08‑1908 te Rotterdam met Anna Jacoba Elisabeth Kroon, geboren circa 1864 te Amsterdam, overleden op 30‑09‑1927 te Rotterdam, dochter van Johannes Jacobus Theodorus Kroon en Maria Cornelia Henrietta Petersen. Zij is eerder getrouwd geweest met Hendricus Hermanus Leonardus Oostermeijer.
Gehuwd (3) op 58-jarige leeftijd op 18‑04‑1928 te Rotterdam met Antonetta Uitenbogaart, 28 jaar oud, geboren op 25‑10‑1899 te Rotterdam, dochter van Johannes Antoon Uitenbogaart en Jannetje Tollenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Geertruida van der Meer, geboren op 25‑05‑1894 om 15:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-05-1894.

XIII.196
Catharina Elisabeth Huberta van der Meer, geboren op 11‑05‑1871 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-05-1871, overleden op 01‑03‑1928 om 17:00 uur te 's-Gravenhage op 56-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-03-1928.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑07‑1895 te 's-Gravenhage met Johannes Hubertus Vernes, 21 jaar oud, kellner, behanger, geboren op 01‑10‑1873 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Petronella Vernes, geboren op 20‑12‑1896 te Leiden.
2.
Hubertus Johannes Vernes, geboren op 01‑11‑1905 te 's-Gravenhage.

XIII.198
Huberta Geertruida Jacoba van der Meer, geboren op 03‑02‑1874 om 21:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-02-1874.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑11‑1899 te 's-Gravenhage met Theodorus Nordmann, 23 jaar oud, machinebankwerker, geboren op 13‑08‑1876 te Purmerend.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Christina Geertruida Nordmann, geboren op 18‑11‑1900 te 's-Gravenhage.
2.
Hubertus Nordmann, geboren op 25‑10‑1904 te 's-Gravenhage.
3.
Dorothea Nordmann, geboren op 13‑04‑1908 te 's-Gravenhage.
4.
Huberta Geertruida Nordmann, geboren op 17‑02‑1912 te 's-Gravenhage.

XIII.203
Johanna Geertruida van der Meer, geboren op 19‑05‑1884 om 03:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-05-1884, overleden op 08‑02‑1941 om 03:15 uur te 's-Gravenhage op 56-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-02-1941.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑11‑1909 te 's-Gravenhage met Jacob Balthazar Schmidt, 24 jaar oud, meubelmaker, geboren op 08‑01‑1885 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Jansje Geertruida Schmidt, geboren op 24‑10‑1911 te 's-Gravenhage.
2.
Hubertus Schmidt, geboren op 07‑12‑1912 te 's-Gravenhage.
3.
Johan Peter Schmidt, geboren op 27‑06‑1916 te 's-Gravenhage.

XIII.206
Catharina Cornelia Maria van Marrelo, tapster, geboren op 17‑04‑1872 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑04‑1937 om 05:00 uur te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-04-1937.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑08‑1897 te 's-Gravenhage (getuige(n): Joseph van Marrelo, 69, huisschilder, oom van de bruid; Johannes Gregorius van Meel, 32, muzikant; Bernardus Wilhelmus Constantijn Emons, 30, teekenaar, broeder van de bruidegom; Charles Antoine Marie van Marrelo, 21, kleermaker, broeder van de bruid) met Joseph Maria Hubertus Gerardus Emons, begrafenisondernemer, geboren circa 1876 te 's-Gravenhage, zoon van Johan Emons en Elisabeth Koekenberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Maria Cornelia Emons, geboren op 27‑09‑1899 te 's-Gravenhage.
2.
Elisabeth Bernardina Wendela Emons, geboren op 27‑10‑1900 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑05‑1926 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Emons, 24, kantoorbediende; Joseph Emons, 21; broeders van de bruid) met Heinrich Gerhardus Kruse, kantoorbediende, geboren circa 1898 te Kampen, zoon van Wilhelm Kruse en Helena Barbera Paulides.
3.
Johannes Emons, kantoorbediende, geboren op 09‑12‑1901 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09‑10‑1929 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Helwig, 34, kleermaker; Huibert van Hoff, 35, goudsmid) met Anna Maria Bertina Helwig, winkeljuffrouw, geboren circa 1905 te 's-Gravenhage, dochter van Antonius Johannes Emanuel Helwig en Wilhelmina Anna Antonia Simons.
4.
Bernard Joseph Antoon Emons, geboren op 18‑12‑1903 te 's-Gravenhage.
5.
Joseph Johan Hendrik Emons, geboren op 21‑03‑1905 te 's-Gravenhage (zie XIV.190).
6.
Charles Emons, geboren op 11‑10‑1909 te 's-Gravenhage.
7.
Hubertus Antonius Emons, geboren op 12‑04‑1912 te 's-Gravenhage.
8.
Theodorus Herminus Emons, geboren op 20‑04‑1914 te 's-Gravenhage.

XIII.209
Adrianus Johannes Schuurmans, beambte bij het Staatsspoor, geboren op 25‑02‑1876 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑07‑1902 te Middelburg met Dina Suzanna Theune, 24 jaar oud, geboren op 22‑03‑1878 te Middelburg, dochter van Kornelis Theune en Maatje Huibregtse.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Schuurmans, geboren op 22‑06‑1907 te Emmerik.

XIII.216
Adriana van der Meer, geboren op 21‑02‑1872 om 01:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-02-1872.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17‑02‑1909 te 's-Gravenhage (getuige(n): Nicolaas Dekker, 44, spoorbeambte; Carolus van der Meer, 24, bouwkundige, broerder van de bruid; Jan Christiaan van Elck, 44, behanger; Adrianus Jozephus Bijmans, 45, timmerman, broeder van de bruidegom) met Josephus Johannes Bijmans, 43 jaar oud, aannemer van bouwwerken, geboren op 04‑02‑1866 te Rijswijk, zoon van Cornelis Bijmans en Francijntje van Tongeren, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
1.
Francina Cornelia Maria Bijmans, geboren op 20‑04‑1893 te Rijswijk.
2.
Jacobus Josephus Bijmans, geboren op 10‑08‑1894 te Rijswijk.
3.
Elisabeth Maria Bijmans, geboren op 08‑03‑1896 te Rijswijk.
4.
Geertruida Maria Bijmans, geboren op 03‑10‑1897 te Rijswijk.
5.
Johanna Maria Catharina Bijmans, geboren op 24‑08‑1899 te 's-Gravenhage.

XIII.221
Maria Josephina van der Meer, geboren op 02‑06‑1880 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-06-1880, overleden op 24‑10‑1956 om 08:15 uur te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-10-1956.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑06‑1905 te 's-Gravenhage met Leendert van der Velde, 33 jaar oud, geboren op 09‑05‑1872 te 's-Gravenhage, overleden op 14‑08‑1934 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Marius van der Velde, geboren op 21‑12‑1905 te 's-Gravenhage.
2.
Johannes Hendricus van der Velde, geboren op 22‑03‑1907 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29‑12‑1937 te 's-Gravenhage met Maria Hendrika Houps, 31 jaar oud, geboren op 19‑06‑1906 te Leiden.
3.
Johanna Hendrika van der Velde, geboren op 18‑11‑1908 te 's-Gravenhage.
4.
Josephus Johannes van der Velde, geboren op 30‑06‑1910 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑06‑1938 te 's-Gravenhage met P. van Zutphen.
5.
Henri Theodoor van der Velde, geboren op 16‑04‑1912 te 's-Gravenhage.
6.
Wilhelmus Adrianus Marie van der Velde, geboren op 05‑10‑1913 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31‑07‑1940 te 's-Gravenhage met R.F. van Wattingen.
7.
Maria Josephina Gemma van der Velde, geboren op 18‑02‑1915 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑05‑1936 te 's-Gravenhage met W.O. Frens.
8.
Franciscus Wilhelmus Marie van der Velde, geboren op 15‑03‑1917 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27‑12‑1946 te 's-Gravenhage met M. van der Berg.
9.
Leonardus Gerardus Antonius van der Velde, geboren op 28‑03‑1921 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑03‑1953 te 's-Gravenhage met I.H. van Blitterswijk.

XIII.224
Carolus Josephus Franciscus van der Meer, timmerman, bouwkundige, geboren op 10‑11‑1884 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-11-1884.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑06‑1906 te 's-Gravenhage (getuige(n): Henri Wilhelm Kiehl, 34, bevolkingsagent; Cornelis Willem Kiehl, 28, bureelambtenaar bij Rijks Waterstaat; Daniel Nicolaas Fredrik Kiehl, 26, wijnhandelaar, broeders van de bruid; Leonardus Wilhelmus 't Hart, 61, borduurwerker, oom van de bruid) met Mathilde Henrietta Theodora Kiehl, 22 jaar oud, geboren op 06‑07‑1883 te 's-Gravenhage, dochter van Hendrik Geerhard Theodoor Kiehl, bureelambtenaar bij Rijks Waterstaat, en Wilhelmina 't Hart.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolus Josephus Franciscus van der Meer, geboren op 08‑12‑1906 te 's-Gravenhage (zie XIV.216).
2.
Johannes Hendricus van der Meer, geboren op 11‑02‑1908 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-02-1908, overleden op 06‑04‑1908 om 13:00 uur te 's-Gravenhage, 55 dagen oud. Aangiftedatum: 07-04-1908.
3.
Henriette Wilhelmina van der Meer, geboren op 17‑07‑1909 te 's-Gravenhage (zie XIV.220).
4.
Hendrik Geerhard Theodoor van der Meer, geboren op 06‑12‑1910 te 's-Gravenhage (zie XIV.221).
5.
Maria Josephina van der Meer, geboren op 28‑05‑1914 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑08‑1938 te 's-Gravenhage met Jan Hoekwater, 28 jaar oud, reclametekenaar, geboren op 23‑04‑1910 te Alphen a/d Rijn.
6.
Cornelis Willem van der Meer, geboren op 18‑05‑1917 te 's-Gravenhage (zie XIV.225).

XIII.227
Wilhelmina Johanna van der Meer, geboren op 19‑10‑1888 om 05:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-10-1888, overleden op 28‑05‑1920 te Rotterdam op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29‑01‑1919 te 's-Gravenhage (getuige(n): Christianus Zoun, 47, wijnhandelaar, oom van de bruid; Peterus van der Meer, 51, restauratie chef, broeder van de bruid) met Ferdinandus Christianus Zoun, 21 jaar oud, koffiehuisbediende, geboren op 22‑03‑1897 te Schiedam, overleden op 30‑07‑1968 te Pompano Beach, 2353, Florida, Verenigde Staten op 71-jarige leeftijd, zoon van Petrus Johannes Zoun, distillateur, en Henrica Johanna Reij.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Johannes Hendricus Zoun, geboren op 30‑04‑1920 te Rotterdam, overleden op 26‑01‑2000 op 79-jarige leeftijd.

XIII.230
Adriana Maria Wilhelmina Johanna (Jeannetje) van der Meer, geboren op 11‑07‑1898 om 21:00 uur te Wassenaar. Aangiftedatum: 12-07-1898.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑07‑1920 te Wassenaar met Laurens Adrianus Homan, 25 jaar oud, bloembollenkweker, geboren op 05‑10‑1894 om 17:00 uur te Noordwijk. Aangiftedatum: 06-10-1894, zoon van Johannes Homan, bloemkweker, bloemist, en Catharina van der Plas.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Bartholomeus Homan, geboren circa 1921 te Wassenaar, overleden op 13‑05‑1921 te Wassenaar. Aangiftedatum: 13-05-1921.
2.
Maria Catharina Theodora Homan, geboren circa 1921 te Wassenaar, overleden op 24‑09‑1921 te Wassenaar. Aangiftedatum: 26-09-1921.
3.
Pauline Homan, geboren 1936 te Wassenaar.
Gehuwd met Ruygrok.
4.
Margaret Homan, geboren 1938 te Wassenaar.
Gehuwd met Cianni.

XIII.232
Maria Theodora (Marietje) van der Meer, geboren op 09‑02‑1900 te Wassenaar. Aangiftedatum: 10-02-1900.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑05‑1922 te Wassenaar met Albert Engles, in 1925 eigenaar van Huize Den Deijl, geboren circa 1889 te 's-Gravenhage, zoon van Franciscus Jacobus Engles, kantoorbediende, en Catherine Jeanne Ruppert.
Uit dit huwelijk:
1.
Laurentius Engles, geboren circa 1928 te Wassenaar, overleden op 04‑11‑1928 te Wassenaar. Aangiftedatum: 07-11-1928.
2.
Johannes Antonius Engles, geboren circa 1932 te Wassenaar, overleden op 29‑12‑1944 te Wassenaar. Aangiftedatum: 02-01-1945.
3.
Paulien Engles, geboren 1944 te Wassenaar.
Gehuwd met Waayers.

XIII.245
Christina Margaretha van der Meer, geboren op 30‑04‑1884 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-04-1884, overleden op 28‑02‑1956 om 14:30 uur te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-02-1956.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01‑06‑1921 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Anrhonie, 42, metselaar, broeder van de bruidegom; Roelandes van der Meer, 34, steenhouwer, broeder van de bruid) met Gerrit Jan Kaldenhoven, 35 jaar oud, metselaar, los werkman, geboren op 29‑12‑1885 te Amsterdam, overleden op 24‑11‑1940 te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd, zoon van Pieter Anthonie Kaldenhoven en Maartje van Uitert.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Christina Kaldenhoven, geboren op 07‑01‑1922 te 's-Gravenhage.
2.
Gerrit Pieter Kaldenhoven, geboren op 31‑12‑1922 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑01‑1946 te 's-Gravenhage met A.H.E. ten Hove.
3.
Geertruida Christina Kaldenhoven, geboren op 09‑02‑1924 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10‑05‑1944 te 's-Gravenhage met J.A. Groeneveld.
4.
Roelandes Kaldenhoven, geboren op 14‑10‑1927 te 's-Gravenhage.

XIII.247
Adriana van der Meer, geboren op 31‑10‑1885 om 12:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-11-1885, overleden op 19‑04‑1955 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-01-1955.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑05‑1910 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Baptist van Lith, 57; Antonius Hermanus Maria van Duijn, 66, begrafenisondernemer, oom van de bruidegom; Christiaan van der Meer, 21; Roelandes van der Meer, 23, steenhouwer, broeders van de bruid) met Petrus Johannes de Vries, 27 jaar oud, geboren op 10‑11‑1882 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes de Vries en Helena van Lith.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Petrus de Vries, geboren op 27‑08‑1910 te 's-Gravenhage.
2.
Adriana de Vries, geboren op 16‑07‑1921 te 's-Gravenhage.

XIII.248
Roelandes van der Meer, steenhouwer, geboren op 02‑11‑1886 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-11-1886.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑06‑1910 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Gerritzen, 61, kleermaker, oom van de bruid; Hendrik van Laar, 30, timmerman, broer van de bruid; Petrus Johannes de Vries, 27, huisschilder; Christiaan van der Meer, 20, steenhouwer, broer van de bruidegom), gescheiden na 32 jaar op 06‑04‑1943 te 's-Gravenhage, bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 25-02-1943 ontbonden van Frederika van Laar, geboren op 30‑12‑1891 te 's-Gravenhage, dochter van Hendrik Adolf Gerardus van Laar en Wilhelmina Frederika van Laar.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelandes van der Meer, geboren op 25‑11‑1910 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-11-1910, overleden op 11‑06‑1933 om 06:00 uur te 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-06-1933.
2.
Wilhelmina Frederika van der Meer, geboren op 09‑12‑1912 te 's-Gravenhage (zie XIV.248).
3.
Hendrik Gerardus Adolf van der Meer, geboren op 29‑01‑1916 te 's-Gravenhage.
4.
Jacobus Johannes van der Meer, geboren op 24‑08‑1918 te 's-Gravenhage.
5.
Frederika Wilhelmina van der Meer, geboren op 22‑12‑1923 te 's-Gravenhage.

XIII.250
Christiaan van der Meer, steenhouwer, geboren op 24‑09‑1888 om 23:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 27-09-1888, overleden op 17‑11‑1959 om 11:30 uur te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-11-1959.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 14‑08‑1912 te 's-Gravenhage (getuige(n): Petrus Johannes de Vries, 29, huisschilder; Jacobus Cornelis Christiaan Jacob Jappa, 25, letterzetter; Roelandes van der Meer, 25, broeder van de bruidegom; Hermanus Pieter Johannes Reijke, 24, steenhouwer) met Maria Deurloo, 23 jaar oud, geboren op 11‑05‑1889 te Amsterdam, dochter van Jan Anthonie Deurloo, stoker, en Maria Bazen.
Gehuwd (2) met Geertruida Alida Schregel, geboren op 01‑06‑1894 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑04‑1959 om 0030 uur te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-04-1959, dochter van Cornelis Hendrik Schregel en Anna Wilhelmina Margaretha Burgwal. Zij is eerder getrouwd geweest met Roelff Niehoff.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Christiaan Marinus van der Meer, geboren op 21‑06‑1913 te 's-Gravenhage.
2.
Maria Geertruida van der Meer, geboren op 07‑03‑1917 te 's-Gravenhage (zie XIV.254).
3.
Roelandes van der Meer, geboren op 28‑04‑1920 te 's-Gravenhage.

XIII.255
Jacoba Hendrika van der Meer, geboren op 13‑12‑1890 om 23:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 16-12-1890.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑10‑1914 te 's-Gravenhage met Jacobus Cornelis Christiaan Jacob Joppe, 26 jaar oud, letterzetter, geboren op 20‑05‑1888 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Hendrika Joppe, geboren op 29‑07‑1917 te 's-Gravenhage.
2.
Jacobus Joppe, geboren op 24‑08‑1930 te 's-Gravenhage.
3.
Cornelia Joppe, geboren op 14‑01‑1932 te 's-Gravenhage.

XIII.260
Margaretha Christina van der Meer, geboren op 19‑06‑1894 om 17:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 20-06-1894.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑09‑1916 te 's-Gravenhage met Johan Petrus Paulus Mulders, 21 jaar oud, automobielbekleder, geboren op 11‑07‑1895 te Breda.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelandes Mulders, geboren op 02‑07‑1917 te 's-Gravenhage.
2.
Adrianus Mulders, geboren op 10‑12‑1918 te 's-Gravenhage.

XIII.263
Jacobus Johannes van der Meer, kleermaker, handelaar in meubelen, geboren op 22‑08‑1898 om 20:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 23-08-1898, overleden op 07‑05‑1953 om 09:15 uur te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-05-1953.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 31‑07‑1947 te 's-Gravenhage met Maria Louiza Ramakers, 36 jaar oud, geboren op 10‑06‑1911 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelandes Johannes van der Meer, geboren op 09‑10‑1948 te 's-Gravenhage.

XIII.269
Johanna Elisabeth Lamet, strijkster, geboren op 22‑11‑1885 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑06‑1912 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus Nicolaas van Eijk, smid, 39; Bastianus van Eijk, kapper, 34; Johannes Lamet, gasfitter, 33; Johannes Jacobus Timmermans, loodgieter, 27) met Cornelis Johannes van Eijk, 29 jaar oud, smid, geboren op 30‑04‑1883 te 's-Gravenhage, zoon van Theodorus Nicolaas van Eijk, blikslager, en Sara Johanna Geertruida Nepveu, winkelierster in huishoudelijke artikelen.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Hendrika van Eijk, geboren op 13‑03‑1913 te 's-Gravenhage.
2.
Theodorus Johannes van Eijk, geboren op 21‑07‑1918 te 's-Gravenhage.

XIII.274
Willem Karel Hendrik van der Meer, chocoladewerker, bierhuishouder, geboren op 13‑09‑1884 om 14:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-09-1884, vader onbekend.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑06‑1910 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Lindema, 44, kruidenier; Johannes Stollenwerk, 46, adjudant onderofficier; Johan Beck, 46, hotelhouder; Johan Loep, 45), gescheiden na 26 jaar op 15‑01‑1937 te 's-Gravenhage, bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 13-08-1936 ontbonden van Aukje de Vries, geboren op 22‑12‑1889 te Amsterdam, dochter van Johannes Theodorus de Vries en Aukje Hoogeveen.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Martinus van der Meer, geboren op 18‑07‑1910 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-07-1910.
2.
Willem Karel Hendrik van der Meer, geboren op 13‑09‑1913 te 's-Gravenhage.

XIII.283
Annetta van der Meer, geboren op 03‑03‑1899 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-03-1899.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑11‑1924 te Delft met Gysbertus Spuijman, 27 jaar oud, geboren op 04‑11‑1897 te Delft, zoon van Adrianus Spuijman en Johanna van der Houven.
Uit dit huwelijk:
1.
Annetta Gijsbertha Spuijman, geboren op 23‑04‑1926 te 's-Gravenhage.

XIII.294
Jacobus Wilhelmus Rolandus van der Meer, metselaar, geboren op 13‑08‑1891 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-08-1891.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 26‑09‑1917 te 's-Gravenhage met Elizabeth Reijerina Hester Hazejager, 30 jaar oud, geboren op 24‑11‑1886 te Kralingen, overleden voor 1924.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 09‑04‑1924 te 's-Gravenhage (getuige(n): Paulus Borgmeijer, 47; Jan Zonneveld, 48, gemeentebodes), gescheiden na 8 jaar op 21‑11‑1932 te 's-Gravenhage, bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 22-07-1932 ontbonden van Louisa den Boer, geboren op 20‑12‑1889 te Giessendam, dochter van Gerrit den Boer, schoenmaker, en Neeltje den Boer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gilles Jacobus van der Meer, geboren op 20‑03‑1918 te 's-Gravenhage.
2.
Jacobus Wilhelmus van der Meer, geboren op 05‑11‑1919 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑12‑1919 om 04:00 uur te 's-Gravenhage, 40 dagen oud. Aangiftedatum: 16-12-1919.
3.
Jacoba Wilhelmina van der Meer, geboren op 05‑11‑1920 te 's-Gravenhage.

XIII.298
Jacoba Adriana van der Meer, geboren op 10‑10‑1892 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 11-10-1892.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑08‑1915 te 's-Gravenhage met Louis Meevers Scholte, 22 jaar oud, schoenmaker, geboren op 27‑01‑1893 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Maretje Adriana Meevers Scholte, geboren op 13‑02‑1916 te 's-Gravenhage.
2.
Louise Adriana Meevers Scholte, geboren op 23‑06‑1917 te 's-Gravenhage.
3.
Jacobus Meevers Scholte, geboren op 27‑05‑1919 te 's-Gravenhage.
4.
Emma Hendrica Meevers Scholte, geboren op 03‑10‑1923 te 's-Gravenhage.
5.
Louis Meevers Scholte, geboren op 08‑07‑1934 te 's-Gravenhage.

XIII.313
Clasina Maria van den Berg, geboren op 28‑10‑1881 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑04‑1906 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem van Elst, 27, lijstenmaker; Marinus Korpel, 34, ambtenaar ter gemeentesecretarie; Henricus Lambertus Vorst, 44, begrafenisondernemer; Leonardus Theodorus Adrianus Vorst, 47, sigarenhandelaar) met Jules Joseph Kraus, 34 jaar oud, schoenmaker, geboren op 03‑04‑1872 te Maastricht, zoon van Jozef Kraus en Antoinetta Gertrudis Heuberger.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Jules Kraus, geboren op 01‑01‑1903 te 's-Gravenhage, geboren van den Berg, erkend bij huwelijk ouders.
2.
Pierre Napoleon Kraus, geboren op 18‑01‑1905 te 's-Gravenhage, geboren van den Berg, erkend bij huwelijk ouders.
3.
Maria Antonia Madeleine Kraus, geboren op 09‑11‑1911 te 's-Gravenhage.

XIII.314
Franciscus Andreas van der Meer, rijtuigschilder, loswerkman, geboren op 25‑05‑1891 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑07‑1913 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Lorié, 31, Adrianus Lorié, 28; Johannes Henricus Lorié, 61; Bartholomeus Heppener, 46) met Pietje Lardé, 19 jaar oud, geboren op 05‑11‑1893 te Leiden, dochter van Jacobus Lardé en Pietje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna van der Meer, dienstbode, geboren op 02‑09‑1913 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑06‑1930 om 14:30 uur te 's-Gravenhage op 16-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-06-1930.
2.
Francisca van der Meer, geboren op 19‑01‑1917 te 's-Gravenhage.
3.
Jacobus van der Meer, geboren op 21‑08‑1918 te Venlo.

XIII.316
Jacobus Cornelis van der Meer, rijtuigschilder, zeeman, los werkman, geboren op 10‑04‑1893 om 15:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-04-1893, overleden op 21‑07‑1954 om 04:00 uur te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-07-1954.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 26‑10‑1934 te 's-Gravenhage met Jacoba Johanna Coelman, 42 jaar oud, geboren op 12‑10‑1892 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Hubertus Genders, geboren op 20‑01‑1917 te 's-Gravenhage, stiefzoon.
2.
Wilhelmina Dorica Genders, geboren op 08‑04‑1921 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑07‑1944 te 's-Gravenhage op 23-jarige leeftijd, stiefdochter.
3.
Martinus Wilhelmus Genders, geboren op 11‑06‑1927 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑02‑1952 te 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd, stiefzoon.
4.
Jansje Helena Genders, geboren op 27‑01‑1929 te 's-Gravenhage, stiefdochter.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13‑12‑1950 te 's-Gravenhage met A.J. Huijsen.
5.
Johanna Jacoba Christina Genders, geboren op 27‑08‑1930 te 's-Gravenhage, stiefdochter.
6.
Jacobus Cornelis Genders, geboren op 13‑05‑1932 te 's-Gravenhage, stiefzoon.
7.
Cornelis Jacobus van der Meer, geboren op 04‑11‑1934 te 's-Gravenhage.

XIII.319
Cornelia Maria van der Meer, geboren op 03‑04‑1895 om 22:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-04-1895, overleden op 16‑06‑1919 om 15:00 uur te 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-06-1919.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑03‑1917 te 's-Gravenhage (getuige(n): Marinus Johannes Aarden, 29, voorman, broeder van de bruidegom; Antonius Enserinck, 54, waker) met Arie Hendricus Cornelis Aarden, 26 jaar oud, betonwerker, geboren op 07‑05‑1890 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Aarden en Pieternella Alida Voogd. Hij hertrouwt met Rika Petronella Schram.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Petronella Aarden, geboren op 01‑12‑1917 te 's-Gravenhage.
2.
Petronella Johanna Aarden, geboren op 15‑02‑1919 te 's-Gravenhage.
3.
Arie Hendricus Aarden, geboren op 06‑07‑1920 te 's-Gravenhage.

XIII.323
Hendrika Maria van der Meer, strijkster, geboren op 31‑08‑1901 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-09-1901.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑02‑1923 te 's-Gravenhage met Johannes Hendricus van Egmond, 23 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 20‑08‑1899 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendricus van Egmond, geboren op 28‑12‑1926 te Rotterdam.
2.
Doetje van Egmond, geboren op 28‑06‑1936 te 's-Gravenhage.

XIII.324
Herman van der Meer, loopknecht, arbeider, geboren op 04‑01‑1904 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 05-01-1904.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22‑08‑1923 te 's-Gravenhage (getuige(n): Wilhelmus van Veen, 55, opperman; Jacobus Cornelis van der Meer, 30, matroos, broer van de bruidegom) met Wilhelmina Christina Josina de Roo, 18 jaar oud, geboren op 28‑08‑1904 te 's-Gravenhage, dochter van Abraham Wilhelm de Roo, varensgezel, en Anna Barbera Maria Veldens.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Wilhelmina van der Meer, geboren op 22‑10‑1922 te 's-Gravenhage, geboren de Roo, erkend bij het huwelijk van de ouders.
2.
Herman van der Meer, geboren op 26‑08‑1926 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑03‑1927 om 15:00 uur te 's-Gravenhage, 197 dagen oud. Aangiftedatum: 14-03-1927.
3.
Wilhelmina Maria van der Meer, geboren op 21‑04‑1928 te 's-Gravenhage, overleden op 17‑10‑1928 om 20:00 uur te 's-Gravenhage, 179 dagen oud. Aangiftedatum: 19-10-1928.
4.
Theodorus Johannes van der Meer, geboren op 21‑04‑1930 te 's-Gravenhage.
5.
Wilhelmina Maria van der Meer, geboren op 16‑04‑1931 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑05‑1937 om 23:55 uur te 's-Gravenhage op 6-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-05-1937.
6.
Herman van der Meer, geboren op 16‑01‑1933 te 's-Gravenhage.
7.
Cornelia Johanna van der Meer, geboren op 16‑10‑1934 te 's-Gravenhage.

XIII.327
Petrus Hubertus van der Meer, huisschilder, geboren op 12‑09‑1907 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-09-1907.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑04‑1933 te 's-Gravenhage met Christina Dieuwke van Veen, 20 jaar oud, geboren op 20‑09‑1912 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Christina Cornelia van der Meer, geboren op 24‑07‑1933 te 's-Gravenhage.
2.
Petrus Hendrik van der Meer, geboren op 27‑05‑1938 te 's-Gravenhage.
3.
Franciscus Andreas van der Meer, geboren 00‑01‑1945 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑05‑1945 om 13:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-05-1945.

XIII.331
Johanna Elisabeth van der Meer, geboren op 11‑08‑1910 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-08-1910.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 23‑11‑1927 te 's-Gravenhage met Engelbertus Martinus Kloosterman, 20 jaar oud, metselaar, geboren op 13‑09‑1907 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna Cornelia Kloosterman, geboren op 02‑06‑1928 te 's-Gravenhage.
2.
Engelbertha Martina Kloosterman, geboren op 30‑09‑1930 te 's-Gravenhage.

XIII.337
Elisabeth Anna van der Meer, geboren op 26‑03‑1887 te 's-Gravenhage, geboren Blom, erkend bij het huwelijk van de ouders.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑04‑1910 te 's-Gravenhage met Albertus Jacobus Cornelis Heldoorn, 25 jaar oud, winkelbediende, geboren op 25‑03‑1885 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Anna Heldoorn, geboren op 14‑11‑1911 te 's-Gravenhage.

XIII.338
Frederik Hendrik van der Meer, rijtuigschilder, rijwiellakker, geboren op 22‑10‑1890 te 's-Gravenhage, geboren Blom, erkend bij het huwelijk van de ouders.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑03‑1914 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerard Jacobus Romijn, 50; Frederik Lobel, 32) met Wilhelmina Johanna Elisabeth Hanique, 20 jaar oud, dienstbode, geboren op 30‑04‑1893 te 's-Gravenhage, dochter van Desire Joseph Hubertus Hanique, steenhouwer, en Elisabeth van Nierop.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederik Hendrik van der Meer, geboren op 12‑04‑1915 te 's-Gravenhage.
2.
Wilhelmus van der Meer, geboren op 17‑12‑1916 te 's-Gravenhage.
3.
Desire Joseph Hubertus van der Meer, geboren op 15‑05‑1920 te 's-Gravenhage.

XIII.340
Hendrik Franciscus van der Meer, smid, geboren op 20‑08‑1893 om 08:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-08-1893.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑08‑1919 te 's-Gravenhage (getuige(n): Frederik Hendrik van der Meer, 28; Frans Andreas van der Meer, 21, rijwiellakkers, broers van de bruidegom;), gescheiden na 30 jaar op 05‑11‑1949 te 's-Gravenhage. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 04-10-1949 ontbonden van Helena Antonia Heestermans, geboren op 25‑10‑1894 te Breda, dochter van Bernardus Heestermans, timmerman, en Johanna Clasina van Wildenberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Bernardus van der Meer, geboren op 07‑03‑1920 te 's-Gravenhage.
2.
Johannes Bernardus van der Meer, geboren op 05‑07‑1925 te 's-Gravenhage.

XIII.343
Franciscus Andreas van der Meer, rijtuigschilder, rijwiellakker, geboren op 25‑04‑1898 om 05:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-04-1898.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑05‑1923 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerard Jacobus Romijn, 21, koopman in zilver, broer van de bruid; Johannes Scholten, 26, letterzetter) met Dina Antonetta Jacoba Romijn, 25 jaar oud, strijkster, geboren op 16‑11‑1897 te 's-Gravenhage, dochter van Gerardus Jacobus Romijn, besteller, en Johanna Hollestelle.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonia Johanna Sophia van der Meer, geboren op 01‑10‑1923 te 's-Gravenhage.
2.
Alida Christina van der Meer, geboren op 18‑05‑1925 te 's-Gravenhage.

XIII.348
Christina Johanna van der Meer, geboren op 18‑08‑1903 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-08-1903.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑08‑1926 te 's-Gravenhage met Marinus Haamel, 18 jaar oud, loopknecht apotheker, geboren op 10‑04‑1908 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonia Johanna Sophia Haamel, geboren op 08‑09‑1927 te 's-Gravenhage.

XIII.351
Maria Cornelia van der Meer, geboren op 03‑05‑1908 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-05-1908.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑02‑1934 te 's-Gravenhage met Pieter Jan Willem de Jonge, 23 jaar oud, chauffeur, geboren op 03‑09‑1910 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Rudolf de Jonge, geboren op 30‑01‑1937 te 's-Gravenhage.

XIII.367
Francina Maria Johanna Richel, dienstbode, geboren op 09‑10‑1897 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 04‑04‑1917 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Coenraad van der Scheer, 43, arbeider; Jan George Corino, 41), gescheiden na 4 jaar op 16‑06‑1921 te 's-Gravenhage, huwelijk ontbonden door vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 29-06-1920 van Johannes Bernardus Visser, winkelbediende, geboren op 21‑03‑1897 te Delft, zoon van Cornelis Visser en Johanna Ardina Smit.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 12‑03‑1924 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendrik Hofman, 21; Jacobus Wilhelmus Tieman, 42, arbeider) met Louis Hofman, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 03‑12‑1894 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Hofman, arbeider, en Catharina Francisca de Pauw.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Catharina Francina Hofman, geboren op 22‑04‑1923 te 's-Gravenhage, geboren Richel, erkend bij huwelijk ouders.
2.
Johanna Elisabeth Hofman, geboren op 19‑06‑1934 te 's-Gravenhage.

XIV.1
Simon Vogelaar, bakker, geboren op 04‑09‑1905 om 17:00 uur te Nieuwveen. Aangiftedatum: 06-09-1905, overleden 1982 te Nieuwveen.
Gehuwd met Wilhelmina Petronella Tijsterman.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas (Nico) Vogelaar, geboren op 05‑12‑1935 (zie XV.1).
2.
Nellie Vogelaar, geboren op 13‑11‑1938.
3.
Ruben Vogelaar, geboren op 04‑11‑1945 (zie XV.4).

XIV.26
Johanna Bernadina van der Meer, geboren op 21‑03‑1908 te Rotterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07‑11‑1928 te Rotterdam met Hermanus Josephus Wilhelmus Riel, 24 jaar oud, geboren op 06‑10‑1904 te Rotterdam, zoon van Wilhelmus Riel, timmerman, en Antonetta Adriana Cornelia Christen.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Antonia Riel, geboren op 20‑04‑1929 te Rotterdam.
2.
Wilhelmus Hendrik Riel, geboren op 11‑01‑1931 te Rotterdam, overleden op 27‑11‑1949 te Rotterdam op 18-jarige leeftijd.
3.
Hermanus Josephus Wilhelmus Riel, geboren op 16‑01‑1935 te Rotterdam.
4.
Johanna Bernardina Riel, geboren op 25‑10‑1936 te Rotterdam.

XIV.50
Elisabeth Klazina Hartman, geboren op 28‑04‑1898 te 's-Gravenhage, overleden 31‑7‑198? te 's-Gravenhage.
Gehuwd met Clardy.
Uit dit huwelijk:
1.
Anton Clardy.

XIV.53
Anne Franciscus Hartman, kunstschilder, geboren op 28‑08‑1904 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑02‑1975 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑06‑1932 te 's-Gravenhage met Emma Gertrud Nowak, 22 jaar oud, geboren op 05‑07‑1909 te Bottrop Duitsland.
Uit dit huwelijk:
1.
Emma Josina Hartman, geboren op 14‑08‑1933 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑02‑1962 te 's-Gravenhage met J. de Groot.
2.
Caroline Rosalie Hartman, geboren op 12‑11‑1934 te Leiden, overleden 00‑08‑2003.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07‑12‑1965 te 's-Gravenhage met H.F. Kramer.
3.
Axel Frans Hartman, geboren op 10‑03‑1936 te 's-Gravenhage.
4.
Erik Benjamin Hartman, geboren op 17‑04‑1941 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑12‑1967 te Wassenaar met Y. Hoek.

XIV.59
Elisabeth van der Meer, geboren op 16‑06‑1905 te 's-Gravenhage, geboren Gerritsen, bij het huwelijk van de ouders erkend.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑09‑1931 te 's-Gravenhage met Jacob Beuger, 22 jaar oud, chauffeur, geboren op 17‑02‑1909 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Joseph Bartholomeus Beuger, geboren op 06‑09‑1932 te 's-Gravenhage.
2.
Elisabeth Wilhelmina Beuger, geboren op 04‑10‑1934 te 's-Gravenhage.

XIV.60
Gerardus Roeland van der Meer, timmerman, copieerder, bedrijsleider copieerder, geboren op 03‑02‑1908 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 03-02-1908, overleden op 16‑05‑1974 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 06‑02‑1946 te 's-Gravenhage met Elisabeth Olthof, 36 jaar oud, geboren op 27‑02‑1909 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Geert Peter van der Meer, geboren op 08‑07‑1946 te 's-Gravenhage.
2.
Ingrid Engelina van der Meer, geboren op 18‑02‑1948 te 's-Gravenhage.

XIV.62
Jacobus Johannes van der Meer, kantoorbediende, geboren op 17‑02‑1913 te 's-Gravenhage, overleden op 17‑11‑2006 te 's-Gravenhage op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑05‑1939 te 's-Gravenhage met Maria Elisabeth Lelieveld, 21 jaar oud, costuumnaaister, geboren op 28‑10‑1917 te 's-Gravenhage, overleden op 14‑08‑2012 te 's-Gravenhage op 94-jarige leeftijd, dochter van Henricus Willebrordus Lelieveld en Elisabeth Christina Streur.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans van der Meer, geboren op 10‑04‑1942 te 's-Gravenhage (zie XV.22).
2.
Frits van der Meer, geboren op 28‑10‑1944 te 's-Gravenhage (zie XV.24).
3.
Rudolf van der Meer, geboren op 28‑05‑1946 te 's-Gravenhage.

XIV.79
Wilhelmus Johannes van der Meer, stafmuzikant bij de Jagers en Grenadiers, geboren op 18‑02‑1893 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 21-02-1893, overleden op 23‑01‑1945 om 15:30 uur te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-01-1945.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑07‑1918 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus van der Meer, 50, timmerman, oom van de bruidegom; Franciscus Jospeh Wesenaar, 50, gemeentebode) met Bertha van Eck, 20 jaar oud, geboren op 28‑05‑1898 te Gameren, dochter van Elisabeth Cornelia van Eck.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Johannes van der Meer, geboren op 22‑12‑1918 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑01‑1919 om 09:00 uur te 's-Gravenhage, 32 dagen oud. Aangiftedatum: 24-01-1919.

XIV.84
Margaretha Sophia van der Meer, geboren op 12‑04‑1896 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 13-04-1986.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24‑11‑1926 te 's-Gravenhage met Noach Stikkelorum, 25 jaar oud, melkbesteller, expeditieknecht, geboren op 26‑11‑1900 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Noach Stikkelorum, geboren op 03‑07‑1929 te 's-Gravenhage.
2.
Elisabeth Cornelia Jacoba Stikkelorum, geboren op 27‑04‑1931 te 's-Gravenhage.

XIV.87
Sophia Johanna van der Meer, passementswerkster, geboren op 21‑07‑1899 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 24-07-1899.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑10‑1922 te 's-Gravenhage met Jan Hoeber, 20 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 21‑12‑1901 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Roel Hoeber, geboren op 05‑03‑1924 te 's-Gravenhage.
2.
Margaretha Sophia Hoeber, geboren op 19‑02‑1925 te 's-Gravenhage.
3.
Roel Hoeber, geboren op 17‑06‑1926 te 's-Gravenhage.
4.
Elisabeth Hoeber, geboren op 19‑07‑1928 te 's-Gravenhage.
5.
Wilhelmus Johannes Hoeber, geboren op 06‑01‑1930 te 's-Gravenhage.
6.
Sophia Johanna Hoeber, geboren op 13‑05‑1934 te 's-Gravenhage.

XIV.89
Adriana Geertruida van der Meer, geboren op 14‑07‑1901 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 15-07-1901.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1927 te 's-Gravenhage (getuige(n): Albert du Chatenier, 25, electro technicus, broeder van de bruidegom; Wilhelmus Johannes van der Meer, 34, musicus, broeder van de bruid) met Willem Cornelis Albert du Chatenier, 26 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 02‑09‑1900 te 's-Gravenhage, zoon van Willem du Chatenier, klerk, boekhouder, en Wilhelmina Hendrika Lankhorst.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Margaritha du Chatenier, geboren op 18‑01‑1928 te 's-Gravenhage.
2.
Jeannette Louise du Chatenier, geboren op 29‑10‑1938 te 's-Gravenhage.

XIV.90
Gerardus Roeland van der Meer, kantoorbediende, geboren op 03‑12‑1903 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 04-12-1903.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑09‑1932 te Rotterdam met Elisabeth Antoinette Visser, 29 jaar oud, geboren op 29‑10‑1902 te Rotterdam, dochter van Teunis Visser en Adriana Hasman.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Teunis van der Meer, geboren op 19‑11‑1934 te 's-Gravenhage.

XIV.93
Johanna van der Meer, geboren op 29‑01‑1907 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 31-01-1907.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑11‑1933 te 's-Gravenhage met Wilhelmus Marinus Pieter Buijn, 26 jaar oud, geboren op 02‑02‑1907 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Bartholomeus Buijn, geboren op 14‑07‑1936 te 's-Gravenhage.

XIV.95
Theodora Diederika van der Meer, geboren op 24‑04‑1894 om 04:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 25-04-1894.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑10‑1916 te 's-Gravenhage met Pieter Hermsen, 25 jaar oud, arbeider, vertegenwoordiger Ned.Huistelefoon Mij, chef tech.dienst Ned.Huistelefoon Mij, geboren op 24‑12‑1890 te Muiden.
Uit dit huwelijk:
1.
001 Johannes Jacobus Hermsen, geboren op 10‑06‑1917 te 's-Gravenhage.
2.
Johannes Jacobus Hermsen, geboren op 03‑08‑1918 te 's-Gravenhage.
3.
Maria Diederika Hermsen, geboren op 14‑08‑1921 te 's-Gravenhage.
4.
Diederika Helena Hermsen, geboren op 01‑12‑1922 te Groningen.
5.
Elisabeth Jacoba Hermsen, geboren op 21‑09‑1926 te 's-Gravenhage.
6.
Henry Hermsen, geboren op 25‑10‑1931 te 's-Gravenhage.

XIV.96
Johannes Jacobus van der Meer, glazenwasser, monteur van automobielen, geboren op 11‑12‑1895 om 04:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 12-12-1895, overleden op 22‑05‑1945 te Rotenburg (Duitsland) op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-03-1948.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑09‑1917 te Gouda met Johanna Hendrika de Waard, 22 jaar oud, geboren op 04‑11‑1894 te Ammerstol, dochter van Pieter Hendrikus de Waard en Lijsje van der Kuil.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Jacobus van der Meer, geboren op 16‑12‑1917 te 's-Gravenhage.
2.
Diederika Wilhelmina van der Meer, geboren op 31‑05‑1919 te 's-Gravenhage (zie XV.49).
3.
André van der Meer, geboren op 17‑12‑1920 om 05:00 uur te 's-Gravenhage, overleden op 17‑12‑1920 om 17:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 21-12-1920.
4.
kind van der Meer, geboren op 01‑12‑1921 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 01‑12‑1921 om 05:30 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 03-12-1921.
5.
André van der Meer, geboren op 16‑07‑1923 te 's-Gravenhage.
6.
Theodora Diedrika van der Meer, geboren op 14‑03‑1925 te 's-Gravenhage.
7.
Philippus Jacobus van der Meer, geboren op 23‑12‑1926 te 's-Gravenhage.
8.
Mathijs Johannes van der Meer, geboren op 13‑03‑1929 te 's-Gravenhage.
9.
Johannes Hendrikus van der Meer, geboren op 29‑08‑1931 te 's-Gravenhage.
10.
Jan van der Meer, geboren op 21‑01‑1934 te 's-Gravenhage.
11.
Johanna Jacoba van der Meer, geboren op 21‑11‑1936 te 's-Gravenhage.

XIV.103
Diederika Wilhelmina van der Meer, geboren op 29‑05‑1901 om 05:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 31-05-1901.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑05‑1923 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hermanus Steenbeek, 54; Jan Meindersma, 21, tekenaar bij het kadaster) met Andries Bakker, 22 jaar oud, tekenaar kadaster, geboren op 25‑07‑1900 te Sneek. Aangiftedatum: 26-07-1900, zoon van Douwe Bakker en Susannna van der Woude.
Uit dit huwelijk:
1.
Susanna Diederika Bakker, geboren op 15‑12‑1924 te Roermond.

XIV.105
Sophia Frederika Mathilda van der Meer, geboren op 16‑04‑1903 om 14:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 17-04-1903.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15‑12‑1925 te 's-Gravenhage met Heinrich Bernhard Botzen, 36 jaar oud, dameskapper, geboren op 25‑05‑1889 te Emmerich.
Uit dit huwelijk:
1.
Heinrich Botzen, geboren op 12‑10‑1926 te 's-Gravenhage.
2.
Rudolf Botzen, geboren op 13‑05‑1930 te Leiden.

XIV.106
Jacques Herman Anton van der Meer, schrijver bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, geboren op 01‑02‑1906 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 01-02-1906.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑04‑1929 te 's-Gravenhage (getuige(n): Philippus Jacobus van der Meer, 30, handelsreiziger; Johannes Jacobus van der Meer, 33, rijwielhersteller, broers van de bruidegom). Door den Kantonrechter te 's-Gravenhage is verlof tot het aangaan van dit huwelijk verleend bij hierbij overgelegde beschikking van de 25-03-1929 wegens weigering tot geven van toestemming ten deze door Mozes van Creveld, grossier in vleeswaren, Mozes Elias Cohen, vleeshouwer, beiden wonende te 's-Gravenhage, respectievelijk voogd en toeziende voogd der minderjarige bruid met Cato van Creveld, 20 jaar oud, geboren op 16‑10‑1908 te 's-Gravenhage, dochter van Isaac van Creveld en Hendrika Hijmans.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Reina Roberta van der Meer, geboren op 28‑06‑1929 te 's-Gravenhage.

XIV.108
Roelandes Jacobus Willem van der Meer, meteronderzoeker, geboren op 16‑10‑1895 om 20:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-10-1895.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑02‑1923 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johan Kampfraath, 34, horlogemaker; Bernardus Theodorus Maria Ausfel, 32, winkelier in klokken) met Cornelia Catharina Evertse, 31 jaar oud, geboren op 28‑09‑1891 te Ierseke, dochter van Jacobus Evertse, mandenmaker, en Neeltje Kole.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Frederik van der Meer, geboren op 25‑06‑1923 te 's-Gravenhage.
2.
Nelly Cornelia van der Meer, geboren op 20‑12‑1928 te 's-Gravenhage.

XIV.123
Pieter Cornelis Groen, geboren op 21‑05‑1912 te 's-Gravenhage, overleden op 02‑11‑1998 te Leidschendam op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑11‑1998 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09‑02‑1944 te 's-Gravenhage met Cornelia Arina Blomme, 29 jaar oud, geboren op 15‑01‑1915 te Leiden, overleden op 19‑12‑1997 te Leidschendam op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 23‑12‑1997 te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis Blomme en Cornelia van Zaanen.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Mathilda Groen, geboren op 05‑04‑1946 te Leidschendam (zie XV.66).
2.
Pieter Antonie Groen, geboren op 24‑03‑1948 te Leidschendam.

XIV.126
Paulina Theodora Groen, geboren op 21‑12‑1916 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑01‑2004 te De Bilt op 87-jarige leeftijd, begraven op 21‑01‑2004 te Bilthoven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑09‑1940 te 's-Gravenhage met Klaas Christiaan Wassenaar, 27 jaar oud, geboren op 08‑10‑1912 te Leeuwarden, overleden op 12‑02‑1976 te Soest op 63-jarige leeftijd, zoon van Willem Wassenaar en Jacoba Cornelia van Abs.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Willem Wassenaar, geboren op 12‑04‑1945 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑01‑1966 te Utrecht met Adele G.A. Martinot.
2.
Willem Pieter Wassenaar, geboren op 06‑09‑1946 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑08‑1968 te 's-Gravenhage met Tineke Mayer.

XIV.127
Adriaan Antonie Groen, geboren op 12‑08‑1922 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑02‑1976 om 14:00 uur te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd, gecremeerd te 's-Gravenhage. De as is verstrooid op de Noordzee op 09-06-1976 om 9.50 uur.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑04‑1945 te Mosbach/Baden (Duitsland) met Rosa Luise Brauch, 21 jaar oud, geboren op 29‑03‑1924 te Mosbach/Baden (Duitsland) (gezindte: RK), overleden op 08‑04‑1995 om 08:15 uur te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑04‑1995 te 's-Gravenhage. De as is verstrooid op 07-11-1995 op de Noordzee.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter Adriaan Groen, geboren op 01‑05‑1955 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15‑06‑1990 te 's-Gravenhage met Mieke Meulenbroek, 31 jaar oud, geboren op 25‑04‑1959 te 's-Gravenhage, dochter van André Meulenbroek en Anneliese Oosthoek.
2.
Antonie Willem Groen, geboren op 22‑09‑1960 te 's-Gravenhage (zie XV.74).

XIV.132
Hubertha Anna Engelina van der Kamp, geboren op 25‑09‑1908 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑12‑1928 te 's-Gravenhage met Klaas Spin, 21 jaar oud, geboren op 19‑04‑1907 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑04‑1968 te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Adriana Spin, geboren op 16‑03‑1929 te 's-Gravenhage (zie XV.77).
2.
Hendrik Cornelis Anthonius Spin, geboren op 04‑02‑1931 te 's-Gravenhage (zie XV.78).

XIV.134
Marie Louisa Cornelia Schuurman, geboren op 18‑06‑1903 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑09‑1926 te 's-Gravenhage (getuige(n): Bernardus Kant, 25, kleermaker; Johan Frederik Christiaan Hermans, 30, trambestuurder, broeder van de bruidegom) met Jacobus Johannes Hermans, 27 jaar oud, rijknecht, geboren op 01‑02‑1899 te 's-Gravenhage, zoon van Henri Jacques Hermans, portier, en Jacoba Anna Derwig.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolus Ferdinand Hermans, geboren op 07‑07‑1930 te 's-Gravenhage.

XIV.136
Hubertha Anna Engelina Schuurman, geboren op 10‑09‑1904 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑04‑1927 te 's-Gravenhage (getuige(n): Pieter Muns, 31, meubelmaker, broeder van de bruidegom; Ferdinand Schuurman, 21, metselaar, broeder van de bruid) met Antonie Cornelis Muns, 25 jaar oud, stoffeerder, geboren op 16‑11‑1901 te 's-Gravenhage, zoon van Willem Muns, kleermaker, en Cornelia Petronella Johanna Ratelband.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Petronella Jahanna Muns, geboren op 09‑10‑1927 te 's-Gravenhage.
2.
Antonie Cornelis Muns, geboren op 16‑05‑1936 te 's-Gravenhage.

XIV.138
Johannes Cornelis Schuurman, metselaar, geboren op 20‑02‑1908 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑07‑1933 te 's-Gravenhage (getuige(n): Maria Schuurman, 30; Huberta Schuurman, 28, beide zusters van de bruidegom) met Maria Echterbruck, 24 jaar oud, geboren op 03‑01‑1909 te Osterfeld (Pruisen, Duitsland), dochter van Heinrich Echterbruck, fabrieksarbeider, en Elisabeth Tintel.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolus Ferdinand (Carol) Schuurman, voetballer, geboren op 17‑08‑1934 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑04‑2009 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd. Hij kwam uit voor ADO en in vier interlands voor het Nederlands elftal.
 
Schuurman speelde oorspronkelijk bij Cromvliet. In 1953 verkaste hij naar ADO. Hij vormde samen met Theo Timmermans, Mick Clavan en Lex Rijnvis de voorhoede van de Haagse ploeg. In seizoen 1956/57 werd ADO met Schuurman en trainer Rinus Loof kampioen van de Eerste divisie, waardoor het promoveerde naar de Eredivisie. Schuurman scoorde dat jaar 29 doelpunten. Hij was op dat moment al enkele malen uitgekomen voor het Nederlands B-elftal. In november 1957 kwam hij voor het eerst uit voor het Nederlands elftal, in een officieuze interland tegen een Londense selectie. Op 4 mei 1958 maakte hij zijn officiële debuut, thuis tegen Turkije. Schuurman was echter meestal reserve. Pas in 1961 kwam hij nog drie keer voor Oranje uit, onder andere in een kwalificatiewedstrijd voor het WK 1962 tegen de DDR.
 
In 1959 en 1963 speelde Schuurman met ADO in de finale van de KNVB beker, die echter beide keren verloren ging. Voor ADO speelde hij in totaal 166 Eredivisiewedstrijden, waarin hij 106 doelpunten maakte. In 1963 werd hij slachtoffer van de verjongingsdrift van de nieuwe trainer Ernst Happel en verkaste hij naar DHC uit Delft. Twee jaar later verruilde hij deze ploeg voor RCH, waarvoor hij nog één seizoen uitkwam. Na zijn profcarrière kwam hij tot zijn veertigste uit voor het door Karel Jansen getrainde eerste elftal van amateurclub RVC uit Rijswijk, waar op dat moment onder andere ook Aad de Mos speelde. In 1971 verloor deze ploeg de strijd om het nationale kampioenschap bij de zondagamateurs van VV Caesar. Ook maakte Schuurman enkele keren deel uit van het team van oud-internationals.
(bron Wikipedia)
.

XIV.143
Cornelia Hubertha Johanna (Nel) van der Meer, geboren op 27‑09‑1909 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 29-09-1909, overleden op 30‑04‑1982 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 04‑05‑1982 te 's-Gravenhage, crematorium Nieuw Eyk en Duynen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12‑01‑1938 te 's-Gravenhage met Gerardus Johannes Fransiscus Cornelis (Gerard) van Beuningen, 28 jaar oud, zilverpoetser spoorwegrestauratie, behanger & stoffeerder, medewerker ned. landstorm, automonteur (chef). Geboren op 28‑08‑1909 te Duisburg, overleden op 02‑06‑1988 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 07‑06‑1988 te 's-Gravenhage, crematorium Nieuw Eyk en Duynen, zoon van Franciscus Cornelis van Beuningen en Theadora Alberdina Wolf.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerarda Cornelia (Gerda) van Beuningen, geboren op 23‑09‑1939 te Amsterdam (zie XV.85).
2.
Cornelia Theodora (Nellie) van Beuningen, geboren op 20‑07‑1942 te 's-Gravenhage (zie XV.87).

XIV.144
Johannes Cornelis (Jan (ook wel Nelis)) van der Meer, concierge kadaster te 's-Gravenhage, geboren op 01‑07‑1912 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 02-07-1912, gedoopt (NH) op 30‑09‑1945 te Deventer. Doop verricht door dominee D.T. Los, overleden op 03‑03‑1992 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd, begraven op 06‑03‑1992 te 's-Gravenhage, begraafplaats Westduin. Werkgevers: van 1 juni 1926 t/m 22 januari 1927 als piccolo bij Maison Wijnman (stoffenzaak), Veenestraat 47 te 's-Gravenhage; van 25 januari 1927 tot 1 januari 1932 als leerling-drukker bij de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage; van 5 april 1932 tot 6 juni 1932 bij de chemisch wasscherij W. de Waal, Schenkstraat 175-177 te 's-Gravenhage; van 1 juli 1932 t/m 22 september 1932 als badjongen bij de Stichting "Centraal Badbeheer" (Volkszeebad Scheveningen) te 's-Gravenhage; van 20 maart 1933 tot 24 juni 1933 wederom bij wasscherij de Waal als los werkman; van 2 januari 1934 tot 16 februari 1935 bij Plesman, Edisonstraat 119 te 's-Gravenhage; van 1 april 1935 t/m 15 juni 1935 wederom bij wasscherij de Waal; van 2 juli 1935 t/m 21 september 1935 als zilverpoetser bij de Cie. Internationale des Wagons-Lits; van 9 januari 1936 t/m 3 juni 1939 als loopjongen bij Maison Krul (N.V.Kon.Banket-Bonbons en Chocoladefabrieken), Noordeinde 44-46 te 's-Gravenhage; op 5 juli 1939 in dienst getreden bij het Ministerie van Financien en op 1 januari 1944 benoemd als knecht in vaste dienst; met ingang van 1 december 1945 benoemd tot concierge van de Rijksgebouwen Buitenhof 37/38 (Kadaster) te 's-Gravenhage, hij is daarbij verplicht tot het bewonen van de bijbehorende ambtswoning.
Verenigingsleven: In de vijftig en zestiger jaren was hij actief bestuurslid bij gymnastiekvereniging Turnlust en de bazarcommissie van "Rond de Groote Kerk". Diverse uitvoeringen en bazars werden door hem georganiseerd. Ook is hij "slipper" geweest bij de windhondenrennen.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑11‑1937 te 's-Gravenhage met Debora Johanna (Dora) Maes, 22 jaar oud, Van 5 augustus 1929 tot 1 juni 1932 als hulparbeidster in de drukkerij van den Topografische-Dienst te 's-Gravenhage gewerkt, geboren op 21‑12‑1914 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 22‑02‑2004 om 03.00 uur te Rijswijk op 89-jarige leeftijd. Zij is op de vroege zondagochtend in haar slaap overleden in het verpleeghuis "Sammersbrug" te 's-Gravenhage alwaar zij sinds 25 februari 2002 verpleegd werd. Begraven op 27‑02‑2004 te 's-Gravenhage. Begraafplaats Westduin, dochter van Abraham Jacobus Maes, opperman, houtsnijwerker, beton en ijzerwerker, en Johanna Geertruida (Jans) Melief.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Jan) van der Meer, geboren op 30‑06‑1945 te Deventer (zie XV.90).
2.
Robert (Rob) van der Meer, ambtenaar PTT Telecom, geboren op 20‑07‑1948 te 's-Gravenhage.

XIV.147
Hubertha Anna Engelina van der Meer, winkeljuffrouw, geboren op 29‑09‑1905 om 11:00 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 30-09-1905.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑07‑1929 te 's-Gravenhage (getuige(n): Hendrik van der Meer, 21, melkhandelaar; Petrus Johannes Verwijk, 40, wagenmaker) met Johan Leonardus (Joop) van der Moer, 28 jaar oud, kruidenierbediende, metselaar, geboren op 11‑07‑1901 te 's-Gravenhage, zoon van Anton Dignus van der Moer en Johanna Henrietta Wassink.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Johan van der Moer, geboren op 28‑11‑1933 te 's-Gravenhage.

XIV.148
Hendrik Cornelis Antonie (Henk) van der Meer, winkelier, zuivelproducent, melkhandelaar, geboren op 26‑10‑1907 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 26-10-1907, overleden op 29‑03‑1979 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd, gecremeerd op 03‑04‑1979 te 's-Gravenhage, crematorium "Nieuw Eykenduynen", lid van H.S.V. "A.D.O.".
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑06‑1931 te 's-Gravenhage (getuige(n): Theodorus van Breugel, 30, kleermaker; Johan Leonardus van der Meer, 29, melkhandelaar), gescheiden na 30 jaar op 19‑01‑1962 te 's-Gravenhage van Gerarda Jacoba van Dartel, geboren op 09‑06‑1909 te 's-Gravenhage, dochter van Lambertus van Dartel, schoenmaker, en Johanna Theodora van Erp.
Uit dit huwelijk:
1.
kind van der Meer, geboren op 26‑10‑1934 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 26‑10‑1934 om 19:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 29-10-1934.
2.
Jacoba Johanna van der Meer, geboren op 23‑01‑1936 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11‑01‑1956 te 's-Gravenhage met J.A. ten Hoope.

XIV.153
Johannes Cornelis van der Meer, groentenhandelaar, geboren op 20‑08‑1911 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑11‑1996 te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 28‑11‑1996 te 's-Gravenhage. Crematorium Nieuw Eykenduynen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑05‑1935 te 's-Gravenhage met Huiberdina Kouwenhoven, 22 jaar oud, geboren op 05‑08‑1912 te Rotterdam, overleden op 12‑02‑1971 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Cornelis van der Meer, geboren op 23‑11‑1936 te 's-Gravenhage.

XIV.167
Huberta Neeltje Louise Slooten, geboren op 29‑08‑1927 te 's-Gravenhage.
Gehuwd met Aad Ruedisueli.
Uit dit huwelijk:
1.
Fransien Ruedisueli.
2.
Sophie Ruedisueli.

XIV.190
Joseph Johan Hendrik Emons, fondsbode, geboren op 21‑03‑1905 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑05‑1928 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johannes Emons, 26, kantoorbediende, broeder van de bruidegom; Gradus Wanders, 27, magazijnbediende, broeder van de bruid) met Maria Godefrida Clasina Wanders, 21 jaar oud, geboren op 10‑03‑1907 te 's-Gravenhage, dochter van Coenraad Theodorus Wanders, rijtuigschilder, en Johanna Helena Borsboom.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Geertruida Maria Emons, geboren op 31‑03‑1928 te 's-Gravenhage.
2.
kind Emons, geboren op 27‑11‑1928 te 's-Gravenhage, levenloos geboren, overleden op 27‑11‑1928 om 10:00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 28-11-1928.
3.
Joseph Hubertus Emons, geboren op 07‑01‑1930 te 's-Gravenhage.
4.
Cornelia Wilhelmina Emons, geboren op 24‑04‑1933 te 's-Gravenhage.

XIV.216
Carolus Josephus Franciscus van der Meer, handelsbediende, geboren op 08‑12‑1906 om 12:30 uur te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-12-1906.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1930 te 's-Gravenhage (getuige(n): Teunis van Peels, 32, aannemer van bouwwerken; Hendrik Brokaar, 22, kantoorbediende) met Maria Josephina Huijer, 18 jaar oud, geboren op 29‑09‑1911 te 's-Gravenhage, dochter van Jacobus Gerardus Huijer en Gijsberta Petronella Neijsen.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolus Josephus Franciscus van der Meer, geboren op 30‑09‑1930 te 's-Gravenhage.

XIV.220
Henriette Wilhelmina van der Meer, geboren op 17‑07‑1909 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 19-07-1909.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14‑11‑1928 te 's-Gravenhage met Hendrik Brokaar, 20 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 29‑02‑1908 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Johannes Brokaar, geboren op 13‑04‑1929 te 's-Gravenhage.
2.
Mathilda Henriette Theodora Brokaar, geboren op 06‑01‑1934 te 's-Gravenhage.

XIV.221
Hendrik Geerhard Theodoor van der Meer, handelsvertegenwoordiger brandstoffen, geboren op 06‑12‑1910 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 07-12-1910, overleden op 25‑03‑1998 te 's-Gravenhage op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 31‑03‑1998 te 's-Gravenhage. Crematorium Ockenburgh.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑07‑1937 te 's-Gravenhage met Jacoba Johanna Korsel, 24 jaar oud, geboren op 26‑01‑1913 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Ronald Franklin van der Meer, geboren op 27‑11‑1946 te 's-Gravenhage.

XIV.225
Cornelis Willem van der Meer, tandtechnieker, geboren op 18‑05‑1917 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑11‑1998 te Barcelona (Spanje) op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 02‑12‑1998 te 's-Gravenhage. Crematorium Ockenburgh.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑05‑1942 te 's-Gravenhage met Anna Wilhelmina Bertha (Annie) Veen, 19 jaar oud, geboren op 31‑12‑1922 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑04‑1997 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Marjolijn Yolanda van der Meer, geboren op 16‑12‑1944 te 's-Gravenhage.
2.
Cornelis Willem van der Meer, geboren op 15‑11‑1946 te 's-Gravenhage.

XIV.248
Wilhelmina Frederika van der Meer, geboren op 09‑12‑1912 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 10-12-1912, overleden op 02‑09‑1999 te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 07‑09‑1999 te 's-Gravenhage. Crematorium Ockenburgh.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07‑09‑1932 te 's-Gravenhage met Pieter Johannes van der Kooij, 24 jaar oud, huisschilder, geboren op 20‑04‑1908 te IJmuiden, overleden op 09‑12‑1988 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Hermanus van der Kooij, geboren op 29‑01‑1933 te 's-Gravenhage.
2.
Roelandus van der Kooij, geboren op 09‑07‑1935 te 's-Gravenhage.

XIV.254
Maria Geertruida van der Meer, geboren op 07‑03‑1917 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑06‑1937 te 's-Gravenhage met Louis François Joseph Beijk, 20 jaar oud, slager, geboren op 01‑03‑1917 te Stompwijk. Louis was eigenaar van slagerij Beijk in de Prinsestraat hoek Nobelstraat in Den Haag. In de 60 en 70 jaren kon je de automatiek voor een kwartje een zakje met 3 bitterballen kopen.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan Beijk, slager, geboren op 14‑12‑1937 te 's-Gravenhage.

XV.1
Nicolaas (Nico) Vogelaar, geboren op 05‑12‑1935.
Gehuwd met Jannie Ponse.
Uit dit huwelijk:
1.
Richard Simon Vogelaar.
2.
Regina Vogelaar.

XV.4
Ruben Vogelaar, geboren op 04‑11‑1945.
Gehuwd met Hendrika Annelisse Selie.
Uit dit huwelijk:
1.
Martien Vogelaar.
2.
Linda Vogelaar.

XV.22
Hans van der Meer, geboren op 10‑04‑1942 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑08‑1968 met Marianne van Buren, 23 jaar oud, geboren op 04‑11‑1944 te Amsterdam, dochter van Aart van Buren en Johanna Poots.
Uit dit huwelijk:
1.
Annelies Giselle van der Meer, geboren op 28‑04‑1972 te Amstelveen (zie XVI.6).
2.
Erwin Merijn van der Meer, geboren op 03‑11‑1974 te Amstelveen.

XV.24
Frits van der Meer, geboren op 28‑10‑1944 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (1), gescheiden van Cecile Fischer.
Gehuwd (2) met Ida Emma Stöpler, geboren op 06‑08‑1961, overleden 09‑09‑201?
Uit het eerste huwelijk:
1.
Bartjan van der Meer, geboren op 10‑08‑1971 te Delft (zie XVI.8).
2.
Frank Paul van der Meer, geboren op 09‑06‑1974 te Paramaribo (Suriname) (zie XVI.10).
3.
Marieke Trix van der Meer, geboren op 18‑05‑1976 te Paramaribo (Suriname).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑05‑2000 met Sander Voorbij, 33 jaar oud, geboren op 29‑11‑1966 te Utrecht.

XV.49
Diederika Wilhelmina van der Meer, geboren op 31‑05‑1919 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14‑09‑1938 te 's-Gravenhage met Job van Zanen, 20 jaar oud, vishandelaar, geboren op 25‑06‑1918 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Job van Zanen, geboren op 04‑01‑1939 te 's-Gravenhage.

XV.66
Cornelia Mathilda Groen, geboren op 05‑04‑1946 te Leidschendam.
Gehuwd met Arno van Bergenhenegouwen.
Uit dit huwelijk:
1.
Eke van Bergenhenegouwen.
2.
Britt van Bergenhenegouwen.
3.
Noor van Bergenhenegouwen.

XV.74
Antonie Willem Groen, geboren op 22‑09‑1960 te 's-Gravenhage.
Gehuwd 00‑01‑1990 te Oberammergau met Claudia Satzger.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniel Groen, geboren op 23‑02‑1993.
2.
Sebastiaan Groen, geboren op 07‑02‑1995.
3.
Vincent Peter Groen, geboren op 22‑07‑1996.

XV.77
Maria Adriana Spin, geboren op 16‑03‑1929 te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Maarten Pronk, geboren op 12‑11‑1927 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Karin Pronk, geboren op 14‑03‑1959 te 's-Gravenhage.

XV.78
Hendrik Cornelis Anthonius Spin, geboren op 04‑02‑1931 te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Adriana Sophia Wilhelmina Kuypers, geboren op 22‑04‑1935 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Sonja Spin, geboren op 10‑10‑1954 te 's-Gravenhage.
2.
Henk Spin, geboren op 22‑07‑1959 te 's-Gravenhage.

XV.85
Gerarda Cornelia (Gerda) van Beuningen, kapster, geboren op 23‑09‑1939 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑03‑1960 te 's-Gravenhage, gescheiden te 's-Gravenhage van Aad J. (Aad) van Rhenen.
Uit dit huwelijk:
1.
Monique (Monique) van Rhenen, kapster, geboren op 04‑05‑1962 te 's-Gravenhage.

XV.87
Cornelia Theodora (Nellie) van Beuningen, kapster, geboren op 20‑07‑1942 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑03‑1985 te 's-Gravenhage op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 27‑07‑1962 te 's-Gravenhage, gescheiden na 4 jaar op 31‑05‑1967 te 's-Gravenhage van Hans (Hans) Keemink, geboren op 28‑07‑1937 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 07‑11‑1968 te 's-Gravenhage, gescheiden na 2 jaar op 01‑02‑1971 te 's-Gravenhage van Henri Hendrik Johannes (Hans) Allard, geboren op 14‑12‑1939 te 's-Gravenhage.
Samenwonend (3) onbekend te 's-Gravenhage met NN, leesportefeuillehouder, geboren te onbekend, overleden te 's-Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Erik Marcel (Erik) van Beuningen (Keemink), geboren op 09‑09‑1963 te 's-Gravenhage.
Uit de derde relatie:
2.
Irmgard (Irmgard) van Beuningen, geboren op 10‑11‑1973 te 's-Gravenhage.

XV.90
Johannes (Jan) van der Meer, kantoorboekhandelaar, defensieambtenaar, geboren op 30‑06‑1945 te Deventer, gedoopt (NH) op 07‑10‑1945 te Deventer. Doop werd verricht door dominee D.T.Los. Werkgevers: Heeft van 26 september 1960 t/m 1 oktober 1965 bij kantoorboekhandel Matveld, Zoutmanstraat 56 te 's-Gravenhage gewerkt, van oktober 1965 t/m maart 1967 de dienstplicht vervuld als messbediende op legerplaats de Wittenberg, van september 1967 t/m september 1971 gewerkt bij kantoorboekhandel Klaassen, Prinsestraat 19 te 's-Gravenhage en is met ingang van 16 september 1971 in dienst getreden bij het Ministerie van Defensie (marine) in diverse funktie's op het gebied van post- en archiefzaken. Op 13 april 1995 vierde hij zijn 25 jarig ambtsjubileum bij Defensie. Met ingang van 1 juli 2002 vervroegd uitgetreden in verband met een reorganisatie.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07‑12‑1972 te Wassenaar, gescheiden na 21 jaar op 22‑11‑1994 te Wassenaar van Maria Johanna Petronella (Marianne) Kompier, geboren op 28‑08‑1944 te Wassenaar (gezindte: RK), dochter van Cornelis Hermanus (Kees of Cor) Kompier, slager, en Maria Johanna (Marie) Overdevest.
Uit dit huwelijk:
1.
Martijn (Martijn) van der Meer.

XVI.6
Annelies Giselle van der Meer, geboren op 28‑04‑1972 te Amstelveen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14‑05‑2004 met Marcel Pieter Jager.
Uit dit huwelijk:
1.
Dagmar Kirsten Jager, geboren op 18‑10‑2004 te Amstelveen.
2.
Myrthe Annika Jager, geboren op 08‑10‑2006 te Amstelveen.

XVI.8
Bartjan van der Meer, geboren op 10‑08‑1971 te Delft.
Gehuwd met Corine Voogt, geboren op 12‑06‑1967 te Zwartewaal, dochter van Cor Voogt en Adriana van den Engel.
Uit dit huwelijk:
1.
Loes Adriana van der Meer, geboren op 21‑07‑2001 te 's-Hertogenbosch.
2.
Hugo Frank van der Meer, geboren op 06‑12‑2002 te Tiel.
3.
Wout Jakob van der Meer, geboren op 06‑12‑2002 te Tiel.

XVI.10
Frank Paul van der Meer, geboren op 09‑06‑1974 te Paramaribo (Suriname).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05‑01‑2009 met Anastasia Fedorovna Karavanova, 28 jaar oud, geboren op 21‑01‑1980 te Joezjno Sachalinsk (Sovjet-Unie), dochter van Fedro Karavanova en Nina Karavanova.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark van der Meer, geboren op 13‑09‑2008 te Nieuwegein.
2.
Nora van der Meer, geboren op 04‑01‑2010 te Nieuwegein.


Homepage | E-mail